Ekonomi


Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Çin menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatında dampinge karşı önlem uygulanıyor. Ancak Çin meşeli söz konusu ürünün ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, AB üzerinden yapılan ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığına yönelik yerli firma tarafından başvuru yapıldı.

İncelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, AB (İspanya hariç olmak üzere) menşeli ve çıkışlı söz konusu ürünün ithalatına ilişkin önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.

patronlardunyasi.com