Patronlar


Bir televizyon programında finansal araçların vergilendirilmesiyle ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgi veren Arıoğlu, yabancı yatırımcılarla ilgili sıfır stopajda ikamet esasının baz alınacağına dikkat çekti. Diğer ülkeler ile aralarında bilgi değişiminin söz konusu olduğunu belirten Arıoğlu, yerli yatırımcıların sıfır stopaj için yabancı yatırımcılar gibi hareket etmesi durumunda, bunların cezalandırılacağını kaydetti.

Arıoğlu, 'Ben, yatırımcılarımızın böyle bir yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum. Zaten yerli yatırımcı için de oranı yüzde 15'den 10'a düşürdük' dedi. Yeni düzenlemelere ilişkin Kanun Teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu kaydeden Gelir İdaresi Başkan Vekili, yeni Kanunun yayımı tarihine kadar eski oranların uygulanacağını yineledi. Arıoğlu, 'Kanunun yayımı tarihine kadar alış yapanlar, Kanunun yayımı tarihinden sonra satış yaparlarsa, sıfır stopaja tabi tutulacaklar. Ancak 1 Ocak 2006 ile Kanunun yayımı tarihine kadar geçen dönemdeki satışlarda, mevcut oranlar geçerli olacak' açıklamasında bulundu.

HABER7