OYAK, 5 çimento şirketini birleştiriyor
OYAK, 5 çimento şirketini birleştiriyor

16 Aralık 2019 Pazartesi   16:12

OYAK’ın çimento sektöründe faaliyet gösteren, Adana Çimento, Aslan C?imento A.S?., Bolu C?imento Sanayi A.S?., Mardin C?imento Sanayi ve Ticaret A.S?. ve U?nye C?imento Sanayi ve Ticaret A.S?. ile birles?me niyetiyle go?ru?şmelere bas?lanmasına karar verdi.

Açıklama KAP'a yapıldı

S?irketimize ilis?kin stratejik planlar ve c?imento sekto?ru?ndeki hedeflerimiz dog?rultusunda yaratılacak sinerji de du?s?u?nu?lerek, S?irketimizin Aslan C?imento A.S?., Bolu C?imento Sanayi A.S?., Mardin C?imento Sanayi ve Ticaret A.S?. ve U?nye C?imento Sanayi ve Ticaret A.S?. ile, • 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı O?nemli Nitelikteki I?s?lemlere I?lis?kin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Teblig?i, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birles?me ve Bo?lu?nme Teblig?'i, 6102 sayılı Tu?rk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili dig?er mevzuat hu?ku?mleri c?erc?evesinde birles?me niyetiyle go?ru?s?melere bas?lanmasına karar verilmis?tir.Sayfa Adresi: http://www.patronlardunyasi.com/haber/OYAK-5-cimento-sirketini-birlestiriyor/229050