Patronlar


Enflasyonun düşüş süreci yavaşladı. Nisan, mayıs ayında enflasyon beklentilerin üzerinde çıktı. Bu ise politika faiz oranlarındaki beklentileri etkiledi. Portföy tercihleri değişime uğradı.

Cari açığın yılbaşında yüzde 6.4 düzeyinde olacağı düşünülüyordu. Cari açığın bu düzeylerde istikrar kazanması beklentisi vardı. Ancak, cari açık 2006 yılının ilk 4-5 aylık döneminde yükselmeye devam etti. Beklenti yüzde 7'ler düzeyine ulaştı. Her ne kadar yurtiçi yatırımlar cari açık oranında artıysa da yatırımcıların kararında etkili oldu.

Yurtdışındaki yerleşik yatırımcılar 2006 yılı başından itibaren kısa vadeli para enstrümanlarında global değişimin etkisiyle pozisyon değiştirdiler.

İŞTE ALINAN TEDBİRLER

Çanakçı, global gelişmelere karşı alınan siyasi tedbirleri ise şöyle sıraladı.

Maliye politikası çerçevesinin daha da güçlendirilmesi.

Parasal sıkılaştırma

Borç yönetiminin ihtiyatlı yaklaşımın sürdürülmesi ve esneklik

Yapısal reformlara hız verilmesi

OLMAZSA OLMAZLAR

Çanakçı, maliye politikalarında olmazsa olmaz şartları şöyle sıraladı:

Toplam kamu kesimi için GSMH'nın yüzde 6.5'i oranındaki faiz dışı fazla hedefi tutturulacak.

Sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam açığının GSMH'nın yüzde 4.5'i aşmaması sağlanacak.

Elde edilebilecek gelir fazlalarının harcanmayarak tasarruf edilmesi yoluna gidilecek. Ayrıca merkezi yönetim kapsamındaki kurumlar ile sosyal güvenlik kuruluşlarının faiz dışı harcamaları için üst limit getirilecek.

YENİ BORÇ YÖNETİMİ

İbrahim Çanakçı, Hazine'nin önümüzdeki dönemde borç yönetimi açısından da yeni bir yaklaşım uygulayacağını ifade etti. Hazine Müsteşarı Çanakçı bu yönetim stratejisini ise şöyle dile getirdi:

Talep koşulları ile uyumlu borçlanma enstrümanları kullanılacak

Borçlanma dışı diğer kaynakların güçlendirilmesi sağlanacak.

Güçlü Hazine rezervi bulundurma yaklaşımının sağladığı esneklik etkin olarak kullanılacak

Para politikaları ile koordinasyon daha da güçlendirilecek.

24.5 MİLYAR $ SERMAYE GİRİŞİ BEKLENİYOR

Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı yaptığı sunumda, önemsedikler bazı verilere de dikkat çekti. Çanakçı öncelikle, GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) büyümesine özel yatırımların katkısının çok yüksek düzeylere çıktığını bunun ise Türkiye ekonomisinin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra GSYİH'nın sürekli bir büyüme yaşamasını da çok olumlu gelişme olarak niteledi. Bir diğer dikkat çekilen gösterge ise Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları oldu. İbrahim Çanakçı ve Bakan Babacan, 2005 yılında 9.7 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi olduğunu bunun sadece 1.5 milyar dolarının özelleştirme gelirleri, 1.8 milyar dolarının ise gayrimenkul sektörüne geldiğini belirtti. Geri kalan miktarın ise satın alma ve birleşmelerle yaşandığını belirtti. İbrahim Çanakçı 2006 yılında ise