Ekonomi


Vergi Konseyi, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yürüttüğü Gelir Vergisi Kanunu'nun yeniden yazımı çalışmalarında, ücretlilerin vergi rejiminde değişikliğe gidilmesi görüşü benimsendi.

Bu yöndeki öneri, Vergi Konseyi'nden geldi. Batılı ülkelerde, ücret karşılığı çalışanların, farklı vergilemeye tabi tutulduğunu belirten Konsey, Türkiye'de ise yıl içinde uygulamaya konulan yeni gelir vergisi tarifesi ile çalışanlara yönelik 5 puanlık indirimin de son bulduğuna dikkati çekti.

Çalışmalarda, vergi iadesi uygulamasının OECD tarafından sabit bir indirim olarak kabul edilmediği, bu durumun da Türkiye'de çalışanlar üzerindeki vergi yükünün, olduğundan çok daha yüksek görülmesine yol açtığı ifade edildi.

Bir yetkili, 'OECD'ye göre, Türkiye'de asgari ücret üzerindeki vergi yükü yüzde 15 dolaylarında bulunuyor. Oysa vergi iadesi ile bu oran yüzde 7'lere düşüyor. Fakat OECD, vergi iadesini sabit bir indirim görmediği için, bu durum, yük hesaplamalarında dikkate alınmıyor' dedi.

Gelir vergisi çalışmalarında taraflar, hem çalışanlar üzerindeki vergi yükünün azaltılması hem de işçi ve memurlar için özel indirimin hayata geçirilmesi konusunda prensip kararı aldı.

VERGİ YÜKÜMÜZ ÇOK YÜKSEK

Bu arada, çalışmalarda masaya konulan OECD'nin gelir vergisi ve sigorta primlerinin emek maliyeti oranıyla ilgili verileri de, Türkiye'de işçi ve memurların vergi yükünün çok yüksek rakamlara ulaştığını ortaya koydu.

Verilere göre Türkiye, ortalama ücret üzerindeki gelir vergisi yükü sıralamasında, yüzde 15,4'lük oran ile 30 OECD ülkesi arasında çocuksuz ve bekar çalışanlar bakımından 14'üncü, 2 çocuklu çalışanlar bakımından ise 7'inci sırada yeralıyor.

Ücretlere en yüksek oranda gelir vergisi uygulayan ülke ise Danimarka olarak belirleniyor. Bu ülkede çocuksuz-bekar bir ücretlinin ortalama maaşının yüzde 30,6'sı vergiye gidiyor. Söz konusu oran 2 çocuklu bir Danimarkalı işçide yüzde 25,4'e düşüyor.

Çocuksuz-bekar işçiye yüzde 26,6 vergi uygulayan Belçika, özel indirim sayesinde, 2 çocuklu bir ücretliyi yüzde 15,2 oranında vergiye tabi tutuyor.

Çocuksuz-bekar bir işçi üzerindeki vergi yükü sıralamasında yüzde 2,2'lik oran ile Güney Kore 29, yüzde 0,6'lık oran ile de Yunanistan son sırada bulunuyor.

2 çocuklu bir işçinin vergi yükü sıralamasında ise özel indirim ve diğer indirimler sonucunda çalışanların vergi yükünü sıfıra düşüren Lüksemburg 28'inci, çeşitli indirimler ile vergi yükünü sıfıra düşürdüğü gibi üstüne ilave ödeme de yapan iki ülkeden Almanya 29'uncu, Slovakya ise 30'uncu sırada yeralıyor.

PRİM DE KATILINCA ZİRVEDEYİZ

Ortalama ücret üzerindeki gelir vergisi yüküne, sigorta primleri de dahil edildiğinde bu defa Türkiye, 30 ülke arasında, evli ve 2 çocuklu çalışanlar üzerindeki vergi yükü bakımından ilk sıraya yükseliyor.

30 ülke arasında yüzde 42,7'lik oran ile çalışanlar üzerinde en fazla vergi yükü bulunan Türkiye'yi, sıralamada yüzde 42,4'lük oran ile İsveç, yüzde 42,1'lik oran ile de Polonya takip ediyor.
Bekar ve çocuksuz ücretliler sıralamasında ise Türkiye, yine yüzde 42,7'lik oran ile 11'inci sırayı işgal ediyor.