Patronlar


Çiçek, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Tasarısı'nın Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını bildirdi. Türkiye'nin yurtdışında yaşayan çok sayıda vatandaşı bulunduğunu, bunların boşanma, evlilik, vesayet gibi özel hukuk alanında bazı sorunlarla karşılaştığını kaydeden Çiçek, bu sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan yasa tasarısının 55 maddeden oluştuğunu bildirdi.

2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı'nın Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını ve kısa sürede TBMM'ye sevk edileceğini ifade eden Çiçek, geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Planlama Kurulu'nda plana son şeklinin verildiğini anımsattı.

Bu planın tarihinin Türkiye'nin AB süreci açısından önemli olduğunu kaydeden Çiçek, planda bütün sektörler için yeni hedefler bulunduğunu anlattı.

Çiçek, vatandaşların büyük kısmını ilgilendiren hububat taban fiyatları ve alım politikasına ilişkin olarak Başbakan Erdoğan'ın yarın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklama yapacağını bildirdi.

AB POLİTİKASI

Bakanlar Kurulu toplantısında, AB ile müzakere süreci üzerinde de durulduğunu, kamuoyunda “müzakere sürecinin yavaşladığı” şeklinde bazı algılamalar bulunduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

“Şunu açık olarak ifade edelim ki hükümet olarak AB politikaları öncelikle önem verdiğimiz, yasama faaliyetleri içerisinde en çok zaman ayırdığımız konudur. AB müktesebatının iç hukukumuza yansıtılması zaman alan bir süreç ve bundan da aslında hükümet olarak geri atmış olmamız söz konusu değil. Politikalarımızda en ufak bir yavaşlama söz konusu değil, kanaatimizde de bir değişiklik yok.”

12 Haziran'da yapılacak Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın Türkiye ile AB ilişkileri açısından önemli olduğunu kaydeden Çiçek, ”müzakerelerin bu tarihten itibaren fiilen muhtemelen başlayacağını düşündüğünü” belirtti.

Devletin kurumları ve sivil toplum örgütlerinin bu tarama sürecinde iyi bir hazırlık yaptığını anlatan Çiçek, AB müktesebatıyla ilgili yasa tasarılarının bir bölümünün TBMM'de, bir bölümünün de Başbakanlık'ta bulunduğunu, ilgili bakanlıkların da çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Bu tasarıların belirli bir noktaya getirilmesi ve yasalaşmasının zaman aldığına işaret eden Hükümet Sözcüsü Çiçek, tasarıların çok geniş kapsamlı olduğunu kaydetti.

Buna örnek olarak 1535 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nı gösteren Çiçek, bu tasarı yasalaştığından AB müktesebatının 14 temel belgesinin karşılanmış olacağını söyledi.

“Envanteri çoğaltmak adına bir düzenleme yapmak gerekiyorsa, bizim bu 14 yasayı ayrı ayrı sevk etmemiz gerekir, bu tabiri caizse bir illüzyon yapma olur” diyen Çiçek, AB müzakere sürecinin yavaşladığı şeklindeki iddiaların eksik bilgiye dayandığını belirtti. Çiçek, “Hükümetin, AB politikasında en ufak bir duraksama, bir tereddüt söz konusu değil” dedi.

Toplantıda iç ve dış gelişmeler üzerinde de durulduğunu kaydeden Çiçek, şöyle devam etti:

“Son birkaç haftadan beri ekonomide bir hareketlilik var. Konuyla ilgili kuruluşlar ve bakanların yaptığı açıklamalar var. Ancak bir daha ifade etmek gerekirse özellikle para hareketlerinde gördüğümüz hususların önemli bir kısmı dış kaynaklıdır. Türkiye'ye mahsus değil, dış dünyada meydana gelen ekonomik gelişmel