Ekonomi


IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin 3. ve 4. gözden geçirmeye ilişkin niyet mektubunu önceki gün onayladı ve 1.9 milyar dolarlık kredi dilimini serbest bıraktı. Ancak Türkiye'nin verdiği niyet mektubunda geniş toplum kesimlerini yakından ilgilendiren ciddi tasarruf önlemleri dikkat çekti. Özellikle sağlık harcamalarında bu yıl öngörülen 2.1 milyar YTL'lik (1.4 milyar dolar) tasarrufun çilesini yine orta ve dargelirli vatandaş çekecek. Bir süredir uygulanmaya başlanan tasarruf tedbirleri kapsamında, en ucuz jenerik ilaç üzerindeki geri ödenebilir marjın yüzde 30'dan yüzde 22'ye düşürülmesi, özellikle sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla ilaç alan vatandaşları vuracak. Çünkü marjın düşürülmesi, sosyal güvenlik kurumlarını seçici olmaya zorlayacak. Böylece sigortalı hasta, güçlü bir antibiyotiğin muadili olarak aldığı en ucuz jenerik ilacı bile alamayacak. "Reçetelerdeki hata ve kötüye kullanımın azaltılması için ilaç denetiminin iyileştirilmesi" maddesi de, artık her reçeteye ilaç verilmeyeceği anlamına geliyor.

ÖNLEMLERDEN BAZILARI...
Niyet mektubunda ayrıca diğer bütçe ödeneklerinin 1.3 milyar YTL'sinin bloke edileceği ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) artık Hazine desteği verilmeyeceği açıklaması da dikkat çekti. Kurumlar Vergisi tahsilatında azalma olması durumunda telafi edici harcama önlemlerinin alınacak olması da vergilerde yeni artış sinyali olarak değerlendirildi. Niyet mektubunda yer alan diğer kritik önlemler ise şöyle:
* Mortgage'a IMF engeli: İpotekli konut finansmanı kredilerine ilişkin faiz ödemelerinin matrahtan indirilmesinden vazgeçilecek.
* Vergi iadesi markajı: KDV iadesi alan firmalara yönelik denetimler artırılacak. IMF teknik desteği ile sistem gözden geçirilecek.
* Sigortaya özel tahsilat: Eylül 2006'dan itibaren gecikmiş prim alacakları sözleşmeli avukatlar aracılığıyla tahsil edilecek.
* Patronlara banka zorunluluğu: Makul bir eşiğin üzerindeki maaşları banka sistemi ile ödenecek.
* Faiz dışı fazla özrü: 2005'te sosyal güvenlik ve KİT'lerin zayıf performansı yüzünden faiz dışı fazla hedefine ulaşılamadı. Ama 2006'da yüzde 6.5 hedefi tutturulacak.
* Büyüme tahmini: Son dönemde sıkılaştırılan politika ve kredi koşulları ile iç talep yılın ikinci yarısında yavaşlayacak. Ancak yüzde 5'lik büyüme hedefine ulaşılabilecek.
* Cari açık azalacak: İç talepteki yavaşlama ve son günlerdeki döviz kuru değişiklikleri orta vadede cari işlemler açığını düşürecek.
* Enflasyon mazereti: Nisan ve Mayıs'ta yüksek çıkan işlenmemiş gıda fiyatları, yükselen petrol ve altın fiyatları ve hizmetler sektöründeki fiyat katılığı yüzünden yüzde 5'lik hedefin üzerine çıkacak.

İşte zorlayacak sözler

Sağlıkta 2.1 milyar YTL'lik tasarruf yapılacak.En ucuz jenerik ilaç üzerindeki geri ödenebilirmarj yüzde 30'dan yüzde 22'ye düşürülecek.Reçetelerdeki hata ve kötüye kullanımınazaltılması için ilaç denetimi iyileştirilecek. Bütçe ödeneklerinden 1.3 milyar YTL blokeedilecek. TMO'ya Hazine desteğiverilmeyecek. Reform sonrası Kurumlar Vergisi tahsilatıazalırsa telafi edici harcama önlemlerialınacak. Mortgage kredilerine ilişkin faiz ödemelerininmatrahtan indirilmesi uygulamasındanvazgeçilecek. 24Eylül 2006'dan itibaren gecikmişprim alacakları sözleşmeli avukatlararacılığıyla tahsil edilecek. 24Eylül 2006'dan itibaren gecikmiş prim alacakları sözleşmeli avukatlar aracılığıyla tahsil edilecek.

Takvim