İhale yasası delik deşik! Bent sayısını belirtmek için alfabede harf kalmadı
İhale yasası delik deşik! Alfabede harf kalmadı

19 Aralık 2019 Perşembe   07:15

Yönetmeliğe göre kurum, ilana çıkmadan doğrudan alım yapabilecek. Bu alım da Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak.  

Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esaslar Kamu İhale Yasası ile düzenleniyor. Bu yasanın “istisnalar” başlıklı 3. maddesinde hangi alımlarda yasanın uygulanmayacağı sıralanıyor.

AKP döneminde bu istisnalar başlıklı madde yeni eklemelerle iyice genişledi. Maddedeki istisnaların yer aldığı bent sayısını belirtmek için A’dan Z’ye kadar alfabedeki bütün harfler kullanıldı. Yetmedi “aa”, “Ek bent” gibi satır başlıkları ile yeni bentler de eklendi. Neredeyse kamuda yasaya tabi alım kalmadı. 

#reklam#

Hükümet 2017 sonunda yasaya ekleme yaptı. Eklenen “v” bendi ile Helal Akreditasyon Kurumu’nun akreditasyon hizmetlerine ilişkin yapacağı hizmet alımları istisna kapsamına alarak bu yasanın dışına çıkarıldı. Helal Akreditasyon Kurumu da dün yayımladığı yönetmelik ile Kamu İhale Yasası kapsamı dışına çıkarılan alımları ayrıntılandırdı. Yönetmeliğe göre kurum tarafından hizmet alımlarında “davet” ya da “doğrudan alım” usulleri uygulanabilecek. 

Hangi usulle alım yapılacağına yönetim kurulu karar verecek. Kurul bu yetkisini genel sekretere veya hizmet birimleri yöneticilerine de devredebilecek. Bilirkişilerden yapılacak hizmet alımları da ilan yapılmaksızın doğrudan alım usulü ile gerçekleştirilebilecek. Yönetim kurulu, helal akreditasyon çalışmalarına yönelik olarak bilirkişi hizmeti sunmak isteyen kişilerden oluşan, “bilirkişi havuzu” oluşturabilecek. 

Bu bilirkişiler, yönetim kurulu tarafından tespit edilip bakan onayı ile belirlenen ücret çerçevesinde helal akreditasyon çalışmaları için görevlendirilebilecek. Bu havuzdaki hangi bilirkişilerden hizmet alınacağına ise yönetim kurulu ya da genel sekreter karar verecek. 

Mustafa Çakır/CumhuriyetSayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/Ihale-yasasi-delik-desik-Bent-sayisini-belirtmek-icin-alfabede-harf-kalmadi/229214