Koç Holding'in borçları yüzde 443 arttı
Koç Holding'in borçları yüzde 443 arttı

10 Nisan 2021 Cumartesi   20:36

Koç’un yükümlülük artışındaki en yüksek tutar kısa vadelilerde oldu. 2019’da 59 milyar TL olan kısa vadeli yükümlülüklerin 2020 sonunda 414 milyar TL’yi aştığı görülüyor.

Buna göre dev topluluğun kısa vadeli borçları sekiz katına çıkmış görülüyor. 2019’da 42.6 milyar TL olan uzun vadeli yükümlülükler de 127.5 milyar TL’ye yükseldi. Aynı dönemde Koç’un özkaynakları ise 49.6 milyar TL’den 88 milyar TL’ye çıkmış görünüyor. Koç Holding’in yeni yönetim kurulunda kimler var?

TOPLAM 73.8 MİLYAR DOLAR

#reklam#

Koç’un yükümlülük artışlarının detayına baktığımızda kısa vadeli borçların 2019’a göre 10.1 milyar TL arttığı görülüyor. Bunun yanında uzun vadeli borçlanmanın kısa vadeli kısımları da 40.3 milyar TL artmış. Yani bu uzun vadeli borç ödemelerinin yaklaştığını gösteriyor. 2020’de bu anlamda da bir kısa vadeli yükümlülük artışı var. Ticari borçlar ise 26.7 milyar TL’den 29 milyara çıkmış. Burada majör bir değişim gözlenmiyor.

Koç’un diğer kısa vadeli yükümlülüklerindeki artış ise 21.8 milyar TL düzeyinde. Ancak kısa vadeli yükümlülükler kısmında asıl dikkatimizi çeken “finans sektörü faaliyetinden borçlar” kalemi oldu. Bu kaleme ilişkin 2019 yılına dair bir tutar görülmüyor. Ancak 2020’de 274.1 milyar TL kısa vadeli yükümlülük yazılmış. Buna göre kısa vadeli yükümlülük artışının yüzde 77’si finans sektörü faaliyetinden kaynaklı borçlardan ileri gelmiş.

KFS’DEKİ DEĞİŞİMDEN KAYNAKLI MI?

Faaliyet raporunun işletme birleşme kısmındaki tablolara baktığımızda finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar kısmında 249.1 milyar TL’lik bir tutar söz konusu. Yine finans sektörü faaliyetlerinden borçlar kısmında da 228.8 milyar TL yazılı. Tablodaki dipnotta ise, “Finans sektörü faaliyetlerinden alacakların sözleşme uyarınca nakit akışları 287.9 milyar TL olup, ilgili alacaklara ilişkin beklenen kredi zararları 18.5 milyar TL tutarındadır” deniliyor. Bilindiği üzere Koç geçen yıl Yapı Kredi (YKB) hisselerini UniCredit’ten devralmıştı. Rahmi Koç: 5 yılda 42 milyar TL yatırıma ulaştık, memleketimize güvendik ve inandık

Faaliyet raporunun ilgili kısmında yer alan açıklamada, “İşlem öncesinde YKB sermayesinde doğrudan pay sahibi olmayan Koç Holding, YKB sermayesinin yüzde 9.02’sine doğrudan sahip olmuştur. İşlem sonrasında, Koç Holding’in YKB sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı toplam oy hakkı ise yüzde 49.97 seviyesine yükselmiştir” bilgisi yer aldı. Yine işletme birleşmelerine dair finansal tablolardaki dipnotta, “Eğer ilave YKB hissesi satın alım işlemi, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla gerçekleşmiş olsaydı, konsolide gelir tablosunda yaklaşık 3.6 milyar TL tutarında ilave finans sektörü faaliyetleri hasılatı ve 49.4 milyon TL tutarında ilave ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleşirdi” denildi.

#reklam#

Diğer yandan Faaliyet Raporunda yer alan bağımsız denetçi raporlarına göre grup şirketlerinden Yapı Kredi Bankası’nın (YKB) 318.6 milyar TL tutarındaki kredi ve alacaklarına 24.6 milyar TL tutarında karşılık ayırdığı belirlendi. Raporda, “YKB’nin ve dolayısıyla Koç Holding’in konsolide varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır” denildi.

Kısa vadeli yükümlülük artışı acaba Koç Finansal Hizmetler (KFS) bünyesindeki yapılan YKB’nin devralınması sonrası bir bilanço işleminden mi kaynaklı? Holding yetkilileri belki bu konuda bir bilgilendirme yaparlar.

FİNANS HASILATI 70 KAT ARTTI

Koç’un uzun vadeli yükümlülük artışındaki en büyük kalem ise 39 milyar TL’den 110 milyar TL’ye çıkan uzun vadeli borçları. Döviz bazında baktığımızda Koç’un toplam kısa vadeli yükümlülükleri 2020 sonunda 56.4 milyar dolar. Uzun vadeliler ise 17.3 milyar dolar. Koç’un toplamda 73.8 milyar dolarlık bir yükümlülüğü söz konusu.

Koç’un net dönem karı 2020’de 9.2 milyar TL oldu. 2019’da bu tutar yaklaşık 4.4 milyar TL’ydi. 88 milyarlık özkaynağı dikkate aldığımızda topluluğun özkaynak karlılığı yüzde 10.5 düzeyinde bulunuyor. Geçen yıl bu oran yüzde 8.8’di. Koç’un finansal tablolarında finans sektörü faaliyetleri hasılatındaki yaklaşık 70 katlık artış da dikkat çekiyor. Hasılat 609 milyondan 41.2 milyar TL’ye yükselmiş. Finans sektörü faaliyetlerinden kaynaklı maliyetler de 2019’da yaklaşık 380 milyon TL iken 2020’de 19.5 milyar TL’ye çıkmış.

BU YIL KURDAN GELİR YAZDI

Koç, geçen yıl 6.4 milyar TL kur farkı geliri yazarken, 18.9 milyar TL’de kur gider yazmış. Buna göre net 7.5 milyar TL kur farkı geliri elde edilmiş görünüyor. Bu tutar 2019’da 1 milyar TL düzeyinde net gider yönündeydi. Koç’un 2020 yılı faaliyet raporu ve finansal tablolarında benim dikkatimi çeken noktalar bunlar oldu.

Recep Erçin/EkopolitikaSayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/Koc-Holding-in-borclari-yuzde-443-artti/248964