Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi
EKONOMİ / 12 saat önce
Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi
DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM / 13 saat önce
DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Rusya, Türkiye ile mutabakat zaptı imzalanmasını onayladı
EKONOMİ / 17 saat önce
Rusya, Türkiye ile mutabakat zaptı imzalanmasını onayladı
Binlerce kişinin enerji ihtiyacı güneşten karşılanacak
EKONOMİ / 17 saat önce
Binlerce kişinin enerji ihtiyacı güneşten karşılanacak
HABERLER>EKONOMİ
26 Ağustos 2013 Pazartesi - 12:54

İşte Türkiye'nin ikinci 500 büyük dev şirketleri

İSO, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını yayınladı. İkinci 500 Ligin en büyükleri kimler? İşte tam liste...

İşte Türkiye nin ikinci 500 büyük dev şirketleri

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye sanayisinin röntgenini çekerek sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Geçen ay (Temmuz 2013) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasını kamuoyuna duyuran İSO, bu çalışmanın ardından Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını da yayınladı.

Şirketlerin üretimden satışlarının sıralama ölçütü olarak kullanıldığı araştırmanın ikinci raporunda öne çıkan en önemli faktör, İkinci 500’ün ihracata, Birinci 500 şirketten daha sıkı tutunmaları oldu.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun İhracatı
 
Birinci 500 büyük şirket geçen ay açıklanan rakamlarda ihracatını yüzde 0.6 artırırken, İkinci 500 büyük şirketin ihracat artışının yüzde 4.6 olması dikkat çekiyor.

Bu artış, hiç kuşkusuz küçüklerin büyük şirketlere göre, Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarları dışında daha atak ve esnek olduklarının bir göstergesi. Küçük şirketler 2012 yılında, yeni ihraç pazarları bulmakta ve bu pazarlara mal satmayı realize etmekte daha başarılı görünüyorlar.

Birinci ve İkinci 500’ün GSYİH İçindeki Payı (%)

İSO Birinci ve İkinci 500 kapsamındaki kuruluşlar, Türkiye GSYH’si ve Türkiye sanayi sektörü içinde üretim ve katma değer büyüklükleri bazında önemli bir ağırlığa sahip bulunuyor.
İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların Türkiye GSYH’si içindeki payı 2008-2012 yılları arasında beş yıldır değişmiyor. Her yıl yüzde 0.9 seviyelerinde gerçekleşiyor. 2012 yılında İkinci 500, Birinci 500’ün yarattığı üretici fiyatlarla brüt katma değerin ancak onda biri (yüzde 10.2) kadar katma değer üretebildi.

Bu sonuçlara göre, 2012 yılında 1000 büyük sanayi kuruluşunun yaratmış olduğu üretici fiyatlarla brüt katma değerin Türkiye GSYH’si içindeki payı, 2010 yılında yüzde 10.2 seviyelerine kadar yükselmiş olmasına rağmen, bugün 2012 verilerine göre 2008 yılındaki yüzde 9.3 seviyelerine kadar gerilemiş görünüyor.

İkinci 500’ün Ekonomik Büyüklüklerindeki Değişimler
 
2012 yılında İkinci 500 kapsamındaki kuruluşların üretimden satışları 53 milyar 972 milyon liradan 57 milyar 157 milyon liraya çıkarak cari fiyatlarla yüzde 5.9 oranında arttı. Söz konusu artış oranı, Birinci 500’de yüzde 9.2 ile daha yüksekti.

Cari fiyatlarla elde edilen bu artış oranlarına karşın, sabit fiyatlarla üretimden satışlar Birinci 500’de yüzde 2.9 oranında artmıştı. Bu oranın ikinci 500’deki yansıması ise yüzde 0.2 oranıyla sınırlı bir düşüşü gösteriyor.

FAALİYET DIŞI GELİRLER, KÂRLILIĞI KURTARDI

2012 yılında satışlardaki durağanlığa rağmen, dönem kâr ve zarar toplamındaki büyük artış dikkati çekiyor. 2012 yılında İkinci 500 kapsamında vergi öncesi dönem kâr ve zarar toplamında yüzde 61.1 gibi oldukça yüksek oranlı bir artışla karşılaşıyoruz.

Bunun nedenlerine baktığımızda şu değerlendirmeyi yapmak mümkün. 2012 yılında ekonomideki genel daralma kapsamında satışlar nispi bir yavaşlama gösterirken, finansman giderleri de doğal olarak azaldı. İlave olarak yılsonuna doğru döviz sepetine karşı TL’nin değer kazanması da finansal yapı üzerine olumlu etki yaptı. Bunun sonucunda da İkinci 500’ün satış kârlılık oranları bir yıl önceki yıla göre yükseldi.

TOPLAM FAALİYETLERDE İHRACAT PAYI ARTIYOR

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2012 yılında yapmış olduğu ihracat tutarı yaklaşık olarak 9,7 milyar dolar civarında. 2012 yılında İkinci 500 kuruluşlarının yapmış oldukları toplam ihracat, Birinci 500 toplam ihracatının yüzde 15.2’sini ancak buluyor. 2011 yılında yüzde 25.3 olan İkinci 500’ün toplam satışları içindeki dış satışların payı, 2012 yılında 1.5 puan artarak yüzde 26.8’e yükseldi. Ancak bu orandaki artışa rağmen, İkinci 500’ün toplam ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı 0.5 puanlık azalmayla yüzde 6.8’ten yüzde 6.3’e geriledi.

İHRACAT ARTIŞINDA İLK 500’DEN DAHA HIZLI ÇIKTILAR

2012 yılında İSO Birinci 500 ihracatı bir önceki yıla göre sadece yüzde 0.6 oranında artarken, İkinci 500’ün ihracatı yüzde 4.6 ile daha yüksek bir oranda arttı. 9.1 puanı altın ihracatından olmak üzere, 2012 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 13 oranında arttığı düşünüldüğünde, bu artış Türkiye’nin altın hariç ihracat artış hızından daha yüksek.
Birinci 500 ile İkinci 500 karşılaştırıldığında ihracatın sektörel yapısının değişmekte olduğu görülüyor. Birinci 500’de ihracatın yüzde 21.9’u Taşıt Araçları Sanayii tarafından gerçekleştirilirken, ikinci sırada yüzde 20.6’lık payla Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik ve Plastik Sanayii, üçüncü sırada ise yüzde 20’lik payla Ana Metal Sanayii yer alıyordu.

TEKSTİLCİLER İKİNCİ 500’DEKİ İHRACATIN LOKOMOTİFİ

İkinci 500’de ise sektörel sıralamalar şöyle; ihracatta ilk sırayı yüzde 23.7’lik payla açık ara Dokuma, Giyim Eşyası, Deri ve Ayakkabı Sanayii alıyor. İkinci sırada yüzde 16.7’lik payla Metal Eşya, Makine Teçhizat ve Mesleki Aletler Sanayii yer alırken, bu sektörü üçüncü sırada yüzde 15.6’lık payla Gıda, İçki ve Tütün Sanayii izliyor.

2012 Yılında İkinci 500’ün En Büyük 10 Sanayi Kuruluşu
 
İKİNCİ LİGİN EN BÜYÜKLERİ KİMLER: İkinci 500 Büyük şirketin büyüklük sıralamasına bakıldığında karşılaştığımız tablo ise şöyle; 2012 yılı İkinci 500 çalışmasında üretimden satışlara göre ilk sırayı, 166 milyon lirayla 2011 yılı çalışmasında 29. sırada yer alan T.T.L. Tütün Sanayii aldı.

İkinci sırada 165.6 milyon liralık üretimden satışlarıyla Eker Süt Ürünleri yer alırken, üçüncü sıra, bu rakama çok yakın yani 165.2 milyon lirayla PNS Pendik Nişasta Sanayi’nin.
2012 yılında dördüncü sırada yer alan kuruluş, üretimden satışları 164.7 milyon lira olan Bursa Beton Sanayi olurken; KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ise 164.3 milyon lira ile beşinci sırada yer aldı.

2012 Yılında İkinci 500’ün En Kârlı 10 Sanayi Kuruluşu
 
KÂRLILIKTA EN İYİLER: 2012 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması kapsamında en fazla kâr eden kuruluş, bir özel sektör kuruluşu olan Netaş Telekomünikasyon oldu. Bu kuruluşun kârı, yaklaşık 152 milyon TL seviyelerine kadar yükseldi.

En fazla kâr eden kuruluşlar sıralamasında ikinci sırada yer alan kuruluş 67 milyon liralık vergi öncesi dönem kârı ile SİFAŞ Sentetik İplik Fabrikaları olurken, üçüncü sırada 59 milyon lira ile Erikli Su ve Meşrubat yer aldı.

Kâr/Zarar Eden Kuruluşlar

 
KÂR BİLDİREN ŞİRKETLERİN SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ: 2012 yılında İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 417 adedi kâr bildirirken, 83 adedi de zarar bildirmiş görünüyor. Kâr eden 417 kuruluşunun 414’ü özel, 3’ü kamu kuruluşu iken; zarar bildiren 83 kuruluşun 82’si özel, 1’i ise kamu kuruluşunu kapsıyor.

2011 yılında ise kâr bildiren kuruluş sayısı 375’ti. Bunların 370’i özel, 5’i kamu kuruluşu iken, zarar eden 125 kuruluşun tamamı özel sektör kuruluşu idi. Görüldüğü gibi, 2012 yılında İkinci 500’de kâr eden kuruluş sayısı da birinci 500’de olduğu gibi artışa geçmiş.
Sektörlere Göre Dönem Kâr ve Zarar Toplamı (V.Ö.)
 
SEKTÖRLERİN KÂR SIRALAMASI: İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşları’nın kârlılıklarındaki artışlar sektörler itibarı ile incelendiğinde, gıda, içki ve tütün sanayicilerinin 2011 yılına göre yüzde 206’lık artışla ilk sırayı aldığı görülüyor. Sektörün 2012 yılı kârı 390 milyon lira. Bu sektörün ardından gelen metal eşyacıların kâr artışı ise yüzde 103. Bu sektör de kârını 2012 yılında 637 milyon liraya çıkarmış. Metal eşyacılarını izleyen sektör, birinci 500’in birçok performansında zayıf bir görüntü sergileyen dokuma ve hazır giyimciler. Bu sektörün 2012 kâr artışı yüzde 88. Toplam kârı ise 618 milyon lira.

2012 Yılında İkinci 500’de En Fazla İhracat Yapan 10 Kuruluş
 
2012 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması kapsamında en fazla ihracat yapan kuruluş, 2011 yılında da olduğu gibi, ihracatını yüzde 14.7 oranında artırarak 105,3 milyon dolara yükselten Arbel Bakliyat Hububat Sanayi.

İkinci sırayı 98,1 milyon dolarlık ihracat tutarı ile Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat alırken; üçüncü sırayı da, 2011 yılında ikinci sırada yer alan ve ihracatını yüzde 15 oranında arttırarak 89,2 milyon dolara yükselten T.T.L. Tütün Sanayi aldı.

Sektörlere Göre İç Satış ve İhracat Payları

İhracatın toplam satışlara oranı sektörlere göre incelendiğinde, ana metal, taşıt araçları, metal eşya ile dokuma, tekstil sanayi en ağırlıklı ihracatçı sektörler olarak öne çıkıyor. Bu sektörlerde ihracatın toplam satışlar içindeki payı yüzde 30 ile yüzde 45 arasında değişiyor.
Diğer yandan toplam sanayi sektörünün satışlarındaki dağılıma baktığımızda, ihracatın oranı yüzde 26.8, iç satışların oranı ise yüzde 73.2 olarak gerçekleşiyor.

Sektörlere Göre Ücretle Çalışanlar Sayısı
 
İSTİHDAMLARI YERİNDE SAYDI: İkinci 500’de ücretle çalışanlar sayısı 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 0.8 oranında arttı. Bu, Birinci 500’de yüzde 3.7’lik bir artışa tekabül ediyordu.
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda istihdam verileri Birinci 500’e göre oldukça çarpıcı farklılıklar gösteriyor. Örneğin Birinci 500 büyük şirketin verilerinde taşıt araçları sanayiinde yüzde 10 gibi belirgin bir istihdam kaybı vardı. Oysa bu sektörün küçük şirketleri bunun tam tersi bir performans sergiliyor.

Tabloda da görüleceği gibi İkinci 500’de istihdamın eksilere düşmemesinin belki de en büyük nedeni taşıt araçları sanayiinin yüzde 33’lük istihdam artışı performansı. İstihdam artışında bu sektörü yüzde 21’e yaklaşan artışla metal eşyacılar izliyor.
İkinci 500’ün istihdam performansını en çok etkileyen sektör ise istihdamı 6 binlerden yüzde 73 gibi büyük oranlardaki düşüşle bin 500’lere gerileyen madencilik ve taş ocakçılığı oldu. İkinci 500’in toplam istihdamına baktığımızda da yüzde 0.8 ile yerinde sayıyor.
Sektörlerin 15 Yıllık Sayısal Değişimi (Adet-Dağılım) (%)
 
TEKSTİLDEKİ ERİME İKİNCİ 500’DE DE SÜRÜYOR

Geçmişe bir yolculuk yapıldığında, İkinci 500’ün ilk yapıldığı bundan 15 yıl önceki sektörel dağılımla, bugünkü dağılım arasında çok büyük bir fark görülmüyor. Yine de birinciliğini koruyan dokuma ve hazır giyimdeki dramatik erime gözle görülür bir şekilde ortada. 15 yıl önce neredeyse İkinci 500’ün her üç şirketinden biri bu sektörde faaliyet gösterirken bugün bu oran beşte bire gerilemiş bulunuyor. Buna karşın Birinci 500’de görülen gıda yükselmesi burada da var. Gıdacılar 15 yıl önceki yüzde 15 olan paylarını yüzde 21.4’e çıkarmışlar. Bu sektörün ardından kimya, petrol ürünleri, lastik ve plastik sektörü yüzde 12.6 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Toplam Borçlar/Özkaynak (%)
 
2012 yılı Birinci 500’de toplam borç/özkaynak oranı yüzde 112 iken, özel kuruluşlar için bu oran yüzde 134,1 ile daha olumsuz bir görüntü sergiliyordu. İkinci 500’de de oran yüzde 133,5 ile yüksek ve özel kuruluşlar için oran yüzde 134,9 ile Birinci 500’le hemen hemen aynı.
Toplam borç/özkaynak oranları 2011 yılına göre nispi bir küçülme göstermişken, oranlar hala oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Oranların bu kadar büyük olması, Türkiye ekonomisinde reel kesimin kaynak yapısının bozuk olmasını ve dışa bağımlılığı göstermesi bakımından son derece önemli.

Ekonomide düşük tasarruf oranları sonucu ortaya çıkan kaynak yapısındaki bu bozukluklar, ekonominin üretim-tüketim dengesindeki açığını yüksek cari açıkla fonlamak zorunda olduğunu gösteriyor.

 “BÜYÜME VAR AMA YETERLİ DEĞİL”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçları hakkındaki değerlendirmesi:

“Ülkemiz; Cumhuriyetimizin 100’ncü yılı olan 2023 yılına odaklı bir hedef planı doğrultusunda geleceğe doğru yol alırken, küresel büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskler artarak devam ediyor. Eski riskler varlığını sürdürürken, yükselen piyasa ekonomilerinde ortaya çıkan düşük potansiyel büyüme, yavaşlayan kredi hacmi ve ABD’deki parasal sıkılaştırmanın sermaye hareketlerini sınırlaması vb. faktörler yeni riskler ortaya çıkarmaktadır.

Bu konjonktürün ekonomimizin genel performansına olan negatif etkilerini 2012 yılında yaşadık. Ekonomimizin büyümesi yüzde 9’lardan, yüzde 2.2’lere kadar geriledi. Bu daralmanın yarattığı etki sanayi şirketlerimizin büyüme performanslarında da görülüyor. Büyüme var ama istenen ölçüde değil.

Bu nedenle Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporu 2012 sonuçlarının, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.
Özellikle ABD Merkez Bankası’nın parasal genişlemeyi azaltmaya yönelik sinyaller vermesi, gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarında dalgalanmaya yol açmaktadır. Bu durum, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını olumsuz etkileme olasılığı nedeniyle uluslararası finans piyasalarını ve söz konusu ülkeleri tedirgin etmektedir. Bunun yanı sıra iç talepteki hafif toparlanmaya rağmen, özellikle Euro Bölgesi’ndeki durgunluğa bağlı olarak ihracatın zayıf seyrini sürdürmesi, büyüme üzerinde sınırlayıcı bir etki yaratmaktadır.

Ancak küresel piyasalardaki olumsuz hareketlilik, bizleri bugüne ve geleceğe yönelik hedef ve planlarımız konusunda kuşkuya, karamsarlığa asla sevk etmemelidir. Biz Türkiye olarak, ekonomi bağlamında geçmişte oldukça zor günler geçirdik, ama her seferinde hep beraber, elbirliğiyle yolumuza devam ettik.

Bugün ve gelecekte de aynı anlayışla yolumuza devam edeceğimize inanıyor, sanayiciler olarak hedeflerimize ulaşmak için her türlü çabayı göstermeye de devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.”

 İŞTE TAM LİSTE

İkinci 500 Büyük Kuruluş Sıra No: Kuruluşlar Bağlı
Bulunduğu
Oda/Kamu
Kamu
Sıra
No:
Özel
Sıra
No:
Üretimden
Satışlar (Net)
(TL)
2012 2011
1 29 T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 1 166.040.617
2 - Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 2 165.604.126
3 23 PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. İstanbul - 3 165.230.514
4 - Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 4 164.755.188
5 - KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 5 164.337.435
6 103 UNMAŞ Unlu Mamüller San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 6 163.942.805
7 - Edirne Yağ San. ve Tic. A.Ş. Edirne - 7 163.939.483
8 - Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. İstanbul - 8 163.793.971
9 42 Ertu Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol - 9 163.671.264
10 59 Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 10 163.416.108
11 22 Continental Confectionery Company Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 11 163.412.559
12 49 Erikli Su ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 12 163.129.037
13 167 Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 13 163.035.130
14 64 BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 14 162.914.002
15 70 Kozlu Gıda İmalat San. Tic. ve Taşımacılık A.Ş. Ankara - 15 162.248.528
16 - - İstanbul - 16 -
17 142 SFC Entegre Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 17 161.744.730
18 - - Gaziantep - 18 -
19 145 Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 19 161.517.801
20 57 BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. Bursa - 20 161.462.742
21 126 Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 21 160.855.018
22 - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bursa - 22 160.720.563
23 45 Orka Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Turgutlu - 23 160.374.354
24 102 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. Ankara - 24 160.154.214
25 - Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 25 159.979.299
26 14 Arbel Bakliyat Hububat San. ve Tic. A.Ş. Mersin - 26 159.834.380
27 - - İstanbul - 27 -
28 155 Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi A.Ş. Vezirköprü - 28 158.263.763
29 56 Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş. Ege Bölgesi - 29 158.201.668
30 65 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 30 157.889.307
31 - ANATEKS Anadolu Tekstil Fabrikaları A.Ş. Malatya - 31 157.839.884
32 - - İstanbul - 32 -
33 32 Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. Konya - 33 156.960.491
34 13 Güçlü Dokuma Tekstil Taşımacılık ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. Adıyaman - 34 156.746.658
35 36 Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 35 156.605.505
36 - Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çorlu - 36 155.801.692
37 9 YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş. Kayseri - 37 155.692.385
38 174 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 38 155.146.918
39 - ZF Sachs Süspansiyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 39 155.011.903
40 11 Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 40 154.913.887
41 84 Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 41 154.815.687
42 2 Cam Elyaf Sanayii A.Ş. İstanbul - 42 153.219.921
43 - Camiş Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul - 43 152.669.880
44 60 Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 44 152.500.505
45 41 Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Adana - 45 152.443.575
46 - Cevher Döküm Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi - 46 152.091.482
47 61 Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 47 151.613.017
48 - Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 48 151.131.620
49 - Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. Ereğli/Kdz - 49 151.042.278
50 - KLİMASAN Klima San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 50 150.900.148
51 159 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. Kayseri - 51 150.616.566
52 - - İstanbul - 52 -
53 128 Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 53 150.403.477
54 318 Melike Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 54 149.749.781
55 165 Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. Adana - 55 149.696.885
56 - - İstanbul - 56 -
57 - Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 57 149.661.995
58 101 Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 58 149.482.552
59 18 Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. Tic. A.Ş. Mersin - 59 149.438.796
60 3 Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş. İstanbul - 60 149.418.640
61 90 Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 61 149.256.523
62 203 Arıkan Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 62 149.009.540
63 195 Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 63 148.970.928
64 258 SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Üretim A.Ş. Kocaeli - 64 148.493.639
65 50 Amcor Flexibles İstanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 65 148.420.998
66 118 Onduline Avrasya İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 66 147.539.627
67 332 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. Adana - 67 147.516.469
68 78 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 68 147.374.516
69 73 ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 69 147.234.333
70 - Erkunt Sanayi A.Ş Ankara - 70 145.581.656
71 - Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Ege Bölgesi - 71 145.563.568
72 134 Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş. İstanbul - 72 145.279.964
73 - Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. Tic. A.Ş. İstanbul - 73 145.163.167
74 44 Kasar ve Dual Tekstil Sanayii A.Ş. İstanbul - 74 144.827.385
75 - Ongan Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul - 75 144.529.642
76 31 Ege Gübre Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi - 76 144.494.857
77 426 Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Kayseri - 77 144.446.592
78 - Teverpan MDF Levha San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 78 144.445.063
79 74 Kendirliler Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol - 79 143.888.926
80 211 Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. İstanbul - 80 143.051.662
81 110 İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. İstanbul - 81 142.651.314
82 86 Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 82 142.185.446
83 124 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Kamu 1 - 142.042.067
84 117 Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 83 141.947.370
85 - Gürsoy Tarımsal Ürünler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ordu - 84 141.745.192
86 104 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 85 141.558.899
87 5 Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. Bursa - 86 141.368.543
88 - Demirciler Gıda Sanayi A.Ş Giresun - 87 141.290.888
89 164 Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Antalya - 88 141.266.171
90 268 Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Konya - 89 141.182.694
91 - Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 90 140.885.661
92 - Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Giresun - 91 140.632.003
93 169 Magnesit A.Ş. Eskişehir - 92 140.604.086
94 92 Aslan Çimento A.Ş. Kocaeli - 93 140.491.127
95 - Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul - 94 140.408.479
96 - - İnegöl - 95 -
97 227 DOĞTAŞ Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. Biga - 96 139.918.036
98 - Eruslu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 97 139.836.704
99 163 Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 98 139.601.081
100 - - İstanbul - 99 -
101 185 S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ege Bölgesi - 100 138.702.907
102 330 İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Kamu 2 - 138.628.620
103 76 JANTSA Jant San. ve Tic. A.Ş. Aydın - 101 138.598.533
104 85 Venüs Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 102 138.241.301
105 71 Ferro Döküm San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul - 103 137.901.972
106 - Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 104 137.625.043
107 111 Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 105 137.553.774
108 492 TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler San. ve Tic. A.Ş. Karacabey - 106 137.441.787
109 - - İstanbul - 107 -
110 112 Prekons İnşaat Sanayi A.Ş. Ankara - 108 136.767.604
111 140 Kaltun Madencilik Sanayi Nakliye ve Akaryakıt Ticaret A.Ş. Aydın - 109 136.662.244
112 24 Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş. Kocaeli - 110 136.637.397
113 - - Kocaeli - 111 -
114 - - İstanbul - 112 -
115 79 Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 113 135.645.802
116 127 ASTAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 114 135.591.338
117 208 BİRKO Birleşik Koyunlulular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. Niğde - 115 135.241.869
118 - - İstanbul - 116 -
119 176 Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Mersin - 117 134.376.699
120 99 Cevher Jant Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi - 118 134.025.872
121 256 Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bursa - 119 133.872.988
122 28 Coşkunöz Radyatör ve Isı San. Tic. A.Ş. Bursa - 120 133.800.167
123 16 P.M.S. Metal Profil Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 121 133.727.951
124 225 Modern Beton San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 122 133.571.883
125 63 Meteksan Matbaacılık ve Teknik San. Tic. A.Ş. Ankara - 123 133.118.706
126 - Hisarlar Makina San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 124 133.089.849
127 261 İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kamu 3 - 133.040.049
128 171 Altıparmak Gıda San. ve Tic. Koll. Şti. Özen-Özgür Altıparmak İstanbul - 125 132.818.089
129 396 Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Ankara - 126 132.634.925
130 244 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. İstanbul - 127 132.602.797
131 - - İstanbul - 128 -
132 - Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Sakarya - 129 132.241.312
133 160 Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Aydın - 130 132.178.940
134 156 A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 131 131.892.156
135 37 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 132 131.799.574
136 223 Sistem Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 133 131.570.934
137 - Teknik Malzeme Tic. ve San. A.Ş. Bursa - 134 131.335.066
138 109 PİMAŞ Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. İstanbul - 135 131.013.692
139 82 Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 136 130.881.719
140 20 Ergaz San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 137 130.699.727
141 186 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. Konya - 138 130.262.602
142 181 Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 139 129.968.055
143 81 Nitromak DNX Kimya Sanayii A.Ş. Ankara - 140 129.579.115
144 355 Şahin Pamuk Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 141 129.494.103
145 87 Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 142 128.924.970
146 392 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Ankara - 143 128.741.055
147 137 Netaş Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul - 144 128.706.934
148 - Dalan Kimya Endüstri A.Ş. Ege Bölgesi - 145 128.692.834
149 - Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 146 128.632.206
150 314 ABC Detarjan San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 147 128.452.125
151 94 Feniş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 148 128.142.237
152 216 Türk Ytong Sanayi A.Ş. İstanbul - 149 127.953.667
153 125 Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. İstanbul - 150 127.921.132
154 421 Sıddık Kardeşler Haddecilik San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 151 127.359.481
155 189 Çamsan Poyraz Ağaç Ürünleri Turizm İnşaat Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 152 127.153.958
156 232 Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 153 127.045.323
157 180 Buga Otis Asansör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 154 126.909.551
158 289 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş. İstanbul - 155 126.690.565
159 - - İstanbul - 156 -
160 293 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 157 126.531.055
161 369 Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 158 126.416.359
162 282 Akkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 159 126.193.909
163 324 Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 160 126.180.866
164 - Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kadirli - 161 126.150.951
165 175 Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 162 125.872.988
166 194 Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 163 125.775.905
167 113 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Kocaeli - 164 125.747.264
168 190 Camiş Madencilik A.Ş. İstanbul - 165 125.708.204
169 170 Atiker Metal İthalat İhracat ve İmalat San. Tic. A.Ş. Konya - 166 125.574.806
170 - - İstanbul - 167 -
171 230 Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 168 125.084.760
172 - - İstanbul - 169 -
173 270 Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman - 170 124.836.850
174 152 Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. İstanbul - 171 124.769.341
175 334 Akzo Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 172 124.647.599
176 252 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Adana - 173 124.446.475
177 446 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 174 124.364.533
178 271 BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri A.Ş. İstanbul - 175 124.332.686
179 279 Mogul Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 176 124.050.824
180 - - Kocaeli - 177 -
181 158 Meltem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 178 123.802.026
182 179 Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 179 123.777.874
183 72 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Konya - 180 123.419.210
184 123 Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 181 122.935.409
185 - Gurme Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli - 182 122.848.931
186 - Termikel Madeni Eşya San. İhr. ve İth. Tic. A.Ş Ankara - 183 122.735.930
187 182 İmteks Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 184 122.716.119
188 100 Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 185 122.551.099
189 153 Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. İstanbul - 186 122.434.048
190 212 Merter Helva San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 187 121.877.804
191 121 Kalibre Boru San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 188 121.701.280
192 207 İshakoğlu Gıda Nakliye ve İnşaat San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 189 121.601.192
193 133 Sunteks Dokuma Boya Apre San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 190 121.497.170
194 177 Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 191 121.027.068
195 149 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 192 121.002.998
196 269 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. Balıkesir - 193 120.936.009
197 154 Örgen Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 194 120.753.754
198 141 Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 195 120.442.754
199 329 Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. Ege Bölgesi - 196 120.403.563
200 - Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. Kütahya - 197 120.395.099
201 - Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 198 120.368.349
202 288 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 199 120.271.910
203 136 Komyapı Hazır Beton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Konya - 200 120.246.512
204 411 As Tavukçuluk Tarım İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Sakarya - 201 120.076.675
205 - - İstanbul - 202 -
206 116 Altın Kablo Sanayii A.Ş. İstanbul - 203 119.925.796
207 150 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 204 119.770.433
208 7 Exper Bilgisayar Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 205 119.134.271
209 357 ACT Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli - 206 118.972.301
210 404 Hatboru Çelik Boru San. ve Tic. Ltd. Şti. Antakya - 207 118.941.162
211 474 Vefa Prefabrike Yapılar San. Tic. A.Ş. İstanbul - 208 118.816.071
212 360 Migiboy Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 209 118.549.979
213 130 Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 210 118.324.060
214 215 Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Sakarya - 211 118.264.768
215 - Riga Boya Yapı Kimyasalları ve Madeni Yağ İth. İhr. İnş. Taah. Ltd. Şti. Adana - 212 117.628.260
216 250 Valf Sanayii A.Ş. Manisa - 213 117.415.526
217 135 Frigoglass Turkey Soğutma Sanayi İç ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul - 214 117.180.994
218 417 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 215 117.099.743
219 - Bosch Fren Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 216 116.761.544
220 183 Ankara Un Sanayii A.Ş. Ankara - 217 116.627.286
221 - Ozon Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 218 116.371.032
222 - Uzmar Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 219 116.002.561
223 275 Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 220 115.563.487
224 162 Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. İstanbul - 221 115.496.509
225 327 Sezon Pirinç ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. İstanbul - 222 115.316.249
226 4 Akın Tekstil A.Ş. İstanbul - 223 115.049.384
227 301 Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. İstanbul - 224 114.891.721
228 224 Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 225 114.496.892
229 241 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 226 114.298.015
230 405 Sunel Ticaret Türk A.Ş. Ege Bölgesi - 227 114.185.851
231 480 Aster Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul - 228 114.057.468
232 326 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. Uşak - 229 113.982.962
233 469 Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. Diyarbakır - 230 113.931.027
234 199 Aymar Yağ ve Gıda San. Tic. A.Ş. Çorlu - 231 113.742.897
235 251 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. Isparta - 232 113.707.670
236 120 Çukurova İnşaat Makinaları San. ve Tic. A.Ş. Mersin - 233 113.609.416
237 333 As-Ado Hazır Beton San. Nak. ve Tic. A.Ş. Bucak - 234 113.512.557
238 129 Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayi A.Ş. İstanbul - 235 113.343.249
239 328 Yıltem Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 236 113.090.612
240 249 GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. Bolu - 237 112.931.793
241 236 Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. Salihli - 238 112.881.137
242 382 Selva Gıda Sanayi A.Ş. Konya - 239 112.697.345
243 204 DESA Deri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 240 112.550.437
244 246 Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. İstanbul - 241 112.479.114
245 108 Doruk Ev Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Eskişehir - 242 112.468.695
246 - - İstanbul - 243 -
247 - Dow Türkiye Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli - 244 112.251.938
248 52 Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. İstanbul - 245 112.203.703
249 467 İpek Yem ve Gıda San. Tic. A.Ş. Gaziantep - 246 111.841.136
250 321 Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Kocaeli - 247 111.737.432
251 55 Dost Fındık Gıda Kuy. İnş. Tah. Nak. Tur. Müh. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ünye - 248 111.664.154
252 280 Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 249 111.616.992
253 89 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. Bursa - 250 111.608.025
254 188 Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 251 111.603.359
255 197 Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. Gebze - 252 111.580.684
256 248 Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa - 253 110.799.936
257 234 Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 254 110.535.047
258 - Elektromed Elektronik Sanayi ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Ankara - 255 110.516.790
259 245 Elazığ Altınova Çimento San. Tic. A.Ş. Elazığ - 256 110.146.425
260 295 Nil Örme San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 257 110.018.478
261 - Proteksan Turkuaz Yat Sanayi A.Ş. İstanbul - 258 109.725.854
262 214 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 259 109.560.133
263 222 Destebaşı Grup İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 260 109.515.238
264 253 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 261 109.489.040
265 276 Küçükarslanlar Bakır Çinko San. ve Tic. A.Ş. Trabzon - 262 109.408.078
266 243 Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 263 109.282.929
267 298 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 264 109.125.295
268 325 Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Adana - 265 109.027.938
269 308 Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Uşak - 266 108.958.472
270 - Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 267 108.945.258
271 432 Uludağ Maden Suları T.A.Ş. Bursa - 268 108.801.708
272 255 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. İstanbul - 269 108.701.076
273 409 Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 270 108.577.173
274 447 Tamteks Tekstil Konfeksiyon İmalatı ve Ticareti A.Ş. İstanbul - 271 108.404.518
275 402 Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. Kahramanmaraş - 272 108.392.560
276 407 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Adana - 273 108.357.771
277 385 Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 274 108.309.962
278 306 Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 275 108.120.371
279 363 Akpa Alüminyum Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 276 107.825.191
280 - Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 277 107.654.820
281 146 Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. İstanbul - 278 107.349.820
282 341 ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 279 107.142.449
283 69 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. Konya - 280 107.074.367
284 231 Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 281 107.024.196
285 423 Pamir Gıda Sanayi A.Ş. İstanbul - 282 106.807.952
286 362 G.Ç.S. Metal Çatı İzolasyon Taahhüt Tic. ve San. A.Ş. Adana - 283 106.769.983
287 - TERSAN Tersanecilik Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 284 106.729.148
288 192 Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa - 285 106.666.823
289 265 Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. İstanbul - 286 106.548.813
290 - Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. İstanbul - 287 106.368.624
291 - - İstanbul - 288 -
292 378 Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş. İstanbul - 289 105.966.693
293 296 Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. Ege Bölgesi - 290 105.787.290
294 91 Demirsan Haddecilik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 291 105.771.209
295 254 Emek Yağ Sanayi A.Ş. Bursa - 292 105.718.739
296 264 Akbel Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Ereğli/Konya - 293 105.717.823
297 206 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi A.Ş. Denizli - 294 104.790.190
298 292 Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 295 104.687.651
299 439 Gizem Seramik Frit ve Glazür San. ve Tic. A.Ş. Sakarya - 296 104.511.988
300 309 Serra Sünger Kimya İnşaat Nakliye Petrol Ürünleri Süper Market ve Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. İnegöl - 297 104.474.779
301 389 TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 298 104.466.007
302 376 Hisar Çelik Döküm San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 299 104.103.466
303 213 ELEKTROSAN Elektro Bakır Sanayii A.Ş. Samsun - 300 103.947.386
304 303 Yurt Çimento San. ve Tic. A.Ş. Muş - 301 103.805.360
305 304 Samsun Yem San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 302 103.804.267
306 406 Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Adana - 303 103.595.213
307 238 Yasin Kaplan Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 304 103.439.569
308 235 Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 305 103.408.176
309 148 Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 306 103.271.971
310 - - İstanbul - 307 -
311 338 Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş. İstanbul - 308 102.998.043
312 316 Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale - 309 102.752.843
313 - Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 310 102.643.458
314 200 Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş. İstanbul - 311 102.415.568
315 - - İstanbul - 312 -
316 - Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 313 101.916.281
317 62 Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 314 101.722.803
318 320 Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 315 101.368.116
319 - Tuncel Kimya ve Boya Sanayi A.Ş. Adana - 316 101.345.709
320 166 Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. Sakarya - 317 101.229.676
321 403 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 318 101.118.585
322 401 Zeki Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 319 101.110.338
323 340 Bayteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 320 101.001.063
324 178 Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 321 100.772.520
325 272 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Ege Bölgesi - 322 100.616.033
326 399 EGEPLAST Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Ege Bölgesi - 323 100.566.626
327 219 Harput Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 324 100.557.605
328 379 Muratbey Gıda ve Süt Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Uşak - 325 100.146.745
329 284 Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. Bursa - 326 100.134.940
330 391 Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 327 99.618.480
331 - Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 328 99.610.684
332 350 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 329 99.128.851
333 433 Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 330 98.848.686
334 - - İstanbul - 331 -
335 322 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 332 98.645.245
336 451 Pınar Su San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 333 98.631.122
337 143 Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Suluova - 334 98.440.984
338 262 Eti Elektrometalurji A.Ş. Antalya - 335 97.984.999
339 281 Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 336 97.404.603
340 384 Hitit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 337 97.221.729
341 313 Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenişehir/Bursa - 338 97.189.969
342 412 Tekinak Gıda San. ve Tic. A.Ş. Çankırı - 339 96.963.575
343 354 İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 340 96.949.381
344 - Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 341 96.905.356
345 381 Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 342 96.708.565
346 438 Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 343 96.565.762
347 240 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 344 96.389.432
348 - - Tarsus - 345 -
349 202 Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 346 96.264.985
350 430 Surtel Kablo Sanayii A.Ş. İstanbul - 347 96.139.873
351 311 Milkay Teknik Tekstil Sanayi A.Ş. Kayseri - 348 96.104.470
352 473 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 349 96.082.921
353 415 TI Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa - 350 96.010.877
354 286 İskur Örme San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 351 95.993.624
355 370 Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 352 95.812.492
356 400 Hamaratlı Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 353 95.645.369
357 - SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 354 95.164.601
358 - Karaçuha Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme - 355 95.034.493
359 - Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. Çarşamba - 356 94.756.474
360 336 BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 357 94.661.642
361 229 Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. İstanbul - 358 94.555.058
362 490 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi - 359 94.550.303
363 266 Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 360 94.484.113
364 431 Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 361 94.472.738
365 436 Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 362 94.412.948
366 196 Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Aydın - 363 94.239.281
367 302 Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 364 93.328.009
368 - - İstanbul - 365 -
369 173 Elif Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme - 366 93.093.068
370 353 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Konya - 367 93.007.317
371 139 İzopoli Yapı Elemanları Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Bolu - 368 92.979.693
372 - - İstanbul - 369 -
373 397 Tat Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 370 92.890.389
374 368 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 371 92.662.826
375 312 E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa - 372 92.557.054
376 317 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 373 92.470.563
377 352 Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 374 92.391.933
378 259 Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taahhüt A.Ş. Mersin - 375 92.320.268
379 247 Örma Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 376 92.276.539
380 453 TMO Genel Müdürlüğü Afyon Alkoloidleri Fabrikası Kamu 4 - 92.200.725
381 - Pelsan Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 377 92.077.551
382 454 KOMGIDA Kombassan Gıda İhtiyaç Mad. ve Petrol Ür. San. ve Tic. A.Ş. Konya - 378 91.844.623
383 - Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş - 379 91.826.848
384 461 Coşkun Et ve Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 380 91.768.525
385 - Niğdelioğlu Metal Döküm İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kocaeli - 381 91.741.367
386 413 Hektaş Ticaret T.A.Ş. Kocaeli - 382 91.727.237
387 106 Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ankara - 383 91.487.501
388 429 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Adana - 384 91.434.674
389 462 Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 385 91.355.165
390 - - İstanbul - 386 -
391 475 Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. Sakarya - 387 91.200.122
392 297 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ - 388 90.981.017
393 344 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 389 90.816.539
394 - Saide Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 390 90.761.563
395 383 Beltan Vibracoustic Titreşim Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 391 90.672.403
396 233 Saray Halı A.Ş. İstanbul - 392 90.644.731
397 410 Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 393 90.641.633
398 307 Aytaç Beyazet San. ve Tic. A.Ş. Çankırı - 394 90.612.164
399 441 Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. İstanbul - 395 90.562.000
400 299 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 396 90.485.114
401 425 Debateks Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 397 90.279.107
402 437 Samur Halıları San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 398 90.190.265
403 416 Penguen Gıda Sanayii A.Ş. Bursa - 399 89.220.155
404 470 Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnş. Otomotiv Nak. San. ve Tic. A.Ş. Ordu - 400 89.145.595
405 - Yıldız Granini Meyve Suyu San. ve Tic. A.Ş. Sakarya - 401 89.126.653
406 - Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 402 89.082.867
407 260 Obasan Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 403 89.027.285
408 466 Serin Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. Konya - 404 89.017.742
409 226 Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy - 405 88.825.754
410 - Özgüven Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti. Denizli - 406 88.439.160
411 428 Çepaş Galvaniz Demir Çelik Madencilik İnş. Nak. Tic. ve San. A.Ş. Ankara - 407 88.395.690
412 372 Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş. İstanbul - 408 88.127.123
413 291 Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş. Kayseri - 409 88.003.030
414 375 Sabırlar Fındık İhracat Ltd. Şti. Trabzon - 410 87.789.025
415 449 Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 411 87.765.845
416 - Uğurdemir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 412 87.497.486
417 371 Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 413 87.454.249
418 - - Kocaeli - 414 -
419 - Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 415 87.272.179
420 - - Ege Bölgesi - 416 -
421 395 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi - 417 87.131.257
422 393 Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 418 86.876.185
423 420 Safa Tarım A.Ş. Konya - 419 86.609.159
424 300 Başyazıcıoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 420 86.543.576
425 346 Bosal Metal İşleme Sanayi A.Ş. Kocaeli - 421 86.033.706
426 - Angora Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 422 85.988.647
427 - Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 423 85.908.050
428 419 Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. İstanbul - 424 85.816.784
429 - Sanica Isı Sanayi A.Ş. İstanbul - 425 85.796.641
430 277 Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 426 85.703.283
431 - - Bursa - 427 -
432 - ELKON Elevatör Konveyör ve Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 428 85.389.718
433 500 Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 429 84.997.940
434 483 Antalya Enerji Üretim A.Ş. Antalya - 430 84.996.716
435 367 ÇİNKOM Çinko Kurşun Metal ve Madencilik San. Tic. A.Ş. Kayseri - 431 84.684.801
436 - Coşkunöz-MA Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 432 84.626.845
437 408 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. Çerkezköy - 433 84.614.560
438 - Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 434 84.472.557
439 485 Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 435 84.392.657
440 388 Adana Besi ve Yem San. Tic. A.Ş. Adana - 436 84.294.640
441 387 DYO Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 437 84.218.934
442 - Festival Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 438 84.179.624
443 435 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Kocaeli - 439 84.113.144
444 - Ankara Ofis Yem Gıda ve Makina San. Tic. A.Ş. Ankara - 440 83.975.105
445 267 Taner Triko San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 441 83.799.958
446 - Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul - 442 83.732.643
447 459 Çilek Mobilya Sanayi ve Pazarlama Ticaret A.Ş. İnegöl - 443 83.441.921
448 - - İstanbul - 444 -
449 - Görkem Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 445 83.089.170
450 374 Ego Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş. Çorlu - 446 82.962.360
451 - Motif Dokuma Halı ve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 447 82.775.463
452 337 Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 448 82.736.528
453 - Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 449 82.301.047
454 386 Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Aydın - 450 81.848.104
455 377 İhlas Gazetecilik A.Ş. İstanbul - 451 81.668.194
456 339 MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. Kahramanmaraş - 452 81.643.531
457 358 Matraş Deri Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 453 81.615.474
458 - İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. A.Ş. Konya - 454 81.359.425
459 479 Şahin-Melek Et ve Et Mamülleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Kayseri - 455 81.329.327
460 390 Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 456 80.998.257
461 - Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 457 80.754.385
462 - Gür İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 458 80.564.972
463 499 YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş. Yozgat - 459 80.464.815
464 364 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 460 80.351.584
465 305 Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 461 79.739.435
466 278 Akstrol Petrokimya San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 462 79.638.360
467 471 Teksim Giyim San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 463 79.501.051
468 315 Serko Tekstil Gıda Orman Ürünleri Demir Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri - 464 79.384.061
469 331 Emin Tarım San. ve Tic. A.Ş. Uzunköprü - 465 79.234.495
470 422 Ay-Tim Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul - 466 79.051.351
471 452 Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 467 78.029.873
472 - CHT Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 468 77.939.732
473 489 APS Tekstil ve Ticaret A.Ş. İstanbul - 469 77.886.034
474 491 Ceha Büro Mobilyaları Ltd. Şti. Kayseri - 470 77.866.394
475 263 Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 471 77.623.647
476 460 Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Gaziantep - 472 77.546.919
477 - Ak Piliç Ticaret Ltd. Şti. Bolu - 473 77.313.971
478 - Cengiz Makina San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 474 77.182.418
479 496 Matel Hammadde San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 475 77.158.009
480 443 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri - 476 76.871.869
481 482 İSPAK İzmit Sıvı Paketleme Sanayi A.Ş. İstanbul - 477 76.821.128
482 - Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Kütahya - 478 76.741.682
483 456 Günkar Tekstil Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 479 76.728.024
484 - Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 480 76.516.388
485 - Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 481 76.460.592
486 274 Intersource Tekstil ve Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy - 482 76.375.238
487 - EVAS Ev Aletleri Sanayi Ltd. Şti. İstanbul - 483 76.261.140
488 484 Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 484 76.092.450
489 - R E Teks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 485 76.072.876
490 - Eku Fren Kampana ve Döküm San. A.Ş. İstanbul - 486 75.859.811
491 - Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 487 75.800.264
492 - Bakırlar İplik San. ve Tic. Ltd. Şti Adana - 488 75.663.175
493 - Alfa Kimya A.Ş. İstanbul - 489 75.656.001
494 294 S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ege Bölgesi - 490 75.647.262
495 - Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Malatya - 491 75.389.138
496 486 Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.Ş. Konya - 492 75.314.990
497 464 Aluform Pekintaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 493 75.294.814
498 349 SİFAŞ Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. Bursa - 494 75.167.208
499 498 Arı Rafine ve Yağ Sanayi A.Ş. Balıkesir - 495 74.625.277
500 319 S.B.S. Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 496 74.363.662

koa

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
ömer dogan 3 Nisan 2015 Cuma 16:26

bana yadım edin nelur

Yorumu oyla      0      0  
ömer dogan 3 Nisan 2015 Cuma 16:23

cok acım apla veya abi

Yorumu oyla      0      0  
MP 27 Ağustos 2013 Salı 13:22

Neden İzmir değil, Ege Bölgesi yazıyor?

Yorumu oyla      0      0  

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

İlaç devinin üç şirketi iflas etti
Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı
GÜNDEM / 7 saat önce
Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı
Sinpaş, mahkemenin ‘dur’ demesine rağmen inşaata devam ediyor
EKONOMİ / 12 saat önce
Sinpaş, mahkemenin ‘dur’ demesine rağmen inşaata devam ediyor
Kedi-köpek mamasıyla 20 milyon TL dolandırdılar
EKONOMİ / 12 saat önce
Kedi-köpek mamasıyla 20 milyon TL dolandırdılar
Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi
EKONOMİ / 12 saat önce
Üreticiler ayçiçeği alım fiyatına tepkili: Çukobirlik 3 kez alım fiyatını değiştirdi
DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
GÜNDEM / 13 saat önce
DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Elon Musk: Twitter'ı satın alırım ama tek şartla
MEDYA / 13 saat önce
Elon Musk: Twitter'ı satın alırım ama tek şartla
Rusya, Türkiye ile mutabakat zaptı imzalanmasını onayladı
EKONOMİ / 17 saat önce
Rusya, Türkiye ile mutabakat zaptı imzalanmasını onayladı
Apple etiketlerinden 'Tayvan'da imal edilmiştir' ifadesini kaldırıyor
EKONOMİ / 17 saat önce
Apple etiketlerinden 'Tayvan'da imal edilmiştir' ifadesini kaldırıyor
Patronlar Dünyası uygulamasını indirin, günün gelişmeleri cebinize gelsin.
Google Play
App Store
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol