Borsa


BİM Birleşik Mağazalar, kar payı dağıtma kararı aldı. Bu kapsamda şirket, 2023 yılı karından pay başına 9,0 TL kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklaya göre, şirketin Olağan Genel Kurulu 27 Haziran'da yapılacak.

Konuya ilişkin KAP açıklamasında şunlar kaydedildi: “Şirket Yönetim Kurulu 24 Mayıs 2024 tarihli kararında;

Ortaklara ödenmiş sermayenin %1000'ine isabet eden brüt 6.072.000.000 TL'nin 2023 yılı kârından karşılanmak üzere nakden dağıtılmasına,

TTK'nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

604.164.000 TL'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

-Nakden dağıtılacak kârın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 10,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye (brüt 10,0 TL) net 9,0 TL nakit kâr payı ödenmesine,

-Nakit kâr payı dağıtımının üç taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksitin17.07.2024tarihinden itibaren her bir pay içinbrüt 2,00 TLolarak, ikinci taksitin02.10.2024tarihinden itibaren her bir pay içinbrüt 4,00 TLolarak, 3. taksitin ise18.12.2024tarihinden itibaren her bir pay içinbrüt 4,00 TLolarak dağıtılmasının teklif edilmesine,

* Kâr dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine karar vermiştir."

patronlardunyasi.com