ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı
ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı
Ankapark işçisi iş bıraktı
Ankapark işçisi iş bıraktı
Merkez Bankası'ndan kredi kartından alınan komisyona sınırlama
Merkez Bankası'ndan kredi kartından alınan komisyona sınırlama
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
11 Temmuz 2019 Perşembe - 10:10

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte tam liste

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı “İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu- 2018” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte tam liste

Geçen mayıs ayında açıklanan İSO 500’ün ardından tamamlanan araştırma sonuçlarına göre; İSO İkinci 500 şirketleri, 2017 yılının ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergiledi.

Bir yönüyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.

İSO İkinci 500’ün bu yılki sıralamasına bakıldığında ilk üç sıra şöyle: 2018 yılında üretimden net satışlara göre ilk sırayı 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil aldı. 412,4 milyon TL ile ikinciliğe yerleşen ORMA Orman Mahsulleri’ni 411,6 milyon TL ile Erişler Yem izledi.

2017 yılında, 309,4 milyon TL ile 145,2 milyon TL arasında üretimden net satış yapan şirketlerin girebildiği İSO İkinci 500’ün 2018 sıralamasında bu bant 413,7 milyon TL ile 177,8 milyon TL arasında oluştu. İSO İkinci 500 şirketlerinin bu yılki listesine bakıldığında sıralamaya 97 yeni kuruluşun girdiği görüldü. Bunlardan 62’si geçen yılki İSO 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasının dışından sıralamaya girme başarısı gösteren şirketlerden oluştu. Geriye kalan 35 kuruluş ise 2017 yılında İSO 500 sıralamasında yer alırken bu yıl İSO İkinci 500 sıralamasına geriledi. 

İSO İkinci 500 kapsamındaki olumlu gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükseldiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki; İSO 500’de olduğu gibi İSO İkinci 500’de de yer almak için ihracat yapmak önemli bir kriter.

İSO İkinci 500’ün bu yıl dikkat çeken ve gelecek adına; katma değeri yüksek, nitelikli ve teknoloji odaklı üretim adına umut veren sonuçlarından biri AR-GE yapan şirket sayısındaki istikrarlı artışın devam etmesi oldu. Öyle ki; AR-GE yapıyor olmak, neredeyse ilk 1000 şirket arasına girmenin önemli kriterlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. İSO İkinci 500 şirketleri içinde AR-GE yapanların sayısı bir önceki yıla göre 30 şirket artarak 188’den 218’e yükseldi. Bu sayının 2012 yılında 151 olduğunu hatırlatmakta yarar var. İSO 500’deki AR-GE yapan şirketlerin sayısı da 2018 yılında kayıtlara 276 şirket olarak geçmişti.

İSO İkinci 500 ve Temel Göstergeler

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına bakıldığında; birçok göstergede İSO 500 ile benzerlikler dikkat çekiyor. Özellikle finansal göstergelerde bu benzerlik belirginleşiyor. Örneğin; İSO İkinci 500 şirketleri de, tıpkı İSO 500 şirketleri gibi esas faaliyetlerinden kazandıklarını, finansman gideri olarak kaybediyorlar.

İSO İkinci 500’ün görece olumlu mali göstergelerine örnek olarak; borç/özkaynak dağılımında, önceki yıla göre daha dengeli bir görüntünün ortaya çıkması gösterilebilir. 2017 yılında yüzde 66,2 borç, yüzde 33,8 özkaynak olarak gerçekleşen borç/özkaynak ilişkisinde borçların payı 2018’de 62,4’e gerilerken özkaynakların payı yüzde 37,6’ya çıktı.

Borçlanma panoramasına bakıldığında, İSO İkinci 500’de özellikle kısa vadeye bir geçiş olduğu dikkat çekiyor. Bu durumun İkinci 500 şirketlerinin uzun vadeli borçlanma kabiliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının bazı temel göstergeleri özetle şöyle gerçekleşti:

İSO İkinci 500’ün yıllara göre üretimden satışlar performansına bakıldığında, 2012-2016 döneminde görülen zayıf büyümenin, 2017 yılında yerini reel büyümeye bıraktığı görülüyor. Üretimden satışlarda 2018 yılında da reel büyüme eğilimi devam etmekle birlikte, artış oranı bir önceki yılın altında kaldı. 2017 yılında yüzde 17 olan üretimden satışlardaki reel büyüme, 2018 yılında yüzde 6,2’ye geriledi. 

2018 yılında İSO İkinci 500’ün faaliyet karı oranı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Böylece 2017 yılında yüzde 10,3 olan orana göre faaliyet karlılığında 1,8 puan iyileşme yaşandı. Toplam faaliyet karı büyüklüğü ise yüzde 51,7 gibi yüksek bir oranda artarak, 2017 yılında 12,5 milyar TL iken 2018 yılında 19 milyar TL’ye yükseldi.

İSO İkinci 500’ün faiz, amortisman ve vergi öncesi karında (FAVÖK) 2017 yılının ardından, 2018 yılında da sıçrama yaşanması dikkat çekti. 2017 yılında 16,6 milyar TL olan FAVÖK, 2018 yılında yüzde 39,8 oranında artarak 23,2 milyar TL’ye yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kardaki reel artış, yüzde 16,2 ile yüksek gerçekleşti.

Vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise 2017 yılında 7,4 milyar TL iken, 2018 yılında yüzde 21,5 oranında artarak 9 milyar TL’ye yaklaştı. Aynı yılda vergi öncesi kar ve zarar toplamındaki reel artış yüzde 1 oldu.

Sanayicilerin son yıllarda makul bir çözüm bulunmasını istedikleri konulardan biri olan KDV alacakları, İSO İkinci 500 şirketleri için de ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor. 2018 yılında İSO 500’ün devreden KDV’si bir önceki yıla göre yüzde 35,6 oranında artarak 9,7 milyar TL’ye yükselmişti. Bu yük İkinci 500’de için de devam etmekle birlikte, artış hızı geçmiş yıllara göre yavaşlamış görünüyor. İSO İkinci 500’ün devreden KDV’si, 2018 yılında yüzde 0,4 gibi sınırlı bir artışla 1,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

İSO İkinci 500 şirketlerinin teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katma değer dağılımına bakıldığında; 2018 yılında yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı yüzde 47,3 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler aldı. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı 1,1 puan yükseldi. Orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin payı ise 2018 yılında 1,8 puan arttı ve yüzde 29 oldu.

Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı 2017 yılında yüzde 23,4 iken 2018 yılında yüzde 21,6’ya indi. Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 2017 yılında yüzde 3,1 iken 2018 yılında ise yüzde 2,1’e geriledi. Böylece orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin toplulaştırılmış payı ise 2018 yılında 2,8 puan düşüşle yüzde 23,7’ye geriledi. 

Bu sonuçlar, Türkiye’de sanayinin yüksek katma değerli ve yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlere dönüşüm ihtiyacının sürmekte olduğunu ortaya koyuyor.

Sanayi kesiminin rekabetçiliği için AR-GE hayati bir önem taşıyor. 2015 yılında AR-GE yapan firma sayısı 180 iken, 2016 yılında ekonomik şartlardaki bozulmaya bağlı olarak bu sayı 177 firmaya gerilemişti. 2017 yılında ise ekonomideki ve sanayideki koşulların iyileşmesi ile birlikte AR-GE yapan firma sayısı 188’e yükselmişti. 2018 yılında AR-GE yapan firma sayısında daha yüksek bir artış yaşandı ve sayı 218 firmaya ulaştı. İSO İkinci 500 içinden daha çok sayıda firmanın 2018 yılındaki zorlu koşullara rağmen AR-GE faaliyetlerine yönelmesi önemli bir sonuç olarak öne çıkıyor.

2018 yılında İSO İkinci 500’ün AR-GE harcamaları anket verileri ile 498,6 milyon TL’ye yükselmiş görünüyor. Bu rakam 2017 yılında anket verileri ile ölçülen 488,5 milyon TL tutarındaki AR-GE harcamalarına göre sadece yüzde 2,1 artış anlamı taşıyor.AR-GEAR-GE Buna bağlı olarak 2018 yılında anket verileri ile toplanan AR-GE harcamalarının üretimden satışlara oranı 2017 yılında yüzde 0,45 iken 2018 yılında yüzde 0,36’ya geriledi. 

İSO İkinci 500 İhracatı

İSO İkinci 500’ün ihracat performansı 2018 yılında önemli ölçüde ivme kaybetti. 2017 yılında yüzde 16,9 olan ihracat artışı 2018 yılında sadece yüzde 0,7 olarak gerçekleşti. Böylece toplam ihracat büyüklüğü 9 milyar dolara yaklaştı. İhracattaki bu ivme kaybına rağmen İSO İkinci 500’ün toplam ihracatının iki yıl üst üste artış gösterdiğini de vurgulamak gerek.

İSO İkinci 500 kapsamındaki sevindirici gelişmelerden biri de ihracat yapan firma sayısındaki artış eğilimi. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken, 2018’e gelindiğinde bu sayının 451’e yükselmesi önemli bir gösterge. 

İKİNCİ 500 BÜYÜK SIRALAMASI 

2018 yılı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında üretimden satış büyüklüğüne göre en büyük kuruluş 413,7 milyon TL ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil oldu. Bu kuruluş 2017 yılında İSO İkinci 500’de 63. sırada iken, 2018 yılında ilk sıraya yükselme başarısı gösterdi.

İkinci sırada 412,4 milyon TL ile ORMA Orman Mahsulleri yer aldı. ORMA Orman Mahsulleri, 2017 yılında İSO İkinci 500 sıralamasında 13. sırada yer almıştı.

Araştırmanın üçüncüsü ise 411,6 milyon TL’lik üretimden satışları ile Erişler Yem oldu. Bu kuruluş, 2017 yılında İSO İkinci 500’de 43. sırada yer almıştı.  İŞTE İKİNCİ 500 FİRMA

1 63 Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul - 1 413.697.419
2 13 ORMA Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş. Isparta - 2 412.376.158
3 43 Erişler Yem San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 3 411.552.018
4 101 Balorman Orman Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 4 410.367.083
5 - Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 5 409.383.535
6 - Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 6 409.091.663
7 - Oğuz Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 7 404.915.710
8 - Tufan Endüstri Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol - 8 404.592.636
9 12 Pilyem Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. Adana - 9 403.834.022
10 + Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Çaycuma - 10 403.264.246
11 70 Magnesit A.Ş. Eskişehir - 11 402.826.074
12 175 Hasparlak Çelik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 12 401.119.502
13 62 Grammer Koltuk Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 13 400.291.122
14 176 Erdem Soft Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 14 399.819.352
15 - Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 15 399.385.311
16 - - Gaziantep - 16 -
17 18 Ermaksan Makina San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 17 395.412.416
18 96 Kervan Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 18 394.385.622
19 50 Nemak İzmir Döküm Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi - 19 393.832.198
20 178 Omnia Nişasta San. ve Tic. A.Ş. Adana - 20 393.372.551
21 - Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş. Ankara - 21 393.364.350
22 23 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 22 392.294.187
23 7 YÜNSA Yünlü San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 23 391.728.409
24 80 Akım Metal San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 24 390.135.136
25 54 Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. Kocaeli - 25 389.083.419
26 272 Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 26 388.825.779
27 - - İstanbul - 27 -
28 205 Gemciler Güven Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 28 388.475.166
29 84 Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 29 387.990.705
30 333 DB Tarımsal Enerji San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 30 387.172.754
31 - Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. Uşak - 31 385.709.533
32 144 Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 32 385.682.638
33 + Karizma Beşler Et-Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 33 385.643.271
34 145 Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş. İstanbul - 34 385.150.407
35 - Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Yenişehir/Bursa - 35 384.859.803
36 - Demir Export A.Ş. Ankara - 36 383.320.226
37 + Kale Havacılık Sanayi A.Ş. İstanbul - 37 381.802.867
38 - Arslantürk Tarım Ürünleri San. İhr. ve İth. A.Ş. Trabzon - 38 381.613.095
39 76 BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Ege Bölgesi - 39 380.976.612
40 - Erdem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 40 378.889.678
41 75 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Kamu 1 - 378.376.190
42 - Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 41 376.399.085
43 + Polisan Kimya Sanayii A.Ş. Kocaeli - 42 376.383.096
44 71 Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Konya - 43 376.354.839
45 130 Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. İnegöl - 44 376.082.107
46 159 Torun Bakır Alaşımları Metal San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 45 375.338.090
47 92 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 46 374.807.153
48 203 Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. İstanbul - 47 373.305.734
49 89 Karbel Konfeksiyon San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 48 373.284.119
50 120 Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 49 372.547.463
51 - Cimtas Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti. Gemlik - 50 372.102.076
52 238 Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş. Kayseri - 51 372.008.640
53 129 Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 52 371.943.130
54 146 Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 53 371.337.812
55 - - Çerkezköy - 54 -
56 173 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 55 369.203.958
57 94 Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 56 367.966.228
58 - Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Konya - 57 367.774.850
59 292 Realkom Tekstil Ürünleri Sanayi Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul - 58 367.106.798
60 - Assan Panel San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 59 365.802.702
61 58 Halkalı Kağıt Karton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 60 365.647.768
62 - BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 61 362.051.310
63 74 Mondi Kale Nobel Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 62 362.001.280
64 124 ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 63 361.884.227
65 45 Feka Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 64 360.833.973
66 68 Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 65 359.438.961
67 51 Yılmaz Redüktör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 66 359.132.195
68 249 Akın Tekstil A.Ş. İstanbul - 67 358.785.656
69 - Arcelormittal Ambalaj Çeliği San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 68 358.276.863
70 44 Şimşek Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş. Karaman - 69 358.214.436
71 - - Kocaeli - 70 -
72 - BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. İstanbul - 71 356.718.388
73 - Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 72 356.421.842
74 108 Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 73 354.132.235
75 - Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 74 354.085.975
76 79 Çelikaslan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 75 353.253.517
77 - Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul - 76 353.240.154
78 - - İstanbul - 77 -
79 - Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 78 350.867.602
80 - Sanica Isı Sanayi A.Ş. İstanbul - 79 350.727.312
81 - - İstanbul - 80 -
82 91 Mes Yağ ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. Diyarbakır - 81 349.763.788
83 + Tosyalı Çelik Ticareti A.Ş. İskenderun - 82 349.425.040
84 182 Safa Tarım A.Ş. Konya - 83 348.190.758
85 131 Coats (Türkiye) İplik Sanayii A.Ş. Bursa - 84 347.925.989
86 227 Bonfilet Et San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 85 347.611.443
87 46 Anı Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman - 86 347.257.570
88 177 Zafer Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 87 346.632.939
89 - - İstanbul - 88 -
90 14 Soyyiğit Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 89 344.181.279
91 115 Özlem Tarım Ürünleri A.Ş. Salihli - 90 343.911.594
92 325 Beyçelik Gestamp Şasi Otomotiv Sanayi A.Ş. Kocaeli - 91 340.968.320
93 - - Adana - 92 -
94 - - İstanbul - 93 -
95 87 Niğdelioğlu Metal Döküm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Kocaeli - 94 339.450.116
96 48 Pireks Bakır Alaşımları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 95 339.373.373
97 199 Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. İstanbul - 96 339.224.409
98 24 Or-Pa Pazarlama ve Tekstil Sanayi A.Ş. İstanbul - 97 338.755.340
99 215 Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 98 338.624.256
100 153 Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. Balıkesir - 99 338.265.772
101 60 Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 100 337.111.322
102 125 Pressan Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 101 337.054.655
103 - - İstanbul - 102 -
104 193 Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 103 336.589.129
105 - Batıbeton Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi - 104 335.277.705
106 - - İstanbul - 105 -
107 49 Sarar Giyim Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 106 334.583.504
108 77 Nadir Yağ San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 107 334.149.349
109 + GKN Eskişehir Otomotiv Ürünleri Üretim ve Satış A.Ş. Eskişehir - 108 332.841.428
110 83 Çelsantaş Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 109 332.808.949
111 - Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 110 332.333.337
112 95 Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Aydın - 111 331.646.937
113 267 Burteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 112 330.562.516
114 102 As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 113 330.460.476
115 - - İstanbul - 114 -
116 179 Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 115 327.820.155
117 279 APS Tekstil ve Ticaret A.Ş. İstanbul - 116 327.362.055
118 69 İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. İstanbul - 117 325.920.977
119 107 Aydın Mensucat Döşemelik Kumaş San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 118 325.554.911
120 - Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. Tokat - 119 324.532.610
121 222 Hepşen Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 120 324.208.423
122 210 Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul - 121 323.179.818
123 - Aslan Çimento A.Ş. Kocaeli - 122 322.860.931
124 154 BPO B-Plas Plastic Omnium Otomotiv Plastik ve Metal Yan Sanayi A.Ş. Bursa - 123 322.806.524
125 163 Astaş Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 124 322.679.123
126 117 Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda İnşaat Otomotiv Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. Ordu - 125 322.642.814
127 116 Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. Bursa - 126 322.599.580
128 241 Çelikel Alüminyum Döküm İmalat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 127 322.440.866
129 167 Narteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 128 320.490.181
130 158 Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. Çanakkale - 129 319.895.400
131 35 GRANİSER Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. Akhisar - 130 318.627.358
132 231 Ateşsan Kağıtçılık Matbaa Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 131 318.484.395
133 122 MARTEKS Maraş Tekstil Sanayi A.Ş. Kahramanmaraş - 132 318.239.260
134 319 Üntel Kabloları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 133 318.034.317
135 133 İşbir Sünger Sanayi A.Ş. Ankara - 134 317.673.904
136 59 Uşak Seramik Sanayi A.Ş. Uşak - 135 316.561.766
137 - - İstanbul - 136 -
138 97 Torunlar Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 137 316.351.117
139 160 Mikropor Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 138 316.053.811
140 247 Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. Bursa - 139 315.925.324
141 183 Camiş Madencilik A.Ş. İstanbul - 140 315.731.099
142 489 Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri Tic. ve San. A.Ş. Salihli - 141 315.397.642
143 105 Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 142 315.041.163
144 + Gedik Kaynak San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 143 314.956.569
145 201 Ünal Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 144 314.935.933
146 197 Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Karabük - 145 313.427.572
147 258 Baştuğ Çelik Sanayi A.Ş. Osmaniye - 146 312.883.804
148 318 Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 147 310.826.876
149 216 Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Kocaeli - 148 310.711.693
150 - Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. Düzce - 149 310.265.315
151 88 Hekimoğlu Un Fabrikası Tic. ve San. A.Ş. Konya - 150 309.404.354
152 141 Kardem Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 151 308.944.770
153 72 Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. Karaman - 152 308.607.168
154 236 Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj Maddeleri A.Ş. Kocaeli - 153 308.410.681
155 121 Yasin Kaplan Tekstil ve Halı San. Tic. A.Ş. Gaziantep - 154 307.472.728
156 321 Akwel Bursa Turkey Otomotiv A.Ş. Bursa - 155 307.154.239
157 219 Çamsan Ordu Ağaç San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 156 306.246.173
158 - - İstanbul - 157 -
159 207 Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 158 305.179.175
160 + Ömer Atiker Makine Metal İnşaat Ve Yakıt Sistemleri İth. İhr. A.Ş. Konya - 159 305.003.452
161 164 Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. Kahramanmaraş - 160 304.670.325
162 85 Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Karabük - 161 304.234.171
163 350 Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 162 304.153.456
164 237 Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Tekirdağ - 163 303.764.541
165 + Sürsan Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 164 303.633.641
166 - Nuh Beton A.Ş. İstanbul - 165 302.948.998
167 - - Kocaeli - 166 -
168 113 Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. Çarşamba - 167 300.151.998
169 - Baydemirler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 168 299.838.111
170 311 Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. Kayseri - 169 299.463.355
171 357 Akdaş Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 170 298.934.800
172 98 Sardunya Gıda Mutfak İşletmeleri Ticaret A.Ş. İstanbul - 171 298.443.060
173 134 Alfa Metal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 172 298.403.108
174 224 Safyün Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 173 298.050.806
175 174 Schott Orim Cam San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy - 174 298.016.477
176 200 Aydın Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Sakarya - 175 297.667.461
177 123 Meltem Kimya ve Tekstil San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. Adana - 176 297.653.470
178 211 Yavuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Giresun - 177 297.184.174
179 204 Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 178 296.889.432
180 285 Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayii A.Ş. Denizli - 179 296.301.904
181 188 Mar Tüketim Maddeleri İhr. İth. San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 180 294.887.419
182 142 Sançim Bilecik Çimento Madencilik Beton San. ve Tic. A.Ş. Bilecik - 181 294.356.825
183 139 Karadeniz Kardeşler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Trabzon - 182 294.239.249
184 202 Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 183 293.805.557
185 119 Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ünye - 184 293.381.712
186 + Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Aydın - 185 292.837.549
187 390 Atik Metal San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 186 292.332.446
188 259 Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş. Ege Bölgesi - 187 292.156.569
189 138 Opet Fuchs Madeni Yağ San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 188 289.725.605
190 + RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş. İstanbul - 189 289.413.142
191 189 Canan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 190 289.179.322
192 - - İstanbul - 191 -
193 53 Erbak-Uludağ İçecek San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 192 287.624.469
194 194 Ak-Pres Metal Yedek Parça Makine San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 193 287.607.181
195 86 Kale Oto Radyatör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 194 287.126.151
196 329 Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti. Kayseri - 195 286.982.557
197 152 Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 196 286.874.564
198 190 Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İnegöl - 197 286.825.049
199 140 İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. Kamu 2 - 286.533.481
200 304 Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi - 198 286.298.320
201 377 Hayal Seramik Yapı ve Ürünleri Turizm San. Tic. A.Ş. Aydın - 199 286.175.476
202 261 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 200 285.748.933
203 + Empera Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 201 283.465.367
204 + Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 202 282.468.563
205 344 Ersur Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 203 281.440.787
206 - - Ankara - 204 -
207 263 Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 205 280.623.969
208 233 Küçüker Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 206 280.531.478
209 187 Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 207 280.127.882
210 198 Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 208 280.095.008
211 282 Bakırlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 209 280.028.535
212 408 Nikel Paslanmaz Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 210 279.545.623
213 - Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 211 279.407.921
214 112 Uslu Tarım Ürünleri ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ünye - 212 278.651.434
215 428 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. Kocaeli - 213 278.529.486
216 156 Enka Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya - 214 278.389.400
217 322 Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 215 278.383.846
218 382 K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş. Ege Bölgesi - 216 278.289.200
219 151 Konya Çimento Sanayii A.Ş. Konya - 217 278.081.830
220 166 Spot Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 218 277.949.932
221 186 Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 219 277.554.856
222 64 Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Adana - 220 276.617.597
223 264 Aydınlı Moda Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 221 276.081.883
224 244 Dervişoğlu Tarım Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti. Mersin - 222 275.433.469
225 184 Oruçoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar - 223 275.292.672
226 165 Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Antalya - 224 275.075.278
227 149 Migiboy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 225 275.050.132
228 232 Nazar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 226 274.620.907
229 297 RTM Tarım Kimya San. ve Tic. A.Ş. Konya - 227 274.550.497
230 214 Ege Gübre Sanayi A.Ş. Ege Bölgesi - 228 274.286.041
231 248 VİG Metal San. ve Tic. A.Ş. Kütahya - 229 273.435.733
232 65 Türk Ytong Sanayi A.Ş. İstanbul - 230 272.184.168
233 55 Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 231 272.032.167
234 281 Sunar Özlem Gıda San. ve Tic. A.Ş. Osmaniye - 232 271.666.869
235 256 Eurotec Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş. Çorlu - 233 271.665.989
236 + Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 234 271.062.272
237 257 Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 235 270.306.600
238 36 Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Konya - 236 270.140.460
239 302 Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Sanayi A.Ş. İstanbul - 237 269.915.381
240 - Yazaki Wiring Technologies Türkiye Elektrik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa - 238 269.048.375
241 342 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 239 268.909.945
242 221 Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa - 240 268.812.565
243 150 Sistem Metal Yapı Reklam Malzemeleri ve İnşaat San. Tic. A.Ş. İstanbul - 241 268.785.484
244 340 Karacasu Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş - 242 268.186.134
245 274 Erdoğanlar Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 243 268.138.109
246 360 Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 244 267.994.549
247 - - Kocaeli - 245 -
248 + Beşiktaş Tersane A.Ş. Yalova - 246 266.178.112
249 191 Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Denizli - 247 265.894.598
250 170 Beks Çorap ve İç Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 248 265.747.016
251 397 Ege Fren San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 249 265.331.563
252 52 Sarılar Dış Ticaret Ltd. Şti. Sakarya - 250 265.323.073
253 218 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi - 251 264.728.656
254 230 Kilim Grubu Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş. İstanbul - 252 264.088.273
255 213 Fil Filtre A.Ş. İskenderun - 253 263.778.152
256 240 Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 254 263.536.149
257 - - Ege Bölgesi - 255 -
258 293 Farel Plastik Elektrik ve Elektronik İmalat Sanayi A.Ş. Çerkezköy - 256 262.660.717
259 212 Gurme Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Kocaeli - 257 261.296.065
260 276 Korkmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 258 260.318.518
261 379 Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 259 259.946.238
262 291 Perfektüp Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 260 259.585.325
263 283 Ritaş Kimya ve Tekstil San. Tic. A.Ş. Gaziantep - 261 258.941.468
264 286 Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 262 258.686.508
265 - - Gaziantep - 263 -
266 269 İskur Denim İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 264 258.295.315
267 - - Kahramanmaraş - 265 -
268 314 Erse Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 266 257.957.023
269 1 Oğuz Gıda San. ve Tic. A.Ş. Adana - 267 257.743.073
270 367 Kablotek Kablo San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 268 257.414.644
271 317 Yavuz Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 269 257.398.631
272 161 Eti Gümüş A.Ş. Kütahya - 270 256.770.367
273 246 Altınapa Değirmencilik Tic. ve San. A.Ş. Konya - 271 256.565.636
274 228 Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Çanakkale - 272 256.478.901
275 + Erşan Et ve Et Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bilecik - 273 256.092.467
276 334 Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. Ereğli/Kdz. - 274 255.898.302
277 126 KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 275 254.955.550
278 432 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 276 254.584.256
279 217 Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. Bursa - 277 254.562.359
280 135 Tat Nişasta İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Adana - 278 254.381.463
281 306 Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 279 254.090.540
282 313 GENTAŞ Genel Metal San. ve Tic. A.Ş. Bolu - 280 253.388.981
283 347 İba Kimya San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 281 252.679.061
284 338 Sika Yapı Kimyasalları A.Ş. İstanbul - 282 252.171.298
285 235 Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. Çerkezköy - 283 252.133.474
286 278 Katsan Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 284 252.068.914
287 90 Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Bursa - 285 251.326.326
288 327 Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 286 251.277.709
289 335 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 287 251.154.217
290 245 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Adana - 288 250.926.816
291 - - Kahramanmaraş - 289 -
292 366 Arfesan Arkan Fren Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 290 250.289.900
293 386 Arsan Dokuma Boya San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 291 249.741.198
294 376 Modern Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Çorlu - 292 249.614.971
295 251 Hamboya Boyacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 293 249.565.085
296 373 VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 294 248.723.932
297 312 Bolacalar Un Yem Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yenişehir/Bursa - 295 246.908.476
298 - - Ege Bölgesi - 296 -
299 316 Kros Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kütahya - 297 246.191.417
300 355 Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 298 245.506.525
301 332 Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 299 245.498.367
302 - Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Ankara - 300 245.005.550
303 374 Sarıbekir Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 301 244.996.511
304 411 E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Bursa - 302 244.936.461
305 339 A.B Gıda San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 303 244.607.859
306 + Mim Mühendislik İnşaat Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 304 244.600.272
307 326 Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 305 244.141.047
308 398 Termal Seramik San. ve Tic. A.Ş. Bilecik - 306 244.003.174
309 487 Ünlü Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 307 243.797.505
310 336 Dalgakıran Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 308 243.575.828
311 361 Salteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 309 243.002.021
312 354 Balıkesir Yem San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 310 242.873.468
313 392 Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş. Balıkesir - 311 242.086.420
314 + Roza Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 312 242.076.678
315 473 Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 313 241.881.537
316 223 Valf Sanayii A.Ş. Manisa - 314 241.837.768
317 351 Uğur Demir Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 315 241.547.461
318 384 E.G.O. Elektrikli Aletler Sanayi A.Ş. Çorlu - 316 241.310.941
319 479 Ahmet Ak Gıda ve Tüketim Maddeleri Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti. Giresun - 317 241.250.967
320 265 Afyon Et Entegre Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. Afyonkarahisar - 318 241.049.423
321 463 Arta Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 319 240.915.216
322 288 Şenocak Gıda Fındık Entegre Tur. Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ordu - 320 240.611.993
323 148 Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. İstanbul - 321 240.583.386
324 436 De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 322 239.516.475
325 275 Ünal Kablo San. ve Tic. A.Ş. Çorlu - 323 239.395.419
326 181 Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. Kamu 3 - 238.796.326
327 + Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi - 324 237.962.844
328 294 ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. İstanbul - 325 237.791.295
329 421 Bade Dokuma Tekstil Halı San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 326 236.700.024
330 478 Birinci Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 327 236.663.025
331 + Hascevher Metal San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 328 236.608.945
332 243 Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 329 235.717.095
333 284 Ör-Ma Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 330 235.215.972
334 109 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 331 234.625.529
335 371 Alce Elektrik San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 332 234.592.565
336 + Almesan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 333 234.518.854
337 458 Evas Ev Aletleri Sanayi A.Ş. İstanbul - 334 234.367.449
338 365 Altınsar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Uşak - 335 233.672.476
339 209 Tellioğlu Yem-Gıda Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. Balıkesir - 336 233.260.787
340 290 Petro Yağ ve Kimyasallar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 337 233.102.786
341 420 Görkem Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 338 233.039.434
342 475 Özgüllü Süt Mamülleri Hayvancılık ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Sakarya - 339 232.888.955
343 346 Arık Bey Tekstil Enerji ve Sınai Yatırımlar A.Ş. İstanbul - 340 232.163.839
344 169 Kaplan Kardeşler Halı San. ve Tic. Ltd. Şti. Gaziantep - 341 231.448.156
345 - - İstanbul - 342 -
346 226 Verde Yağ Besin Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 343 230.915.234
347 471 Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 344 230.748.491
348 + Gürmen Giyim San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 345 230.373.353
349 454 İskur Boya Tekstil Tic. ve San. A.Ş. Kahramanmaraş - 346 230.266.848
350 + Lezita Balık A.Ş. Ege Bölgesi - 347 230.253.604
351 341 Ar-Al Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 348 229.859.738
352 + Metal ve Yapı Sistemleri Ticaret A.Ş. İstanbul - 349 229.193.734
353 - - Bursa - 350 -
354 185 Üniversal Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 351 228.156.456
355 343 Ilsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Malatya - 352 228.006.715
356 271 Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Ankara - 353 227.990.042
357 348 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Ege Bölgesi - 354 227.608.833
358 399 Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. Kocaeli - 355 227.378.370
359 356 Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti. Kayseri - 356 227.308.436
360 407 Flament Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 357 226.958.506
361 349 Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. İstanbul - 358 226.745.264
362 260 Ode Yalıtım San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 359 226.640.279
363 460 Emta Kablo San. ve Tic. A.Ş. Kadirli - 360 226.627.249
364 + Ceha Büro Mobilyaları A.Ş. Kayseri - 361 226.541.129
365 477 Pehlivanoğlu Kağıt Kağıt Mamulleri ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. İstanbul - 362 226.180.676
366 469 Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 363 225.908.176
367 273 Pelit Pastacılık ve Gıda Sanayi A.Ş. İstanbul - 364 225.788.796
368 465 Belgin Madeni Yağlar Tic. ve San. A.Ş. Kocaeli - 365 224.451.196
369 + Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. A.Ş. Sakarya - 366 224.093.245
370 415 ASD Laminat A.Ş. Düzce - 367 223.699.665
371 287 Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 368 223.548.164
372 168 A-Plas Genel Otomotiv Mamülleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Bursa - 369 223.536.350
373 280 M S T İş ve Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 370 223.419.972
374 364 Beşyem Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 371 222.595.940
375 337 Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 372 220.511.546
376 - Superlit Boru Sanayi A.Ş. İstanbul - 373 220.300.501
377 315 Gür İplik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 374 220.046.382
378 400 Reçber Kablo A.Ş. Çorlu - 375 219.688.460
379 206 Gesan Yatırım ve Ticaret A.Ş. Kocaeli - 376 218.592.337
380 300 İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. A.Ş. Kamu 4 - 218.328.793
381 320 Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 377 217.861.851
382 413 Fabal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 378 217.820.437
383 447 Ender PVC ve Alüminyum Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 379 217.486.181
384 419 Çöğenler Yemcilik Tarım Ürünleri Hayvancılık ve Petrol Ürünleri Tic. San. Ltd. Şti. Konya - 380 217.478.908
385 362 Beşan Nişasta Gıda San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 381 217.349.540
386 + Hatboru San. ve Tic. A.Ş. Antakya - 382 217.239.919
387 383 Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş. Düzce - 383 217.183.101
388 468 Bimed Teknik Aletler San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 384 217.099.088
389 498 ATK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 385 216.668.191
390 266 Kilim Mobilya A.Ş. Kayseri - 386 216.072.156
391 331 Bereket Döner San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 387 215.888.583
392 262 Karadere Tarım Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Giresun - 388 215.423.709
393 + Akcanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 389 215.155.934
394 358 CMK Kablo Elektrik Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Denizli - 390 215.051.836
395 495 Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 391 214.069.675
396 + Alkim Alkali Kimya A.Ş. Ankara - 392 213.848.580
397 433 Hasırcı Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 393 213.729.507
398 393 Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Aydın - 394 213.464.121
399 + - İstanbul - 395 -
400 + Omega Metal Bağlantı Elemanları Demir Çelik Mamülleri San. ve Tic. A.Ş. Dörtyol - 396 213.004.168
401 401 Zümrüt Pazarlama İthalat ve İhracat Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Ege Bölgesi - 397 212.740.996
402 497 Solar Patlayıcı Maddeler Sanayi A.Ş. Eskişehir - 398 212.685.179
403 450 Çilek Mobilya A.Ş. İnegöl - 399 212.596.297
404 + Aslan Bakır San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 400 212.543.320
405 483 Ulusoy Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Adana - 401 211.824.310
406 310 Dost Fındık Gıda Kuyumculuk İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm Mühendislik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Ünye - 402 211.461.012
407 + Sentez Grup Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 403 211.274.950
408 381 Bony Tekstil İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy - 404 211.122.191
409 250 Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi A.Ş. İstanbul - 405 210.887.369
410 + Duran-Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. İstanbul - 406 210.437.551
411 307 Ayhan Sezer Yağ ve Gıda Endüstrisi Ticaret Ltd. Şti. İstanbul - 407 210.062.762
412 270 Uludağ İçecek T.A.Ş. Bursa - 408 210.051.302
413 + Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. İskenderun - 409 209.044.609
414 57 Hattat Traktör San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 410 208.533.329
415 303 Şirikçiler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 411 208.402.396
416 323 Bartın Çimento San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 412 208.397.556
417 375 Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. Çerkezköy - 413 208.146.432
418 423 Pirelli Otomobil Lastikleri A.Ş. Kocaeli - 414 208.064.313
419 429 Seyran Gıda San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 415 207.819.475
420 387 Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. Kocaeli - 416 207.010.563
421 + Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. Çanakkale - 417 205.755.961
422 + Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Suluova - 418 205.377.627
423 435 Botaş Nehir Boya Emprime San. Tic. A.Ş. İstanbul - 419 205.185.707
424 + Has Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 420 204.967.682
425 410 Milteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 421 204.762.585
426 444 Sami Soybaş Demir San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 422 204.655.897
427 385 Arılı Plastik Sanayii A.Ş. İstanbul - 423 204.618.365
428 196 Alka Sanayi İnşaat ve Ticaret A.Ş. İstanbul - 424 204.302.021
429 + Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 425 203.976.944
430 476 Bant Boru San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli - 426 203.687.243
431 255 Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. Mardin - 427 203.683.229
432 143 Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Terme - 428 203.628.805
433 + Zirve Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Kahramanmaraş - 429 203.445.175
434 + Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 430 203.184.920
435 439 Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. Manisa - 431 202.707.166
436 254 Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Ankara - 432 202.428.574
437 451 Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Adana - 433 202.195.380
438 431 Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Kocaeli - 434 202.128.985
439 + Domino Tekstil Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. İstanbul - 435 202.066.237
440 396 Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Konya - 436 200.020.803
441 414 TB Sewtech Turkey Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Düzce - 437 200.000.698
442 416 Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Kocaeli - 438 199.755.882
443 + Rekor Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 439 199.605.530
444 395 Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. İstanbul - 440 199.548.840
445 192 Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. Ankara - 441 199.368.007
446 + Esan Akümülatör ve Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Kocaeli - 442 199.309.828
447 467 S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ege Bölgesi - 443 199.007.590
448 494 Sanko Rüzgar Enerjisi San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 444 198.634.970
449 455 Europen Endüstri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir - 445 197.864.038
450 + Teymur Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 446 197.805.054
451 449 Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 447 197.738.440
452 499 Sezersan Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. Konya - 448 197.417.770
453 99 Işık Ahşap Profil Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 449 196.886.585
454 242 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. Konya - 450 196.879.859
455 301 AKG Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 451 196.734.601
456 440 Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 452 196.023.200
457 459 Formfleks Yalıtım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 453 195.459.037
458 388 Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul - 454 195.376.597
459 + Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 455 195.193.201
460 + Hacı Ayvaz Endüstriyel Mamuller San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 456 194.643.797
461 496 Çarkıt Kablo San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 457 194.476.016
462 + Ekol Ofset Matbaacılık Tesisleri Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 458 193.779.228
463 448 Heper Metal Döküm San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 459 193.291.003
464 330 Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. İstanbul - 460 193.021.317
465 363 Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. Kayseri - 461 192.540.051
466 305 Demirören Gazetecilik A.Ş. İstanbul - 462 192.437.147
467 418 Yıldız Cam San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 463 192.201.843
468 + Sultan Et ve Gıda Üretim Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. Ankara - 464 191.533.075
469 298 Erçal Fındık Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 465 191.095.670
470 500 Torkut Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Gaziantep - 466 191.064.672
471 370 Orhan Karakoç Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Bursa - 467 191.001.954
472 155 Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. İstanbul - 468 190.689.658
473 + Kat Mekatronik Ürünleri A.Ş. İstanbul - 469 189.589.202
474 441 Kimteks Tekstil İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Adana - 470 189.370.891
475 20 Helvacızade Gıda İlaç Kimya San. ve Tic. A.Ş. Konya - 471 188.788.359
476 470 Elit Çikolata ve Şekerleme Sanayi A.Ş. İstanbul - 472 188.537.585
477 + Pakten Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Gaziantep - 473 188.417.774
478 + Renkler Makina ve Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 474 188.007.076
479 352 Prefabrik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 475 187.711.057
480 + İnter Abrasiv San. ve Tic. A.Ş. Manisa - 476 187.464.066
481 + Mita Kalıp ve Döküm Sanayi A.Ş. İstanbul - 477 187.400.159
482 405 Akça Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 478 187.166.570
483 + Paksan Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 479 186.488.710
484 422 Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Bursa - 480 185.318.029
485 372 Müsellimoğlu Demir Çelik Tic. ve San. Ltd. Şti. Kocaeli - 481 184.973.098
486 + Kavçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 482 184.634.217
487 + Kontensan Konya Teneke Kutu Ambalaj ve Makina San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 483 184.449.544
488 + Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. İstanbul - 484 183.887.488
489 - - İstanbul - 485 -
490 + Suglobal Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi A.Ş. Çerkezköy - 486 182.186.030
491 427 Dok-San Denizli Dokuma San. ve Tic. A.Ş. Denizli - 487 180.431.199
492 + 2M Kablo San. ve Tic. A.Ş. Çerkezköy - 488 180.392.862
493 + Unsan Un San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 489 180.358.533
494 + Temsan Yapı ve Makina Endüstri A.Ş. Ankara - 490 179.908.125
495 + Samsun Yurt Savunma San. ve Tic. A.Ş. Samsun - 491 179.875.490
496 - - İstanbul - 492 -
497 491 Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş. Kayseri - 493 179.326.730
498 + Biomar Sagun Yem San. Tic. A.Ş. Aydın - 494 178.452.980
499 481 Arobus Araç İmalat San. ve Tic. A.Ş. İstanbul - 495 177.979.511
500 472 Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. Ege Bölgesi - 496 177.760.860

Player yükleniyor...
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

Trump: PKK, IŞİD'den daha kötü
DÜNYA
Trump: PKK, IŞİD'den daha kötü
BDDK yetkileri de Merkez Bankası'na verilecek: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kuruluyor
FİNANS
BDDK yetkileri de Merkez Bankası'na verilecek: Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kuruluyor
İşte teröristlere yardım eden Fransız çimento fabrikası
DÜNYA
İşte teröristlere yardım eden Fransız çimento fabrikası
Mansur Yavaş, belediye araçlarının listesini yayımladı
GÜNDEM
Mansur Yavaş, belediye araçlarının listesini yayımladı
Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu
DÜNYA
Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu
Daha en kötüsünü görmedik
EKONOMİ
Daha en kötüsünü görmedik
Trump daha konuşmadan Türkiye'den sermaye kaçıranlar kim çıktı
FİNANS
Trump daha konuşmadan Türkiye'den sermaye kaçıranlar kim çıktı
Erdoğan: Trump buraya gelirse konuşurum
GÜNDEM
Erdoğan: Trump buraya gelirse konuşurum
Mahkeme Uber'e erişimin engellenmesine karar verdi
EKONOMİ
Mahkeme Uber'e erişimin engellenmesine karar verdi
ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı
GÜNDEM
ABD heyeti, Ankara’ya iniş yaptı
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
X

AYRICALIKLI ÜYELİK

Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol