Türkiye'nin brüt dış borç stoku 421,8 milyar dolar
BORSA-FİNANS / 6 saat önce
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 421,8 milyar dolar
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Koronadan hayatını kaybetti!
GÜNDEM / 6 saat önce
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Koronadan hayatını kaybetti!
HES kodu nasıl alınır? İşte üç farklı yöntem
GÜNDEM / 7 saat önce
HES kodu nasıl alınır? İşte üç farklı yöntem
Dikkat! Benzine bu gece zam geliyor
EKONOMİ / 10 saat önce
Dikkat! Benzine bu gece zam geliyor
HABERLER>BORSA-FİNANS
2 Mayıs 2019 Perşembe - 07:14

GARANTİ BBVA’nın net karı düştü, üst yönetim ödemeleri yüzde 21.5 arttı

Garanti BBVA'nın  karı düştü ama üst yönetimin ödemeleri yüzde 21.54 arttı. İşte Garanti Bankası'nın çok özel bilanço analizi.

GARANTİ BBVA’nın net karı düştü, üst yönetim ödemeleri yüzde 21.5 arttı

GARANTİ BANKASI ( yeni adı ile GARANTİ BBVA ) 2019 ilk çeyrek mali verileri açıkladı. 2018 yıl sonuna ve 2019 ilk çeyreğine göre  bir bilançoda çok kalemde artış gerçekleştirmesine rağmen bu artışı karlılığa yansıtamadığı görüldü. 2019 1. Çeyrekte çıkar karın 2018’in ilk çeyreğine göre yüzde 13,70 düştü.
Karlılık

GARANTİ BBVA  2019 ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL kar açıkladı. Banka 2018 ilk çeyreğinde 1,9 milyar TL kar açıklamıştı buna göre yılların ilk çeyreklerinde karlılık yüzde 13,70 düşmüş oldu. Bu durum bilançolardaki kalemlerin artışına gölge düşürdü. Bankanın karlılığı artırmak için ne gibi aksiyon planları yaptığı da merak konusu oldu.  Garanti Bankası'nın da karı düştü

Bilanço Toplam Varlıkları ve Krediler

Bankanın bilanço ana kalemlerine bakıldığında Toplam Varlıkları 2018 yıl sonuna göre 359 milyar TL’den 384 milyar TL’ye yükselerek yüzde 6,92 artış gösterdi.  Toplam Varlıklar içinde Finansal Varlıklar 94,5 milyar TL’den 103,2 milyar TL’ye yüzde 9,10 artış gösterdi. 

Krediler de 230,6 milyar TL’den 247,1 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın raporunda da yer aldığı gibi reel krediler aslında 18 milyar TL düştü. Bankanın Nakit Akış Tablosunda  “Bankacılık Faaliyetleri Varlıkları“ değişiminde Krediler Net ( Artış ) Azalış 2018 ilk çeyreğinde -9,6 milyar TL azalma 2019’da da devam ederek 2019 ilk çeyreğinde -18 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankanın açıklamaları ile reel kredi artışı arasında tezat göze çarpmakta. Bankanın Gayri Nakdi kredileri de 65,8 milyar TL’den 63,6 milyar TL’ye düşerek yüzde 3,34 azaldı. Bankacılıkta Dış Ticaret Hacminde önemli bir yere sahip bankanın Akreditiflerinde de sert düşüş görüldü. Önceki dönem 13,7 milyar TL olan Akreditifler % 21,44 düşerek 10,8 milyar TL’ye geriledi. Düşüşte ülke ithalat İşlemlerindeki azalmanın etkisi büyük oldu.

Beklenen Zarar Karşılıkları

Banka bilançolarında net karın düşmesinde en çok etkili olan kalemlerden biri hiç kuşkusuz Krediler için ayrılan Beklenen Zarar Karşılıkların artması oldu. Zira 2018 yıl sonunda 11,4 milyar TL olan Karşılık 2019 ilk çeyreğinde 12,9 milyar TL’ye yükselerek yüzde 12,74 artmış oldu.  Katılımda aslan payı üst yönetime: Rekor Albaraka Türk'te

Ayrıca Gelir Tablosunda, Çeyrek bazda karşılaştırdığımızda 2018 ilk çeyreğinde 1,6 milyar TL olan Beklenen Zarar Karşılıkları Gideri de 2019 ilk çeyreğinde yüzde 98,39 artarak 3,2 milyar TL olarak gerçekleşti.2018 sonunda % 4,3 olan Takipteki Kredi Oranı %5,2’ye yükselmesi ise bankalar ortalamasının üzerinde kaldı. Bu oranı 2019 Nisan’da Takipteki alacaklardan bir kısmını Varlık Şirketine satarak oranı düşürmeyi planlamıştır.

Mevduat Değişimi . 

 

Banka 2018 yılı içinde toplam mevduatlarını yıllık bazda yüzde 20,4 artırmıştı. Mevduat artışı 2019 1. Çeyreğinde de devam ederek yüzde 8,3 artış gösterdi. 2018 yıl sonunu 218 milyar TL mevduat ile kapatan banka 2019 Mart sonunda mevduatını 236,1 milyar TL’ye yükseltti. Banka Mevduatlardaki Pazar Payını yüzde 10,8 olarak önceki döneme göre korumayı başardı. Faiz oranlarını artması sonucu Bankanın faiz giderlerini de artırmıştır. 2018 ilk çeyreğine göre faiz giderleri yüzde 60,7 artış göstermiş, 3,5 milyar TL’den 5,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Vadesiz Mevduatın toplam mevduat içindeki payı da % 29’lara ulaşması ise rakiplerini kıskandırdı.   40 üst düzey yönetici 100 milyonu cebine indirdi, binlerce Denizbanklı maaşına zam bile alamadı

 Faiz Gelir  Gideri Değişimi        

GARANTİ BBVA  2018 yılında Toplam Kredilerde13 milyar TL hacimsel büyüme sağlamıştı.  Banka kredilerde büyüme stratejisini 2019’da da sürdürdü. Yıl sonunu 230,6 milyar TL kredi ile kapatan banka yüzde 7,18 büyüyerek 2019 1.çeyreğini 247,1 milyar TL’ye yükselmeyi başardı. Faiz gelirlerini yüzde 39,15 artırarak 7,3 milyar TL’den 10,2 milyar TL’ye yükseltmesi faiz kar spreadlerinin yükselttiğini de göstermekte. 2018 sonuna göre TL mevduat  maliyeti ( vadesiz dahil ) % 17,7 olan banka 2019 mart sonunda bu maliyeti % 15,8’e düşürmeyi başarmış, % 22,8 ortalama kredi getirisinin % 22,7’ye düşmesine rağmen aradaki kar spreadi  % 5,1’den % 6,9’a çıkarmayı başararak faiz gelirini artırmayı başarmış. YP Mevduat / Kredi tarafında da kar spreadi yıl sonunda % 4,7 iken 2019 mart sonunda % 5,2’ye yükselterek kredilerde kar marjını yükseltici bir strateji izlemiştir. 

Karlılık can sıktı

GARANTİ BBVA,  Bilanço kalemlerindeki başarılı artışlarını maalesef  Net Kara yansıtamadı.  2018 ilk çeyreğinde 5,6 milyar TL Brüt karını 2019 ilk çeyreğinde yüzde 31,18 artırarak 7,3 milyar TL’ye yükseltmeyi başarmasına rağmen bu artışı Net Kara taşıyamadı.  2018 ilk çeyreğinde 1,9 milyar TL Net Kar yapan banka 2019 ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL Net Kar ile kapadı. Çeyrekler karşılaştırmasında banka yüzde -13,70 düşüş olmasına rağmen rakiplerine göre toplam karda 1.liğe oynamakta.  Zira banka birçok rasyonda özel bankalar arasında 1. liğini korumakta, Pazar Paylarını koruması da 2019’un ilk çeyreğinde bu durumunun devam edeceğine en önemli göstergesi. 2018 sonunda % 15 olan Özsermaye Karlılığını % 15,4’e yükseltmesi ise olumlu karşılandı. Aynı şekilde Aktif karlılık da %1,9’dan % 2’ye yükselmiş durumda.

Sermaye Yeterlilik Oranı Düştü

2018 sonunda % 18,3 olan Sermaye Yeterlilik oranı %17’ye düşmesine rağmen yasal yeterlilik limitlerinin üzerinde kaldı.

Yabancı Para Açık Pozisyonu ne kadar ?

Kur riskine ilişkin pozisyon limiti, yabancı para net genel pozisyon standart oranı paralelinde belirlenmektedir. Banka, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 27,887,593 TL’si bilanço açık pozisyondan (31 Aralık 2018: 17,732,924 TL) ve 26,541,313 TL’si bilanço dışı kapalı pozisyondan (31 Aralık 2018: 19,778,676 TL) olmak üzere  1,346,280 TL net yabancı para açık pozisyon (31 Aralık 2018: 2,045,752 TL) taşımaktadır. 

Teminat olarak kullandığı Kredi ne kadar ?

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla çeşitli borçlanma işlemlerinde 9,075,775 TL (31 Aralık 2018:9,470,147 TL)  tutarındaki krediler teminat olarak kullanılmıştır.

Türk Telekom ile ilişkiler ne durumda ?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; Türk Telekom için kredi oranları oranında ortak olduğu firmadaki kredi riski devam etmektedir ( Bu kapsamda; kurulmuş olan özel amaçlı şirket'e, Banka % 22,1265 oranında iştirak etmişti ). Üstelik, kullandırılan kredi artarak devam etmekte ve bu konuda belirtilen tutar; özel amaçlı şirket’e kullandırılan 4,201,115 TL krediyi  içermektedir. (31 Aralık 2018: 4,081,161 TL)  şeklindedir.

Muhtemel Risklere Karşı ayrılan Karşılık ne kadar ?

Banka; Cari yılda ayrılan 100,000 TL (31 Aralık 2018: 1,090,000 TL ) ve önceki yıllarda ayrılan 2,250,000 TL (31 Aralık 2018: 1,160,000 TL) olmak üzere toplam 2,350,000 TL (31 Aralık 2018: 2,250,000 TL) Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılık tutarını içermektedir.

Net Kar düştü ama, Banka Üst Yöneticilere ödeme yüzde 21,54 arttı

Ayrılanlara ilişkin ödemeler dahil olmak üzere, Bankanın kilit yöneticilerine sağlanan/sağlanacak net ödeme tutarı 31 Mart 2019 itibarıyla 28,861 Bin TL’dir ( 31 Mart 2018: 23,746 Bin TL). Banka karı % 13,70 düşmesine rağmen üst yöneticilere yapılan ödeme % 21,54 artmış. Diğer bir deyiş ile kar başarısızlığı ödüllendirilmiş. Banka üst yöneticilere yapılan yüksek ödemeler nedeni ile eleştiri konusu olmaya devam edeceğe benziyor.

Personel Sayısı değişimi

2018 sonunu 936 şube ile kapatan Banka 2019 ilk 3 ayda 4 şube azalarak 932 şubeye düşmüştür. 18339 olan personel sayısı da 43 azalarak 18295 adete düşmüştür. 

Müşteri Sayısı Değişimi

2018 sonunda 16,3 milyon olan toplam müşteri sayısını 16,6 müşteriye çıkarmayı başarmış. Yılın ilk 3 ayında Toplam müşteri artışı 298.131 olarak gerçekleştirmiş. Ayrıca Ortak POS noktaları dahil ilk 3 ayda 18.989 adet POS sayısı noktasında artış gerçekleştirerek POS müşterisi sayısını 688.424 adete çıkarmayı başarmıştır. Buna karşılık 6.975.591 olan Kredi Kart Müşteri sayısı 35.448 azalarak 6.940.143 adete düşmüş. Dijital müşteri sayısı ise 72 milyon adetten 7,5 milyon adete yükselmiş durumda.

Paramedya.com.tr

AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:

YORUMLAR


Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM

BENZER HABERLER

ABD Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Enflasyon korumalı mevduatta yüzde 10 olan vergi sıfırlandı
Dolara tatil yok! İşte son rakamlar...
Hükümetten 50 Milyarlık borçlanma kararı
Bankacılık sektörünün karı yüzde 12 azaldı
"Türkiye’nin kredi bağımlılığı diğer ülkelere de bir uyarı"
Duayen ekonomistten Merkez'e yanıtsız sorular
O bankacı vefat etti
Bankalar Birliğinden Reuters'e ağır eleştiri
Ünlü spekülatör Ziya operasyonda yakalandı
BORSA-FİNANS / 1 saat önce
Ünlü spekülatör Ziya operasyonda yakalandı
Emre Aşık: Bu evlilik tamamen bir kumpastır, dolandırıldım, şirketimin içi boşaltıldı
AKTÜEL / 1 saat önce
Emre Aşık: Bu evlilik tamamen bir kumpastır, dolandırıldım, şirketimin içi boşaltıldı
Koronavirüsten 65 ölüm: Bugünkü hasta sayısı 1391
GÜNDEM / 1 saat önce
Koronavirüsten 65 ölüm: Bugünkü hasta sayısı 1391
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 421,8 milyar dolar
BORSA-FİNANS / 6 saat önce
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 421,8 milyar dolar
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi yeni baştan yapılandırılmalı
GÜNDEM / 6 saat önce
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi yeni baştan yapılandırılmalı
'Arabistan'ın ambargosu bize tebliğ edilmedi, son bir yıldır bekletme sıkıntıları yaşanıyor'
TEKSTİL / 6 saat önce
'Arabistan'ın ambargosu bize tebliğ edilmedi, son bir yıldır bekletme sıkıntıları yaşanıyor'
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Koronadan hayatını kaybetti!
GÜNDEM / 6 saat önce
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Koronadan hayatını kaybetti!
İHKİB Başkanı Gültepe: Eylül ayında 1.8 Milyar Dolara yaklaşırız
TEKSTİL / 6 saat önce
İHKİB Başkanı Gültepe: Eylül ayında 1.8 Milyar Dolara yaklaşırız
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Borsa-Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva