Vakıfbank'tan 'İBB'ye 565 Milyonluk haciz' açıklaması
Vakıfbank'tan 'İBB'ye 565 Milyonluk haciz' açıklaması

16 Temmuz 2020 Perşembe   15:48

Vakıfbank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro inşaatı için ayrılan parasının alacaklı firmanın talebi üzerine haczedilmesine ilişkin yaptığı açıklamada,  "Kanunen yetkili icra dairelerinin açık ve kesin talimatlarına göre işlem yapmak zorunda olan bankamız aleyhinde asılsız açıklama yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro İnşaatı için ayrılan döviz cinsinden parayı, AKP döneminden kalan alacağı nedeniyle haciz işlemi yaptıran Met-Gün İnşaat'a Türk Lirası'na çevirerek ödeyen Vakıfbank'la anlaşmasını sonlandırmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da haczedilen para nedeniyle Vakıfbank hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Vakıfbank İBB'nin alacaklarının haczedilmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kanundaki talimatlara uygun hareket ettiğini belirten Vakıfbank'ın açıklaması şu şekilde:  AKP dönemi borçları yüzünden İBB'ye 565 Milyonluk haciz

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi hesaplarının alacaklı bir firma tarafından haczedilmesi sonrasında Bankamız ve yöneticileri hakkında yapılan açıklamalar ve bu konuda bazı basın kuruluşlarında çıkan haberler ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

#reklam#

İlgili mevzuat gereğince, bir malın/paranın haczedilemez olup olmadığına karar vermek icra dairelerinin görev ve yetkisindedir. İcra daireleri tarafından borçlu belediyelerle ilgili olarak üçüncü kişi konumunda bulunan bankalara haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde bankalar tarafından yapılacak işlem, borçlu belediyenin banka nezdindeki hesaplarında bulunan paralardan borca yetecek kadarını haczetmek ve icra dairesince talep edildiğinde hacizli paraları icra dosyasına göndermekten ibarettir.

Üçüncü kişi konumundaki bankaların, icra daireleri tarafından alınan haciz ve hacizli paranın gönderilmesi kararlarını uygulamamak gibi bir yetki ve inisiyatifleri bulunmamaktadır. Haczine karar verilen hesaplara ilişkin haczedilmezlik iddiaları için borçlu belediye tarafından ilgili icra dairesine ve görevli mahkemelere müracaat edilmesi gerekir.  Metin Güneş'ten İBB’nin metro kredisine haciz!
 
Kanunen yetkili icra dairelerinin açık ve kesin talimatlarına göre işlem yapmak zorunda olan Bankamız aleyhinde asılsız açıklama yapanlar hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır."Sayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/Vakifbank-tan-IBB-ye-565-Milyonluk-haciz-aciklamasi/237956