Patronlar


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, kamuoyunda uzun süredir tartışmalara yol açan Dubai Towers Projesi'yle ilgili ilginç bir imar planı değişikliği yaptı. Bu değişiklikle, Levent'teki eski İETT Garajı'nın bulunduğu arsada gerçekleştirilecek inşaatın metrekare miktarı yükseltildi. Dubaililer tarafından Haziran ayında temelinin atılacağı şeklinde açıklamalar yapılan Dubai Towers'ın arazisi, Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında gündeme geldi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan imar plan değişikliğine göre, Şişli Levent'te bulunan eski iETT Garajı'nın bulunduğu 46 bin 262 metrekarelik arsanın emsali, 3 istenmesine karşılık, eklenen 3 bodrum katla 5.8 emsale çıkarıldı. Böylece 3 emsalde 147 bin metrekare olması beklenen toplam inşaat (kullanım) alanı, 243 bin 645 metrekareye yükseldi. Başka bir deyişle El Makdum ailesi ile istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yapacağı Dubai Towers, ekstra 97 bin metrekare inşaat alanı daha kazandı.

Uzmanlar değerlendirdi
Dubai Towers, Türkiye'nin en büyük alışveriş ve iş merkezlerinin bulunduğu Maslak hattı üzerinde Sabancı ve iş Bankası kulelerinin karşısında yer alıyor. Türkiye'nin en pahalı arazileri yine aynı hatta bulunuyor. Caddeye komşu arazilerin vergiye tabi emlak fiyatı 2.5 bin dolar/metrekare civarında, inşaat metrekareleri satış fiyatları ise yerine göre değişmekle birlikte 1.500 dolar ile 3 bin dolar arasında değişiyor. Bu açıdan bakıldığında artırılan inşaat alanı, Towers'ın sahiplerine (2 bin dolarlık iyimser tahminle) 200 milyon dolarlık ek bir gelir anlamına geliyor.

İnşaat alanının nasıl değiştirildiği ise konunun uzmanları tarafından şöyle yorumlandı:

1- 2003 yılına kadar bu güzergahta emsal değere göre yapılan inşaatlarda (kod farta ve diğer nedenlerle) bodrum katlan hesaba katılmıyordu. İnşaat sahipleri bu fırsatı değerlendirerek iş merkezlerini zeminin altına kaydırdı. Metrocity alt katlarındaki dev alışveriş merkezi de bunun tipik örneğidir.

2- 29 Aralık 2003 tarihinde 1/5000 ölçekli Şişli Merkez ilçesi ve Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı'na "İskan edilen bodrum katları emsale dahil edilecektir" maddesi eklendi. O tarihten sonra otopark alanı dışında kalan zemin altındaki ticari alanlar toplam inşaat alanı içinde sayıldı.

3- Belediye Meclisi'nin sözkonusu arsa için dün kabul ettiği değişiklikte ise, "Bodrum katları emsale dahil değildir" denilerek, Dubai Towers'in ticari alan olarak kullanacağı ek bir kapasite yaratıldı. Böylece, zemin altı katlar, emsal inşaat alanının dışında tutuldu.

İmar yetkisi bakanlığa geçti
Bir başka önemli değişiklik ise söz konusu inşaat sadece ticari alan olmaktan çıkartıldı ve ticari-turizm alanı olarak tanımlandı. Yine uzmanlara göre teknik bir ayrıntı olarak görülen bu değişiklikle, Dubai Towers'in inşaatının yapılanma planlarında Şişli Belediyesi'nin yetkisi kısıtlandı. Ve Dubai Towers'ta recidance yapılmasının yasal alt yapısı oluşturuldu.

'Trafik yükü çok artacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, "Dubai Towers"ın yapılacağı, Şişli 1947 ada, 6-7-78-52 parseller ile Kağıthane 8744 ada, 14 parselle ilgili hazırladığı raporda alanın yeri, "Büyükdere Caddesi'nin batısında, ikinci Boğaz köprüsünün bağlantı noktasının karşısında yer almakta ve Büyükdere Caddesi'nde cephe alan parsellerde çok katlı binaların bulunduğu çevrede bulunmaktadır" diye tarif edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Söz konusu teklif trafik yoğunluğunu önemli derecede artırmakta ve beraberinde getirdiği nüfus ve yapı yoğunluğu artışıyla