Evden çalışma! Patron mutlu, çalışan yorgun
Evden çalışma! Patron mutlu, çalışan yorgun

12 Ekim 2020 Pazartesi   16:00

Ancak evden çalışmanın şirketlere daha az maliyet, daha yüksek performans gibi getirileri olsa da yeni bir araştırmaya göre çalışanların çoğu bu durumdan memnun değil.

Dünyanın en büyük bilişim şirketi olan ABD merkezli IBM’in 20 ülkede düzenlediği ankete göre, birçok patron uzaktan çalışmaya geçişi iyi idare ettiğini ve çalışanlarının daha verimli olduğunu düşünüyor, ancak çalışanlar bu görüşü paylaşmıyor.

ÇALIŞANLAR YORGUN VE AŞIRI YÜKLENİLMİŞ HİSSEDİYOR

IBM tarafından yapılan araştırma kapsamında ABD’de 400 CEO dahil olmak üzere 20 ülkeden 3 bin 450 yönetici ile görüşüldü. 8 ülkede ise 50 bin kişiye çevrimiçi anket gönderildi. Yayımlanan raporda, birçok çalışanın yorgun ve aşırı yüklenmiş hissettiği belirtildi, ancak yöneticiler, ekiplerinin ihtiyaç duydukları desteği ve eğitimi aldığından emin olduklarını açıkladı.

#reklam#

Anketteki yöneticilerin yaklaşık dörtte üçü, personelinin evden çalışma becerilerini öğrenmesine yardımcı olduklarını söyledi.  Ancak, araştırmaya katılan çalışanların beşte ikisinden daha azı ihtiyaçları olan eğitimi aldığını bildirildi.

ÇALIŞANLARA DUYGUSAL VE FİZİKSEL DESTEK VERİLMİYOR

Bununla birlikte, raporda fiziksel ve duygusal sağlığı desteklemek söz konusu olduğunda yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ayrımın açıldığı görüldü. 10 yöneticiden sekizi çalışanlarını psikolojik olarak desteklediğini ve çeşitli sağlık imkanaları sağladığını belirtirken, çalışanların ancak yalnızca yüzde 46'sı, patronlarının kendilerine sağlıkları konusunda yardımcı olmak için yeterince şey yaptığına inandığını aktardı.

Ayrıca, çalışanların çoğu ofiste olmanın getirdiği yüz yüze etkileşime sahip olmamanın sosyal hayatlarında önemli bir boşluk açtığını vurguladı.

EVDEN ÇALIŞMAYA İLGİ PANDEMİ SONRASINDA DÜŞTÜ

Öte yandan, ortaya çıkan bilgiler, birçok insanın işe gidip gelmek yerine evden çalışmanın tercih edileceğini düşündüğünü gösteren pandemi öncesi anketlerden  farklı bir tablo çiziyor. 2019'da yılında yapılan küresel bir ankette,  katılımcıların yüzde 99'un  en azından bazı zamanlarda uzaktan çalışmak istediği görülmüştü.

PATRONLARIN VE ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİ ARASINDA UÇURUM VAR

Ancak, "Araştırmamız, yöneticilerin çalışanlarına sunduklarını düşündükleri ile bu çalışanların nasıl hissettiği arasındaki uçurumun altını çiziyor. İşverenler, destek ve eğitim çabalarının etkinliğini önemli ölçüde abartıyor" ifadelerinin kullanıldığı IBM raporuna göre, günümüzde çoğu çalışan iş arkadaşlarından kopuk ve aşırı çalışmış hissettiğini söyledi.

ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILMAKTAN KORKUYOR

#reklam#

Bununla birlikte raporda, çalışanlardaki hoşnutsuzluğunun altının boş olmadığı,  pandemi başladığından bu yana çalışanların yüzde 22'sinin geçiçi veya kalıcı olarak işten çıkarıldığını ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca, pandeminin ekonomik etkisine yanıt olarak, şirketlerin  maliyetleri kontrol etmek için yapay zeka gibi teknolojilere vurgu yaptığını ancak çalışanların bu teknolojilerin kendilerinin yerini almasından korktuğunu belirtti.

Diğer taraftan IBM raporu, yöneticilerin salgının yol açtığı değişikliklerin kalıcı olduğunu kabul etmesini ve eğitim, çalışan refahı ile esnek çalışma seçenekleri konusunda personelini desteklemesini önerdi.

EVDEN ÇALIŞMA KALICI HALE GELİYOR

Öte yandan, evden çalışma şirketlerin ofis giderinini önemli ölçüde düşürüyor ve sağlık açısından ofisleri daha güvenli hale getiriyor.  Microsoft ve Twitter daha önce yaptığı açıklamada, çalışanlara evden çalışmanın kalıcı bir seçenek olarak sunulduğunu belirtti.

KENDİNİ GELİŞTİREMEYEN İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

#reklam#

 Global Workplace Analytics tarafından yapılan farklı bir çalışmada ise  ABD teknoloji iş gücünün yüzde  56'sının veya 75 milyon çalışanın, uzaktan çalışmayla mükemmel bir şekilde uyumlu bir işe sahip olduğunu açıkladı.

Buna göre, bilişim, yazılım, medya, bankacılık gibi sektörlerin dahil olduğu teknoloji alanında faaliyet gösteren yüzlerce şirket evden çalışmanın kalıcı olabileceği bir düzene geçmek için çalışıyor. Ancak, raporda bildirilene göre, evden çalışma multi-tasking (çoklu iş) becerilerine sahip personele duyulan ihtiyacı artırıyor ve  bu nedenle de binlerce kişinin işinden olabileceği görülüyor. Bununla birlikte, evden çalışmanın farklı uzmanlık dallarını da ortaya çıkardığı ve bu alanda yeni iş kapıları sunduğu da ifade edildi. Sayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/Evden-calisma Patron-mutlu-calisan-yorgun/241471