Patronlar


Erdoğan, büyümenin işsizliğe çare olmadığı yönündeki değerlendirmelere de açıklık getirdi: “Türkiye’yi eksi büyümeden yani düpedüz küçülmeden, yüzde 10 büyüme düzeyine çıkardığımız gibi, işsizliği de kademe kademe çözeceğiz. Bugün itibarıyla en büyük önceliğimiz işsizlikle mücadeledir.’’

Başbakan Erdoğan, televizyonlarda yayınlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında, Egebank tartışmaları ile yeniden gündeme gelen batık bankalara da atıf yaptı. Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Başbakan, “Türkiye’nin gücünü dağıtmasalardı, kaynaklarımızı telef etmeselerdi bugün çok daha ilerilerde olacaktık. Henüz tam olarak bunun hesabını görebilmiş değiliz.’’ dedi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bir çeşit kapkaçla çalınan, hortumlanan 50 milyar doların ne kadar iş, aş ve ekmek olduğunu, bu parayla kaç fabrika kurulabileceğini, sönmekte olan kaç ocağın yeniden tütebileceğini varın siz hesap edin.” Yakalanan istikrar sayesinde Türkiye’nin önünün her alanda açıldığını kaydeden Erdoğan, “Kriz sonrası Türkiye ekonomisi bir yandan kriz ortamından çıkarken aynı zamanda köklü biçimde kabuk değiştirmektedir. Bu yeni durum, ekonomi için uzun vadede yararlı bir gelişme olarak görülmelidir. Nitekim, istihdam rakamlarına bakıldığında krizin etkilerinin azaldığı, istihdamın artış eğilimine girdiği açıkça görülüyor.” dedi.