10 şube kapatıp, 617 personel azaltan Akbank'ın 2019 karı düştü
617 personel azaltan Akbank'ın 2019 karı düştü

4 Şubat 2020 Salı   08:39

AKBANK 2019 yıl sonu mali verileri ve Faaliyet Raporunu açıkladı. İlk dikkat çeken açıklama İnsan Kaynaklarının yeni unvanının İNSAN ve KÜLTÜR olarak değiştirildiğini belirtmesi oldu. “Bu alanda ne yapmış” diye baktığımızda 780 şube sayısı 770 adete düştüğünü gördü.

2018 sonunda 13.367 personel ile hizmet veren banka 2019 sonunu  617 personel azaltarak 12.750 adete düşürdüğü görüldü. Önümüzdeki yıllar için bankanın yeni “ İnsan ve Kültür stratejisi” de bu şekilde ilk sinyalleri verilmiş oldu.  Şimdi bilanço detaylarına bakalım. Akbank'ın 2019 konsolide net karı 5 milyar 352 milyon TL oldu

Bilanço verileri büyüme gösterdi

2018 yılını 327,6 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka Bilanço büyüklüğünü 2019 sonunda %10 büyüterek 360,5 milyar TL’ye çıkardı. Toplam Varlıklar içinde Finansal Varlıklar 120,5 milyar TL’den 134,7 milyar TL’ye yükseldi. 2018 sonunda 188,3 milyar TL olan Toplam Mevduat ise 224 milyar TL’ye yükselmiş durumda. QNB Finansbank 17 şube kapattı, üst yönetime yüzde 30 zam yaptı

Nakdi Krediler arttı, Gayri Nakdi krediler ciddi eridi

#reklam#

Banka Üst Yönetimin sık sık “piyasalara kredi desteğimiz devam ediyor” söylemlerinin bilanço verilerine yansımadığı görüldü. Nakdi Krediler 2018 sonunda 186,3 milyar TL iken 2019 sonunda 203,8 milyar TL’ye yükselerek sadece % 9,3 artış gösterdi ( Enflasyon ve Kur etkisi düşünüldüğünde bu büyüme reel olarak düşme anlamına geliyor ). Bunun yanında Gayri Nakdi Kredilerde ciddi erozyon yaşandığı görüldü. Zira 2018 sonunda 53,3 milyar TL olan Gayri Nakdi Krediler 10 milyar TL düşüş yaşayarak 43,4 milyar TL’ye geriledi.

Banka iddialı olduğu Dış Ticarette bile ciddi kayıplar yaşadı. 2018 sonunda 6,5 milyar TL olan Akreditif Kredilerin % 33,5 azalarak 4,3 milyar TL seviyesine geriledi. Uzmanlar, Akreditif Kredilerdeki bu anormal düşüşü, bir zamanlar “Dış Ticaret İşlemlerinin Amiral gemisi” olan Bankanın bu alandaki kayıplarının normal olmadığını ve ciddi strateji değişikliği yaptığı dış ticaret firmalarında kayıplar yaşadığının göstergesi olarak yorumladı. Garanti BBVA'nın takipteki kredileri yüzde 51 arttı, üst Yönetime ödeme 100 milyon TL’ye yaklaştı

Beklenen zarar karşılıkları arttı

2019 yılı bankalar için Takip oranlarının artması ciddi sorunlardan biri oldu. Benzer sorunun AKBANK’ın Beklenen zarar karşılıklarının 2018 sonunda 7,9 milyar TL’den 2019 sonunda 4,2 milyar TL artarak 12,2 milyar TL’ye yükselmesinde kendini gösterdi. Artış % 53,4 oranı banka için 2019’da bazı şeylerin iyi gitmediğinin sinyali olarak yorumlandı.

Ücret ve Komisyon Gelir artışı Net Faiz artışından daha fazla oldu

#reklam#

 

2018 sonunda 14,5 olan Net Faiz geliri 2019 sonunda % 7,8 artış ile 15,7 milyar TL’ye yükseldi. Buna karşılık 3,4 milyar TL olan Net Ücret ve Komisyon Gelirleri % 34,3 artış ile  4,6 milyar TL’ye yükseldi.

Ticari Zarar ikiye katladı

2018 sonunu 335 milyon TL Ticari zarar ile kapatan banka 2019 sonu bu zararını iki kat artırarak 709 milyon TL zarar ile kapadı. Bu zararın artışında 2018 yılındaki Türev Finansal İşlemlerden elde edilen 5 milyar TL gelirin 2019 yılında 1,5 milyar TL’ye düşmesinin ciddi etkisi oldu.  Bunda Kamu otoritesinin Swap işlemlere getirdiği sınırlamaların etkisi olduğunu tahmin temek zor değil. Ayrıca banka, Banka 2019 yılı için Beklenen zarar karşılıkları için de 6,6 milyar TL olarak açıkladı. Bankaların net kârı 2019’da yüzde 8.1 düştü

Brüt Kar artışını Net Kara taşıyamadı

2018 sonunda 18,6 milyar TL Brüt Kar açıklayan banka 2019 sonunda % 9,6 artış ile 20,4 milyar TL’ye taşırken brüt kardaki bu artışı net kara taşıyamadığı görüldü. 2018 sonunda 5,6 milyar TL Net kar açıklayan banka 2019 sonunda % -4,8 düşüş ile 5,4 milyar TL Net kar açıkladı. Enflasyon ve USD bazında düşünüldüğünde Net Kardaki  reel  erime daha fazla oldu.

İnsan Kaynakları “İnsan ve Kültür” oldu 617 kişi işsiz kaldı

#reklam#

Faaliyet Raporunun başındaki “İnsan Kaynakları İş Birimi’nin ismi 29 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla “İnsan ve Kültür” olarak değiştirilmiştir”  açıklamanın ne anlama geldiğini zaman gösterecektir fakat faaliyet raporunda ilk dikkat çeken veri 780 olan şube sayısının 2019 sonunda 10 şube azalarak 770’e düştüğü;  2018 sonunda 13.367 olan Personel sayısının da 12.750 adete düştüğü görüldü. Personelde net azalış 617 kişi. Bankanın yeni stratejisinin az personel ile çok iş olduğunu anlamak zor değil.

Sermaye artışı yaptı

Banka çıkarılmış sermayesini 1.200.000.000 TL (tam TL tutardır) artırarak 4.000.000.000 TL’den (tam TL tutardır) 5.200.000.000 TL’ye yükseltti. Bankanın, sermaye yeterliliği standart oranı da %20,97 olarak artış gösterdi. 2018 sonunda bu oran %18,16 idi.

Kredi Takip oranı arttı

Banka’nın 2019 sonunda takipteki kredilerin toplam kredilere oranı %7,3  olarak gerçekleştir.  Bu oran ile Türkiye Bankalar ortalamasının üzerinde yer aldı. 2018 sonunda bankanın Takip oranı %4,1 idi.

Kredilerde ilk 100 ve 20 müşterinin payı

Banka Kredi stratejisinde sık sık “krediyi tabana yayalım” vurgusunu yapmalarına rağmen bunu fazla başaramadığı ilk 100 ve 200 müşterinin toplam krediler içindeki oranının yüksekliğinden anlaşılmaktadır. Akbank’ta ise2018 e göre kredi firma yoğunlaşmasını arttığı ve 2019 sonunda bu stratejiyi uygulayamadığı ve olumsuz geliştiği görülmekte. İşte oranlar:

#reklam#

1-Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %37 ve %44’tür (31 Aralık 2018: %35 ve %42).

 2- Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 gayri nakdi kredi müşterisinden olan alacağının toplam gayri nakdi krediler portföyü içindeki payı sırasıyla %60 ve %74’tür (31 Aralık 2018: %65 ve %80).

3- Banka’nın ilk büyük 100 ve 200 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayri nakdi alacak tutarının toplam bilanço içi varlıklar ve gayrin akdi krediler toplamı içindeki payı sırasıyla %21 ve %26’dır (31 Aralık 2018: %22 ve %28).

Swap işlemleri ciddi düştü

Bankanın 2019 sonunda swap işlemi  “1.047.840 TL kredi temerrüt swap işlemleri bulunmaktadır” olarak açıklandı. 2018 sonunda bu rakam 5.943.800 TL idi.

Üst Yönetim ödemeleri

Banka net karda % -4,8 gerileme yaşamasına rağmen Üst Yönetim ödemelerini % 14,9 arttığı görüldü. 2018 sonunda Üst yönetime 41,5 milyon TL ödeme yapılırken bu ödemenin  2019 sonunda 47,7 milyon TL’ye yükseldiği görüldü. 

Paramedya.com.trSayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/10-sube-kapatip-617-personel-azaltan-Akbank-in-2019-kari-dustu/231319