Ekonomi


Danıştay 6. Dairesi, büyükşehir belediye encümeninin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu yasa uyarınca çıkarılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, “çevresel gürültünün kontrol edilmesi amacıyla açık mekânlarda müzik yayını yapan işyerlerinin kapanış saatlerinin belirlenmesi” şeklinde tanınmış bir yetkisinin bulunmadığına karar verdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre Yönetimi Genel Müdürü Lütfi Akça, Danıştay’ın kararının sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni’nin aldığı karara yönelik olduğunu savunarak, “4 Haziran 2010 tarihinden itibaren ilgili yönetmelik gereğince eğlence yerlerine yönelik saat sınırlaması Mahalli Çevre Kurulları tarafından getirilmekte ve uygulanmaktadır. Son düzenlemeyle saat belirleme yetkisi Mahalli Çevre Kurullarına verildiğinden, karar mevcut uygulamayı etkilemiyor” diye konuştu.

Akça, açık havada müzik yayını yapan işyerlerinde elektronik olarak yükseltilmiş müziğin bitiş saatinin 23.59 olarak uygulanmaya devam edeceğini de söyledi.