30 milyonluk sağlık harcaması usulsüz bulundu
30 milyonluk sağlık harcaması usulsüz bulundu

1 Eylül 2020 Salı   08:29

Merkez Bankası, personelinin ve yakınlarının sağlık harcamaları için özel bir sigorta şirketiyle anlaştı. 1 Şubat 2018'de imzalanan sözleşmenin süresi de bir yıl olarak belirlendi

Bu süre içinde sigorta şirketine 29 milyon 422 bin 470 lira ödendi. Ancak Sayıştay, “Banka zaten SGK'ya prim ödüyor” diyerek sigorta şirketine verilen bu paranın mevzuata aykırı ödeme olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası tarafından Sayıştay'a gönderilen yanıtta ise “Bankanın kendisine has bağımsız statüye sahip olduğu, personelin hak, yükümlülük ve sorumluluklarını düzenleme yetkisinin Banka Meclisi'ne ait bulunduğu, SGK Kanunu'nun da bu durumu hükümsüz kılmasının mümkün olmadığı, bu kapsamda mensuplarının sağlık hizmetlerine ilişkin haklarını kendi içinde düzenleyebileceği” ifadelerine yer verildi.

SÖZLEŞMESİ VAR

Sayıştay'ın Merkez Bankası 2018 Denetim Raporu'ndaki tespitte şöyle denildi:

#reklam#

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bütçesinden SGK'ya Genel Sağlık Sigortası primi ödenmesine rağmen, TCMB personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için, 2018 yılı TCMB bütçesinin 4'üncü faslında bulunan Sağlık Giderleri için konulan ödenekten karşılanmak üzere, dış kaynak temini yöntemiyle özel bir sigorta şirketi ile bağıtlanan sözleşme kapsamında 29 milyon 422 bin 470 TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği görülmüştür.”

MEVZUATA AYKIRI

Merkez Bankası'nın 30 milyon liraya yakın yaptığı özel sağlık harcaması Sayıştay tarafından tespit edilirken, bankanın SGK'ya prim ödediği ve yapılan özel sağlık harcamasının mevzuata aykırı olduğunu belirti. Merkez Bankası ise savunmasında “kendisine has bağımsız” statüye sahip olduğunu belirtirken, personelin hak, yükümlülük ve sorumluluklarını düzenleme yetkisinin kendilerine ait olduğunu kaydetti.

Ali Ekber Ertürk/SözcüSayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/30-milyonluk-saglik-harcamasi-usulsuz-bulundu/239813