Başkentgaz’ın 500 milyonluk sayaç oyunu
Başkentgaz’ın 500 milyonluk sayaç oyunu

14 Eylül 2019 Cumartesi   07:55

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, tümüyle özelleştirilen Başkentgaz AŞ’nin doğalgaz sayaçlarının değişimi konusundaki zorunlu uygulamasına ilişkin olarak hazırladığı raporda, şirketin yasalara uymadığını; Ankaralıların değil, kendi çıkarını nasıl gözettiğini ortaya koydu.

Ankaralı yurttaşların, kartlı doğalgaz sayaçlarının değişimine zorlandığını ve bu değişim ile dağıtıcı şirkete yaklaşık 500 milyon TL civarında ek kaynak yaratıldığına dikkat çekildi. Raporun sonuç bölümünde, yaklaşık 950 bin aboneyi ilgilendirmesi nedeniyle konunun idari yargıya götürülmesi ve yargı denetiminden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

#reklam#

Esen’in, “Ankara’da Doğalgaz Dağıtım Hizmetlerinden Yakınmalar ve Çözüm Önerilerimiz” adlı raropu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) resmi internet sitesinde de yayımlandı. Raporda Ankara’da doğalgaz dağıtım işleminin 2013 yılında tamamen özelleştirilen Başkentgaz AŞ tarafından yürütüldüğü kaydedildi. Kartlı sayaç abonelerinden geçmişte ABB tarafından “bağlantı hizmeti” adı altında 300 ABD Doları alınması, dağıtıcı şirket tarafından yıllar sonra abonelerden güvence bedeli istenmesi ve Başkentgaz’ın tamamen özelleşmesine karşın davalarda belediyenin taraf olarak gösterilmesi sorunlarına dikkat çekildi.

Doğalgaz dağıtımına ilişkin sorunların ve çözümlerin sunulduğu raporda dikkat çeken başlıklar şöyle:
Temsilci atanmalı: Hizmetten kaynaklanan yakınmaların büyük bölümüne ABB de muhatap olmaktadır. Bu durumu göz önünde bulunduran kanun koyucu tarafından belediyelere dağıtıcı şirket yönetim kurulunda temsilci bulundurma olanağı getirilmiştir. Şimdiye kadar temsilci atanması olanağı kullanılmamış. Başkentgaz yönetim kuruluna belediye temsilcisi bir üyenin atanması için gereken yasal süreç başlatılmalı.

Dağıtıcı şirket yararı öne alınıyor: Doğalgaz aboneleri 2014’ten önce mekanik (faturalı) sayaç yerine kartlı (ön ödemeli) sayaç kullanmaya zorlanmıştır. Özelleştirme işlemlerinden sonra da bu kez de abonelerden kartlı sayaçlarını mekanik sayaçlarla değiştirilmeleri istenmektedir. Bu tür işlemin kamu hizmetinin gerekleriyle uyuşmayacağı bellidir. Halen, yaklaşık 950 bin adet kartlı sayaç abonesi bulunmaktadır. Sayaç değişikliği konusunda dağıtıcı şirket çıkarları öne alınmakta, abonelerin hak/yararları göz ardı edilmektedir. 

#reklam#

Abone istese de kartlı sayaç yok: Yönetmelikteki “Ancak 20 yılını dolduran sayaçlar değiştirilir ve tüketici istediği sayacı taktırabilir” hükmüne uymaksızın “güvenlik sorunu” gibi ucu açık gerekçelerle, ağır kış koşulları, resmi tatil, abonenin sağlık sorunları, EPDK’nin uyarıları da dikkate alınmadan gaz kesintisi yapılmakta, abonenin malı olan ön ödemeli sayaç sökülüp götürülmekte, aboneye duyuru dahi yapılmamaktadır.

Yargı yoluna başvurulmalı: Yaklaşık 950 bin aboneyi ilgilendirmesi nedeniyle konunun idari yargıya götürülmesi, yargı denetiminden geçirilmesinde yarar vardır. Bu amaçla tüketici haklarını korumak üzere kurulu STK’lerle görüşülmesi, konunun kamuoyunun bilgisine sunulması, bu suretle kamuoyu desteğinin sağlanması uygun olacaktır.

Sena Yaşar/CumhuriyetSayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/Baskentgaz-in-500-milyonluk-sayac-oyunu/225039