Ekonomi


Küresel kriz dalgası karşısında Ankara ne yapıyor? Bugünlerde yanıtı aranan soru bu. Zira İstanbul'da büyük sermayeden başlayan yakınmalar, artık AK Parti'nin tabanındaki Anadolu sermayesine kadar yayılmış durumda. Ekonomi yönetimi ise hali hazırda sadece "yakın izlemede." Yapısal kararlar, ABD'de bulunan ekibin dönüşüne endeksli. Kuşkusuz, hükümet boş durmuyor.

Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, "bankacılık sektörünün kredi riskleri, sermaye yeterliliği ile özel sektörün finansmanında ortaya çıkacak daralma, işten çıkarma sinyalleri, ihracat pazarlarında yaşanacak sıkıntı, olası likidite problemi" başlıklarını an be an takip ediyor.

Neredeyse günlük verileri değerlendiriyor. Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan da birebir görüşmelerle özel sektör temsilcilerini sakinleştirmeye çalışıyor. Lakin ortada, program bütünlüğüne oturtulmuş "önlemler dizisi" henüz yok .

Bu noktada en somut çalışma Maliye Bakanlığı'nda sürdürülüyor. O da tamamen Bakan Kemal Unakıtan'ın pratik çözüm bulma yeteneğine dayanıyor. Unakıtan, geçmiş yıllarda yurtdışına transfer edilen Türklere ait tasarruf hesaplarının vergi güvencesi verilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını hedefliyor. Ayrıca KOBİ'lerin kredi kullanım maliyetini azaltacak formüller de gündemde.

Okan Müderrisoğlu/Sabah