Finans


Yurtdışında, Türkler'e ait 100 milyar doların üzerindeki mevduatın Türkiye'ye getirilmesi için çalışan Maliye'nin planı netleşiyor.

MASAK'ın devre dışı bırakılacağı planda paranın banka kanalı dışında bavulla getirilmesine de imkan sağlanacak. Bavulla gelen para daha sonra bir bankaya bildirimde bulunularak kayda geçirilecek. Bu paradan yüzde 1 ya da 2'lik sembolik bir vergi alınması düşünülüyor

Yurt dışında parası olanlara, bu paraları güvence kapsamında Türkiye'ye getirmeleri için 3 ay süre verilmesi planlanıyor. Paraların bildirimi sırasında da sembolik tutarda bir vergi alınacak.

Küresel finansal krizle birlikte gündeme gelen “yurtdışındaki paraların güvence verilerek Türkiye'ye getirilmesi”ne dönük çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı kanun taslağının bu hafta içinde hükümetin önüne konulması bekleniyor. Taslağa göre, yurtdışında parası olanlar, kaynağı ne olursa olsun bu paraları güvence kapsamında yurda getirebilecek. Bu paraları banka ya da bavulla Türkiye'ye getirecekler için taslakta, “Düzenleme çerçevesinde Türkiye'ye getirilen paralar için herhangi bir inceleme ve araştırma yapılmayacağı”na dair hüküm de konulacak. Düzenlemede, paraların yurda getirilmesi için kişi ve kuruluşlara belirli bir süre verilecek. Ekonomi bürokratları, bu sürenin 3 ay olmasını öngörüyor.

Taslak uyarınca, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 3 ay içinde yurda getirilecek paralar için hiçbir inceleme ve araştırma yapılmayacak. Bunların kaynağı sorulmayacak.

Sembolik vergi alınacak

Yeni düzenlemede sistem şöyle işleyecek: İlgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından yurtdışında parası olanlar, verilen süre içinde bu paralarını bankalar kanalıyla ya da bavulla Türkiye'ye getirecek. Daha sonra da bir bankaya giderek, yurda soktukları paralar için bildirimde bulunacak.

Bildirimle birlikte söz konusu tutarlar kayda geçirilirken, hesap sahibinden cüzi tutarda bir de kesinti yapılacak. Bürokratlar, vergi niteliğindeki bu kesintinin sembolik yüzde 1-2 dolayında olmasının düşünüldüğünü belirtiyor. Ancak gerek kesinti tutarı, gerekse süre konusunda son kararı hükümetin vereceği ifade ediliyor.

Amaç cari açığa katkı

Düzenleme konusunda bilgi veren bir ekonomi bürokratı, yeni düzenlemeyle yurtdışındaki paraların Türkiye'ye getirilmesinin hedeflendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Burada amaç zaten şu an ülkemizde bulunmayan, dolayısıyla bize hiçbir katkısı olmayan paraları ülkeye sokmak. Buradaki sembolik kesinti de kesinlikle gelir elde etme amacı gütmüyor. Yeni düzenleme ile biz, ciddi bir para girişi bekliyoruz. Bu da cari açığa büyük katkı sağlar. Düzenlemenin ana gayesi de, cari açığın aşağı çekilmesi. Yurtdışından gelen paralar ister şirket sermayelerine eklensin, ister Hazine bonosuna yatırılsın, isterse bankalarda mevduat olarak değerlendirilsin ya da farklı şekilde kullanılsın sonuçta ülkeye büyük katkısı olacak.”

Mevduata tam güvence gelmeden başarılı olmaz

Türkler'in yurtdışında özellikle vergisiz cennet olarak bilinen ülkelerde en az 100 milyar dolar parası olduğu tahmin ediliyor. Bu paralarla ilgili Maliye Bakanlığı'nda bir hazırlık yapılırken, düzenlemenin başarı şansı da tartışılıyor. Gelebilecek paranın miktarı ile ilgili tahminler farklılık gösterirken, “Bu düzenleme tek başına başarılı olmaz. Dünya mevduata tam güvence getirmişken, Türkiye bu güvenceyi vermediği takdirde planın başarı şansı kalmaz. Dağ fare doğurur” diyenler ağırlıkta.