KDV tebliğinde değişiklik: İade alacağı ÖTV borçlarına sayılamayacak
İade alacağı ÖTV borçlarına sayılamayacak

5 Şubat 2021 Cuma   12:03

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılarak, KDV iade alacağının ÖTV borçlarına mahsup edilemeyeceği hükme bağlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle tebliğe, KDV alacağının ÖTV kanunundan doğan borçlara mahsup edilemeyeceği cümlesi eklendi. Ancak burada ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran uygulanarak tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu malla ilişkin ÖTV borçlarına mahsubu işlemi kapsam dışında tutuldu.

Tebliğle, TL ile yapılan hizmet ihracının tevsiki (belgeleme) sorunu giderildi. Buna göre, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilecek.

Başka bir düzenlemeye göre, indirimli orana tabi konut teslimlerinde, yapı kullanma izin belgesi iade için yeterli kabul edildi.

Tebliğin, kısmi tevkifat başlıklı bölüme eklenen bir fıkra ile iki tarafı mücbir sebep kapsamında olan alım satım işlerinde, genel hükümler çerçevesinde kısmi tevkifat uygulamasına devam edileceği hükme bağlandı.Sayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/KDV-tebliginde-degisiklik-Iade-alacagi-OTV-borclarina-sayilamayacak/246415