Patronlar


İhlas Holding A.Ş'den Borsa'ya gönderilen açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca açılan, Dikmen Vadisi'ndeki mülkiyeti belediyeye ait arsada 2005 yılı birim fiyatlarıyla 77 milyon 898 bin 408 YTL tahmini bedelli, kat karşılığı yapılacak konut inşaatı ihaleyle ilgili olarak, 'yüzde 51'lik pay ve pilot ortaklık şirkette olacak şekilde oluşturulan ortak girişim grubunda kalan ihaledeki yüzde 51'lik payın ve bütün haklarının yeni kurulacak olan İhlas Kuzu Ulubol adı ortaklığına 2 milyon 500 bin YTL bedelle devredileceği' kaydedildi.
      Devir bedeli olarak 28 Kasım 2007 vadeli 1 milyon 250 bin YTL bedelli ve 28 Aralık 2007 tarihli 1 milyon 250 bin YTL bedelli iki adet çek alınacağı, kurulacak söz konusu ortaklıkta yüzde 1 sermaye payına sahip olunacağının daha önce bildirildiği belirtilen açıklamada, 'İhaleye ortak girişim grubu olarak girilmiş ve ihale de ortak girişim grubunun üzerinde kalmıştır. Şirketimizin ortak girişim grubundaki payı yüzde 51'dir. Yani işin tamamı şirketimizin değildir. Şirketimiz, bu işi ortaklık olarak yapmak istememiştir' denildi.
      Açıklamada, şirketin kanuni ikametgahının İstanbul'da olduğu, inşaat ile ilgili makine ve teçhizatının da Marmara Bölgesi'nde bulunduğu ifade edilerek, şirketin Ankara'da şantiye kurup makine ve teçhizatı Ankara'ya taşımak istemediği kaydedildi.
      30 Mart 2006 tarihinde yapılan açıklamada, İstanbul Büyükçekmece'de 34 bin 2 metrekaresinin şirkete ait, 35 bin 72 metrekaresinin de arsa sahiplerine ait iki arsayı birleştirerek, yaklaşık 400 konutluk bir site inşa edileceğinin belirtildiği anımsatılarak, 'Şirketimizin kaynaklarının bu işe tahsis edilmesi, şirketimizce daha verimli görülmüştür' denildi.
     
     KAYNAK TESİSİ ETMEDEN 2,5 MİLYON YTL GELİR
      Açıklamada, şirketin bahse konu kat karşılığı konut yapım işini, kendisinin de yüzde 1 oranında ortak olduğu İhlas Kuzu Ulubol ortaklığına devrettiği bildirilerek, şirketin hukuksal olarak işten tamamen çekilmediği, ortak aldığı ifade edildi.
      Açıklamada, ortak almayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve İhaleler Şube Müdürlüğü'nden 3 Mart 2006 tarihli izin alındığı kaydedildi.
      Devir bedelinin tespitine ilişkin bir devir bedeli tespit raporu hazırlattırılmadığı, devir bedelinin pazarlık usulüyle tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
      'Ülkemizi yıllardır etkisi altına alan kronik enflasyon da çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmiştir. Bu tip işlerde en iyimser tahminlerle brüt kazanç muhammen bedelin yüzde 15'i oranında tahakkuk etmektedir. Muhammen bedelin yüzde 15'i ise 11 milyon 684 bin 761 YTL tutmaktadır. İşin tamamı şirketimize ait değildir. Yüzde 51'lik kısmı şirketimize aittir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, işin toplam kazancı 11 milyon 684 bin 761 YTL olarak farz edilirse, buradan şirketimizin hissesine isabet edecek yüzde 51'lik kısmın, 5 milyon 959 bin 228 YTL olacağı görülecektir. Burada da inşaat ile ilgili bütün imkan ve kaynaklarımızı tahsis edecek 2-3 sene çabalayacak ve sonunda da bu kazancı elde edecektik. Halbuki, şimdi hiç uğraşmadan hiçbir kaynağımızı tahsis etmeden 2 milyon 500 bin YTL gelir elde ediyoruz.
      Ortaklığın ortakları Kuzu Toplu Konut Ltd. Şti. ve Ulubol İnşaat Hafriyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile ticari olmayan hiç bir ilişkimiz yoktur. Ticari ilişkimiz ise sadece bahis konusu ihaleyle ilgili olmuştur. Başkaca bir ticari ilişkimiz de yoktur.'