TÜSİAD Başkanı Turan: Ekonomiyi biraz daha soğutmamız gerekiyor
EKONOMİ / 1 saat önce
TÜSİAD Başkanı Turan: Ekonomiyi biraz daha soğutmamız gerekiyor
Bakan Şimşek'ten 'ihracata desteğe devam' mesajı
EKONOMİ / 2 saat önce
Bakan Şimşek'ten "ihracata desteğe devam" mesajı
Türk Escobar'ın 20 milyarlık mal varlığına tedbir konuldu
GÜNDEM / 4 saat önce
Türk Escobar'ın 20 milyarlık mal varlığına tedbir konuldu
Türkiye'ye yılın ilk ayında gelen yabancı ziyaretçi 2 milyonu aştı
GÜNDEM / 5 saat önce
Türkiye'ye yılın ilk ayında gelen yabancı ziyaretçi 2 milyonu aştı
HABERLER>EKONOMİ
5 Ekim 2020 Pazartesi - 16:54

Robota ne oldu! Değeri 22 Milyonu bulan Da Vinci robotu kayıp!

Sayıştay raporunda Bilkent Şehir Hastanesi’ni işleten şirketin, maddi değeri yüksek olan Da Vinci robot ile lazer eximer cihazını Sağlık Bakanlığı’na teslim etmediği saptandı. Her iki cihazın piyasa değerinin 22 milyon TL’yi bulduğu belirtiliyor.

Robota ne oldu! Değeri 22 Milyonu bulan Da Vinci robotu kayıp!

Sayıştay, şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere ilişkin bir dizi olumsuz tespitte bulundu. Sayıştay raporunda Bilkent Şehir Hastanesi’ni işleten şirketin, maddi değeri yüksek olan Da Vinci robot ile lazer eximer cihazını Sağlık Bakanlığı’na teslim etmediği saptandı. Her iki cihazın piyasa değerinin 22 milyon TL’yi bulduğu belirtiliyor. Yine Bilkent Hastanesinde radyoloji servisinde duvarların kurşun kaplama yapılmadan alçı kaplama yapılmasıyla yetinilmesi dikkat çekti. Ayrıca Bilkent Şehir Hastanesi’ni işleten şirketin Sağlık Bakanlığı’na teslim etmediği tıbbi cihazların bir kısmı depoda, bir kısmı da aynı şirketin yaptığı Mersin Şehir Hastanesi’nde çıktı.

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda şehir hastanelerinde yaşanan usulsüzlükler teker teker tespit edilirken, hastaneleri yapan şirketlerin sözleşme hükümlerine uymadıkları örnekler halinde açıklandı.

Buna göre; Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi gereken tıbbi cihazların bir kısmı depoda bekletilirken, bir kısmının da Mersin Şehir Hastanesi’nde olduğu ortaya çıktı.

#reklam#

Sayıştay denetçileri Sağlık Bakanlığı görevlileri ile Bilkent Şehir Hastanesi deposuna da giderek yerinde inceleme yaptılar. Bu inceleme rapora şöyle yansıdı:

“İdare personeli ile mahallinde yapılan depo sayımında, 294 tane tıbbi ekipmanın depoda tutulduğu ve İdareye teslim edilmediğinden sağlık hizmet sunumu için kullanılamadığı anlaşılmıştır... Söz konusu firma tarafından gelen dokümanlar incelendiğinde, bazı cihazların Mersin Şehir Hastanesi’nde kalibre edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu cihazların maliyetinin Mersin Şehir Hastanesi’nin toplam sabit yatırım tutarına mı yoksa Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin toplam sabit yatırım tutarına mı dahil edildiği ise anlaşılamamıştır.”

2,5 MİLYON DOLARLIK DA VİNCİ ROBOTU KAYIP

Sayıştay raporunda Bilkent Şehir Hastanesi’ni işleten şirketin, maddi değeri yüksek olan Da Vinci robot ile lazer eximer cihazını teslim etmediğinin altı çizildi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde şirket tarafından sağlık tesisi ile birlikte teslim edilecek olan demirbaşlar ve tıbbi cihazların bir kısmı sağlık tesisinde bulunamadı. Örneğin 1 Şubat 2019 tarihinde açılan Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde, maddi değeri yüksek olan Da Vinci robot ile eximer cihazının 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla teslim edilmediği saptandı. Bakanlık teslim edilmeyen cihazların şirkete yapılacak ödemede mahsuplaştırılacağını savundu. Da Vinci Robotu’nun satış fiyatının 2,5 milyon Dolar, Eximer cihazının ise 350 bin Dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu durumda toplam değeri 22 milyon TL’yi bulan her iki cihazın akıbeti belirsiz.

RADYASYONA KARŞI KORUYACAK KURŞUN KAPLAMA YOK

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi binasının sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak inşa edilmediği ifade edilen Sayıştay raporunda, proje ek mahal listesinde “radyolojik mahallerin kurşun kaplama ve laminat duvar olması” ibaresi yer almasına karşın uygulamada laminat duvar yerine toplam 6.561,73 metrekare alçı plaka duvar yapılması buna örnek olarak gösterildi.

#reklam#

Mersin Şehir Hastanesi’nde sözleşmede yer alan deprem izolatörlerinin bulunmadığı, hastane kurulu gücünün yüzde 70 enerjisini sağlayacak güçte olması gereken dizel jeneratörün, bu kapasitede olmadığı tespit edildi.

Sayıştay’ın raporunda yer alan diğer tespitler şöyle:

SADECE BAKANLIK MAHKEMEYLE UĞRAŞACAK

Şehir hastaneleri sözleşmelerinde, görevli şirketin sorumluluğuna gidilebilmesi için kesinleşmiş mahkeme kararı şartı yani ispat getirilirken, Sağılık Bakanlığı’nın sorumluluğuna gidilebilmesi için kesinleşmiş mahkeme kararı şartı aranmadı. Yani Sağlık Bakanlığı hastaneyi yapan şirketin sorumluluğu olan bir konuda tazminat alabilmek için yargı kararını beklemek zorunda kalırken, şirketin yargı kararını beklemek gibi bir yükümlülüğü yok.

ELEKTRİK TASARRUFU YOK

Bilkent Şehir Hastanesinde elektrik giderlerini yaklaşık yüzde 25-30 civarında indiren trijenerasyon tesisinin sözleşmeye uygun olmadığı tespit edildi. Verim değerinin en düşük limitin yüzde 85 olması gerekirken, şartnamede belirtilen özellikte sistemin kurulmadığı görüldü.

İNŞAAT GEÇ BİTTİ, AMA TEMİNAT YOK

Şehir hastanelerinin yatırım ve işletme aşamalarında şirketlerin sözleşmeye uygun hareket etmemeleri durumunda uygulanacak yaptırımlar caydırıcı değil. Örneğin, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin tamamlanma aşamaları süresinde bitirilmemesine rağmen şirketten teminat alınmadı, caydırıcı yaptırımda bulunulmadı.

#reklam#

Şehir hastanelerinin hizmet süresince yapacakları hatalarda puanlama sistemine gidildi. Sağlık Bakanlığı tarafından asıl yaptırım olarak bahsedilen hata puanı hesaplanması, belli bir puana ulaşılana kadar görevli şirket için bir anlam ifade etmiyor. Başka bir ifadeyle, hata puanı limiti aşılıncaya kadar görevli şirket önemsiz maddi yaptırımlarla karşılaşıyor.

“KAPATILAN HASTANELERDEN EKİPMAN GETİRİLDİ”

-Şehir hastanelerinde firmalar sözleşmede yer alan tıbbi ekipmanları eksik olduğu için kapatılan hastanelerin tıbbı ekipmanları bu hastanelere getirildi. Sayıştay, “Tıbbi ekipmanın getirilmesi sözleşme kapsamında görevli şirketin yükümlülüklerinden biri olup, tıbbi ekipman listesinin ihtiyaca binaen hazırlanarak tüm ihtiyaç duyulan ekipmanın şirket tarafından sağlanması esastır” uyarısında bulundu.

SAĞLIKSIZ TIBBİ EKİPMAN KULLANILDI

Bursa ve Ankara Bilkent Şehir Hastanelerinin ihale doküman eki olan tıbbi ekipmanların teknik özelliklerinin şartnamede ayrıntılı düzenlenmemesi nedeniyle kabul aşamasında bazı tıbbi ekipmanların sağlık hizmet sunumuna uygun nitelikte olmadığı anlaşıldı. Buna rağmen teknik şartnamede yer alan kısa düzenlemelere uygun olduğundan dolayı kabulü yapıldı.

- 31 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen Tıbbi Ekipman Muayene Kabul Komisyon Tutanağında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde teknik şartnameye uygun olmakla birlikte sağlık hizmet sunumu için yetersiz olan 18 kalemin olduğu belirlendi. Örneğin, şartnamede göz ameliyatlarında kullanılan eximer lazer cihazı için teknik şartnamelerde “göz kliniği için kullanılacaktır” gibi genel bir ifade kullanılmakta iken endolazer cihazı gibi özellikli başka bir cihaz için hiçbir açıklama ve detay bulunmadı.

“DEPODA TESLİM EDİLMEYEN MALZEMEZE BULUNDU”

-Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görevli şirket Sağlık Bakanlığı’na kullanması için teslim etmesi gereken tıbbi malzemelere deposunda bekletti. Teslim etmediği ekipmanların bir kısmını Mersin Şehir Hastanesi’ne götürdü. Sağlık Bakanlığı bu tespite ilişkin Sayıştay’a yanıt vermesine karşın, Sayıştay raporunda bu yanıtın yeterli görülmediği şu şekilde ifade edildi:

#reklam#

 “Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin görevli şirkete ait deposunda tespit edilen cihazlara ilişkin bir açıklama yapmamıştır. Mersin Şehir Hastanesinde kalibrasyonu yapılan cihazlar için ise, söz konusu cihazların Ankara Bilkent Şehir Hastanesi projesinin ekipman listesinde yer aldığını ifade etmiş olup, kanıtlayıcı bir belge sunulmamıştır.”

DEPODA KALAN EKİPMAN KULLANILAMADI

-Sayıştay raporunda teslim edilmeyen tıbbi ekipmanla ilgili “İdare personeli ile mahallinde yapılan depo sayımında, 294 tane tıbbi ekipmanın depoda tutulduğu ve İdareye teslim edilmediğinden sağlık hizmet sunumu için kullanılamadığı anlaşılmıştır. Ayrıca bazı cihazlar üzerinde bulunan metroloji etiketlerinden yola çıkılarak, cihazları kalibre eden firmadan kalibrasyon sertifikaları resmi yazı ile istenmiş ve söz konusu firma tarafından gelen dokümanlar incelendiğinde, bazı cihazların Mersin Şehir Hastanesinde kalibre edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu cihazların maliyetinin Mersin Şehir Hastanesinin toplam sabit yatırım tutarına mı yoksa Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin toplam sabit yatırım tutarına mı dahil edildiği ise anlaşılamamıştır” denildi.

RADYASYONA KARŞI YAPILMASI GEREKEN KAPLAMA YAPILMADI

- Ankara Bilkent Şehir Hastanesi binasının sözleşmede belirtilen şartlara uygun olarak inşa edilmediği ifade edilen Sayıştay raporunda, tespitin örnekleri açıklandı. Örneğin ‘şartları eşitlenmiş proje ek mahal listesinde “radyolojik mahallerin kurşun kaplama ve laminat duvar olması” ibaresi yer aldığı ancak uygulamada laminat duvar yerine toplam 6.561,73 metrekare alçı plaka duvar yapıldığı belirlendi.

-Mersin Şehir Hastanesi’nde sözleşmede yer alan deprem izolatörlerinin bulunmadığı, hastane kurulu gücünün yüzde 70 enerjisini sağlayacak güçte olması gereken dizel jeneratörün, bu kapasitede olmadığı tespit edildi.

YER TESLİMİ YAPILMADAN İNŞAATA BAŞLANDI

- Ankara ve Bursa şehir hastanelerinde resmi olarak yer teslimi yapılmadan inşaata başlandığı şu şekilde bildirildi:

#reklam#

“Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü yapım işine ait 13 nolu Eylül 2013 tarihli müşavir raporunda fotoğraflarıyla belgelendiği üzere, hafriyat çalışmalarının başladığı, devam eden sonraki aylara ait raporlardan da temel ve beton imalatlarının saha genelinde devam ettiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü yapım işinde, 26 Mayıs 2016 tarihli izolasyon işleri kontrol formundan FTR binasında yalıtım işlerinin yapıldığı, 25.08.2016 tarihli betonarme işleri onay formundan da beton imalatlarının yapıldığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yer tesliminden önce inşaat işlerine başlanması ve yatırım döneminin başlangıç tarihinin fiilen erken bir tarihe çekilmesi nedeniyle tespit edilecek tarihe göre işletme süresinin başlangıç tarihinin revize edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.”

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Zahide Şen 6 Ekim 2020 Salı 06:25

Şirketin adını da bildirinde takipçisi olalım

Yorumu oyla      0      0  

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

Doların 8 TL'ye yaklaşması şirketler ve ekonomi üzerinde nasıl baskı yaratıyor?
Online alışveriş bir yılda yüzde 122 büyüdü
Enflasyonun üç ay üst üste yüzde 11.8 çıkması dikkat çekti
On binlerce müteahhit meslekten men edilebilir
Türk mallarına boykot çağrısına Suudi özel sektörü de katıldı!
Sayıştay: 40 Bin kişiye havadan maaş bağlanmış!
Enflasyon çift haneye demir att!
Rus turistler tatili kışa uzattı
Ulaştırma Bakanlığı, ihalelerde firma isimlerini belirleyerek işlem yapmış
Çin istihbaratından giyilebilir cihazlar için casusluk uyarısı
TEKNOLOJİ / 30 dk. önce
Çin istihbaratından giyilebilir cihazlar için casusluk uyarısı
Advertisement
BofA ve Morgan Stanley faiz artışı için yılın ikinci çeyreğine dikkat çekti
EKONOMİ / 46 dk. önce
BofA ve Morgan Stanley faiz artışı için yılın ikinci çeyreğine dikkat çekti
Kadın girişimcilere mentörlük programı başladı
PATRONLAR / 44 dk. önce
Kadın girişimcilere mentörlük programı başladı
Birleşik Metal, Avrupa’ya yılda 3600 ton tel ihraç edecek
EKONOMİ / 48 dk. önce
Birleşik Metal, Avrupa’ya yılda 3600 ton tel ihraç edecek
Dardanel Dubai Gulfood Fuarı’nda yeni işbirliklerine imza attı
PATRONLAR / 56 dk. önce
Dardanel Dubai Gulfood Fuarı’nda yeni işbirliklerine imza attı
CarrefourSA  üç ay içinde 40 şarj istasyonuna ulaşacak
PATRONLAR / 1 saat önce
CarrefourSA üç ay içinde 40 şarj istasyonuna ulaşacak
Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan tarihi madalya
SPOR / 1 saat önce
Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt'tan tarihi madalya
Aksa Enerji, Özbekistan’daki doğalgaz santrali için Rekabet Kurulu’na başvurdu
EKONOMİ / 1 saat önce
Aksa Enerji, Özbekistan’daki doğalgaz santrali için Rekabet Kurulu’na başvurdu
Patronlar Dünyası uygulamasını indirin, günün gelişmeleri cebinize gelsin.
Google Play
App Store
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Borsa Dünya Spor Aktüel Otomobil Emlak
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri KVKK MetniKVKK Metni Çerez PolitikasıÇerez Politikası
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol