Ekonomi


Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), mali politikanın aşamalı olarak sıkılaştırılması çağrısında bulunarak, Mali Kural'ın 2011 bütçesinde uygulanması gerektiğini bildirdi.

     OECD, Türkiye İnceleme Raporu'nda, 2001'de yaşanan ekonomik krizin ardından Türkiye'nin çok önemli yapısal reformlar gerçekleştirdiği ve güçlü bir makroekonomik politika sayesinde krizi atlattığı belirtilerek, Türkiye'nin Gayrı Safi Yurt içi Hasılası'ndaki (GSYH) büyümenin bu yıl daha büyük olmasının beklendiği ifade edildi.

     Raporda, küresel krizde Türkiye'nin dış talepteki şoklar nedeniyle olumsuz etkilendiği belirtildi. Politika yapıcılar için şu anda sorunun uzun vadede kriz sonrası oluşturulan güçlü toparlanmadan sürdürülebilir büyümeye geçişin sağlanması olduğu vurgulanan raporda, bunun için birbiriyle bağlantılı bazı adımlar atılması gerektiğine dikkat çekildi.

     Krizden çıkış politikaları çerçevesinde ilk etapta, mali politikanın aşama aşama sıkılaştırılması, teşvik planlarının kaldırılması ve bütçe açığının düşürülmesine yönelik otomatik dengeleyicilerin devreye girmesine izin verilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, mali konsolidasyonun, kamu borçlanmasının istikrara kavuşması ve mali sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli olduğu ifade edildi. Yeni Mali Kural'ın 2011 Bütçesinde uygulanması gerektiği vurgulandı.

     Raporda, 2010-2012 Orta Vadeli Program'ın da içinde olduğu konsolidasyon planının tamamen uygulanması için mali kurumların şeffaflığının artırılması gerektiği belirtilerek, bu hedefin 2011-2013 Orta Vadeli Programı'nı da pekiştireceği kaydedildi.

     Mali politikadaki şeffaflık ve güvenin, uluslararası ve iç güvenin artırdığı iç talepteki konsolidasyon üzerindeki olası negatif etkilerini azaltacağı vurgulanan raporda, bir sonraki adımın, Merkez Bankası'nın, büyük miktardaki mali teşvikleri kaldırarak para politikası üzerinde zor kazanılmış güveni koruması gerektiğine işaret edildi. 
     
     ''ENFLASYON HEDEFİ AŞAMA AŞAMA DÜŞÜRÜLMELİ''
     
     Raporda, ekonominin normalleşmesi için 2012 yılı sonunda yüzde 5 olarak belirlenen enflasyon hedefinin aşama aşama düşürülmesi gerektiğine işaret edilerek, bu hedeflere ulaşılması için mali ve yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı. 

     Üçüncü olarak, iş dünyasının uluslararası rekabette güçlenmesi için, büyüme güçlenirken, ticaret dengesindeki bozulmasının artmasının engellemesi gerektiği ifade edilen raporda, yüksek verimlilik için yatırım ve piyasaya girişin desteklenmesi ile işgücü maliyetinin düşüklüğüne karşı istihdam ve üretim piyasası düzenlemelerinin iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu. Verimlilik ve işgücü maliyetlerindeki artışın paralel tutulması gerektiği üzerinde de duruldu. 

     Raporda, yüksek işsizlik sorununa karşı kayıtdışı istihdamın azaltılması gerektiği kaydedilerek, güçlü büyüme, yüksek gelir ve tasarrufun yanı sıra sosyal ve politik istikrarın geniş tabanlı ve kapsamlı reformların yapılmasına bağlı olduğu vurgulandı. 

     Raporda, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme ve makroekonomik istikrarı zayıflatan sorunların önüne geçebilmesi için cari açığın artmasının engelleyecek tedbirlerin devreye sokulması gerektiği ifade edildi.
     Ekonomik görünümün uygun olması halinde faiz oranlarındaki normalleşme sürecinin, 2010 yılı bitmeden önce başlaması gerektiğine işaret edilen raporda, mali sıkılaştırma sürecinin, enflasyon beklentilerinde başarısızlığa düşmeyecek bir hızda tamamlanmasının önemine işaret edildi.
     Raporda, bankacılık sektöründeki sağlamlığın sürdürülebilir olmasının, istikrarlı büyümenin anahtarı olduğu da belirtilerek, mali politikalarla para politikasını hızlı bir büyüyen bir ekonominin temellerine göre şekillendirerek buradaki düşüşün önüne geçilmesi gerektiği kaydedildi. 
     
     MAKROEKONOMİK GELİŞMELER VE KISA VADELİ BEKLENTİLER

     
     OECD'nin raporunda makroekonomik gelişmeler ve kısa vadeli beklentilere de yer verildi:
    
     2009 2010* 2011*
     ------ ------ ------
     GSYH (Piyasa fiyatlarıyla) -4,9 6,8 4,5
     TÜFE 6,3 9,5 6,6
     CARİ İŞLEMLER AÇIĞI (GSYH'ye oranı) -2,2 -4,5 -5,9
     İHRACAT -5,4 8,4 8,8
     İTHALAT -14,4 16,8 13,6
    
     *OECD Ekonomik görünüm projeksiyonları