Koç ve Unicredit pay sahipleri sözleşmesini feshetti
Koç ve Unicredit pay sahipleri sözleşmesini feshetti

6 Şubat 2020 Perşembe   08:18

Koç Holding’den dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, “YKB Pay Alım Satım Sözleşmesi” ile “KFS Pay Alım Satım Sözleşmesi”nde kapanış için belirlenen ön koşulların tamamlandığı konusunda tarafların mutabakata vardığı belirtildi.

UniCredit ve Koç Holding, iş ortaklıklarını UniCredit’in stratejik hedefleri doğrultusunda fesh ettiğini geçen sene sonunda açıklamıştı. Yapı Kredi hisselerinin devrine onay!

Dünkü KAP açıklamasında “Bu kapsamda … ödeme ve temlik işlemlerinin kapanışı izleyen işgünü yapılması kaydıyla pay devirleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Koç Grubu ve Unicredit arasındaki Pay Sahipleri Sözleşmesi de bugün itibarıyla feshedilmiştir” denildi.

#reklam#

Kapanış ile birlikte, KFS sermayesini temsil eden payların %100’ü Koç Grubu’na (Koç Holding, Koç şirketleri, Koç Ailesi, Koç Ailesi tarafından kontrol edilen ortaklıklar ve ilişkili vakıflar) KFS’deki payları oranında geçereken, KFS’de pay sahibi Koç Grubu üyelerinden halka açık şirketler olan Koç Holding’in payı %42,26’dan %84,53’e, Aygaz’ın KFS’deki payı ise %1.97’den, %3.93’e çıktı.

Açıklamaya göre işlem öncesinde YKB sermayesinde doğrudan pay sahibi olmayan Koç Holding, YKB sermayesinin %9.02’sine, UniCredit ise %31.93’üne doğrudan sahip oldu. Koç Grubu’nun işlem öncesinde %40.97 olan YKB sermayesindeki doğrudan ve dolaylı toplam payı %9.02 oranında arttı. Sayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/Koc-ve-Unicredit-pay-sahipleri-sozlesmesini-feshetti/231406