Patronlar


İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından AKSA firmasına çevre ödülü verilmesinin ardından, medyada çıkan tartışmalar üzerine açıklamada bulunan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, AKSA firmasına çevre ödülünü vermeden önce bu tür tartışmaların yaşanacağını bildiğini, ancak ödülü vermekten vazgeçmediklerini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, İSO binasında düzenlenen basın toplantısında, 2005 yılı sonunda belirlenecek 'Sektör Çevre Ödülleri' kriterlerini açıkladı.

2005 yılı sonunda verilecek çevre ödülü kriterlerini açıklamak amacıyla düzenlenen basın toplansına katılan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, gazetecilerin, İSO'nun geçtiğimiz günlerde AKSA firmasına verdiği çevre ödülü ile ilgili sorularına muhatap oldu.

Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında açıklama yapan Tanıl Küçük, söz konusu tesisin çevreye yönelik tüm yasal zorunlulukları yerine getirdiğini, bu yüzden ödüle layık gördüklerini söyledi. AKSA sanayi tesislerinde 1999 yılında yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos depremi yaşandığını ifade eden Küçük, "Eğer bu deprem yaşanmasaydı, 1999'dan önce, biri 1999 İSO Çevre Teşvik Ödülü, ikincisi de 1997 İSO Çevre Jüri Ödülü olmak üzere iki kez İSO Çevre Ödülü'ne layık görülen bu tesis, bugün tartışılıyor olur muydu? Deprem olmasaydı bugün neyi konuşuyor olacaktık ? O dönemde deprem bölgesindeki Türkiye'nin belli başlı üretim tesislerinin pek çoğunda ciddi hasarların meydana geldiği unutulmamalıdır" şeklinde konuştu.

Kamuoyu'nun, İSO'nun çevre hassasiyetine duyarsız kaldığını belirten Küçük, "Açıkça ifade etmek gerekirse, ödülü vermeden önce böyle tertipler olabileceğini düşündük. Ancak ödülü vermekten vazgeçmek yerine, zor ancak doğru olanı yapmaya karar verdik. Bizce etik olan, jürimizin yaptığı değerlendirmeye güvenmek, saygı göstermek ve kamuoyu ile paylaşmaktı. Yanlış olan ise ülkemizde sıkça yapıldığı gibi bir takım çevrelere hoş görünmek adına doğruları göz ardı etmekti" diye konuştu.

Öte yandan, 2005 yılına ilişkin Sektör Çevre Ödülü kriterlerini açıklayan Küçük, ödül için başvuruda bulunacak firmaların çevre alanında uyulması gereken tüm yasal zorunlulukları yerine getirmeleri gerektiğini anlattı. Tanıl Küçük, 2005 yılı sektör çevre ödül başvurusu için zorunlu olan belgeleri şu şekilde açıkladı:

1-Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı

2-Deşarj kalite kontrol ruhsatı

3-Emisyon izin raporu

4-Çevre yönetim sistemi belgesi

5-İSO geçerli kapasite raporu