Ekonomi


Avrupa Sanayiciler Yuvarlak Masası (European Roundtable of Industrialists-ERT) tarafından desteklenen Türkiye Genişleme İş Konseyi (TEBC), 2006 yılı önerilerini Hükümet"e sundu.

5 Aralık Salı akşamı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ve Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ile Ankara"da biraraya gelen Konsey temsilcileri, ekonomik alanda yapılan düzenlemeler için Hükümet"e teşekkür ederek, Türkiye"de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önerilerini aktardılar.

Toplantıya Unilever Dünya Başkanı Antony Burgmans başkanlığında katılan TEBC üyeleri arasında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Solvay Yönetim Kurulu Başkanı Aloïs Michielsen, Vivartia Başkanı Dimitris Daskalopoulos ve ERT Genel Sekreteri Wim Philippa yer aldı.

Türkiye Genişleme İş Konseyi tarafından hazırlanan yeni raporda, doğrudan yabancı yatırımların Türkiye"deki faaliyetlerini genişletmeleri ve Türkiye"nin rekabet gücüne katkılarını artırmaları için, iyileştirilme yapılması önerilen alanlar sıralandı.

Kamu yönetiminde şeffaflığın artırılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, yasal mevzuat yapısı ve süreçlerinin geliştirilmesi ile altyapının sağlıklı bir yapıya kavuşacak şekilde iyileştirilmesinin önemi vurgulandı.

Raporda ayrıca, Türkiye"de AR-GE çalışmalarının azlığının teknolojik gelişmeyi ve rekabet gücündeki artışı yavaşlattığına dikkat çekildi. Raporda, Türkiye"nin ekonomik potansiyelinin daha da açığa çıkarılmasına katkıda bulunmak amacıyla önerilen politikalar şöyle sıralandı:

- Kuruluşların yenilikçi ve araştırmacı bir yapıya kavuşmaları son derecede önemlidir. İnovasyon ve AR-GE çalışmalarına TÜBİTAK kanalıyla destek verilmeli ve bu yolla şirketler AR-GE yatırımları için özendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir. 

- Eğitimin kalitesi iyileştirilmeli, yaşam boyu eğitim programları yerleştirilmelidir.

- Sermaye maliyetini azaltacak anti-enflasyonist politikalar sürdürülmeli ve risk sermayesinin altyapısı kurulmalıdır.

- Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmelidir.

- Dolaylı vergiler ve ücretler üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır.