"
Murat Ülker: Rahmi Koç bile “Londra’da mı yaşıyorsunuz” diye sordu. Kovsalar gitmem
Murat Ülker: Rahmi Koç bile “Londra’da mı yaşıyorsunuz” diye sordu. Kovsalar gitmem
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
Google CEO’su 380 Milyon Dolar alacak
Google CEO’su 380 Milyon Dolar alacak
Doğuş, madendeki kanarya! Şirketlerin iç ve dış borçları 596 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı
Doğuş, madendeki kanarya! Şirketlerin iç ve dış borçları 596 milyar dolarla yeni bir rekora imza attı
27 Nisan 2012 Cuma - 15:15

Çok sağlıklı bir yatırım

“Su akar Türk bakar” sözü tarih oluyor. Şifalı kaplıca sularımız termal turizmle yeniden can buluyor. Ankara’dan Yalova’ya, Balıkesir’den Yozgat’a kaplıca zengini şehirlerimizde yeni tesisler kuruluyor.

Çok sağlıklı bir yatırım

Rahime Baş Uçar/Özbey Men'in haberi

“Su akar Türk bakar” sözü tarih oluyor. Şifalı kaplıca sularımız termal turizmle yeniden can buluyor. Ankara’dan Yalova’ya, Balıkesir’den Yozgat’a kaplıca zengini şehirlerimizde yeni tesisler kuruluyor. Devremülk ve devre tatil sistemiyle pazarlanan yeni tesisler devreye girdiğinde Türkiye’nin termal yatak kapasitesi iki katına çıkacak...

YERALTINDAKİ birçok zenginliğimizden yeterince yararlanamıyoruz. Buna termal kaynaklar da dahil. Ne enerji ne de ısınmada jeotermal kaynaklardan yeterince yararlandığımızı söylemek mümkün.
En acı tarafı ise turizm ülkesi olmakla övünen Türkiye’nin bugüne kadar termal turizmi adeta ‘es’ geçmesi. Geçen yıl 23 milyar 20 milyon dolar turizm geliri elde ettik. Bunda termal turizmin payı ne kadar dersiniz? Hepi topu 20 milyon dolar... Evet, tablo vahim. Oysa Türk insanı şifalı sular konusuna duyarsız değil. Büyük küçük hemen hepimizin bir kaplıca hikayesi vardır. Ama kaplıcalarımızın, termal tesislerimizin kalite ve standart konusunda sınıfı geçebildiği söylenemez. Ama zararın neresinden dönersek kardır değil mi?..

DÖRT TERMAL BÖLGE

Nihayet termal turizmden hak ettiğimiz payı alamadığımızı gören Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007 yılında düğmeye bastı ve “Sağlık ve Termal Turizm Projesi”ni hayata geçirmeye karar verdi. Bu proje kapsamında bir “Termal Turizm Master Planı” hazırlandı. Bu plana göre dört termal turizm bölgesi ilan edildi: Güney Ege (Afrodisya) Termal Turizm Bölgesi (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli), Güney Marmara (Troya) Termal Turizm Bölgesi (Çanakkale, Balıkesir, Yalova), Frigya Termal Turizm Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Ankara) ve Orta Anadolu Termal Turizm Bölgesi (Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray).
17 ili içine alan bu dört bölgede 70 termal turizm merkezi oluşturulması için planlama çalışmaları sürdürülüyor. Bu merkezlerin 50’sinde 1/25 binlik çevre düzeni planları tamamlandı ve turizm yatırımcılarının ilgisine sunuldu.

100 TERMAL TESİSİMİZ VAR

Yapılan planlara göre Güney Ege Bölgesi’nde 184 bin, Güney Marmara Bölgesi’nde 119 bin, Frigya Bölgesi’nde 120 bin, Orta Anadolu Bölgesi’nde 107 bin olmak üzere toplam 525 bin yatak kapasitesine ulaşılması amaçlanıyor. Bu uzun dönemli hedef. Termal Turizm Master Planı’nın kısa dönemli hedefi ise 50 bin termal yatak kapasitesine ulaşmak.
Bu hedef doğrultusunda 2009-1 kamu arazisi tahsis paketiyle Afyonkarahisar, Ankara, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Samsun, Uşak ve Yozgat illerinde toplamda 11 bin 530 yatak kapasiteli 32 adet imar parseli turizm yatırımcılarının ilgisine sunuldu. Ancak termal turizme yönelik yeterince cazip yatırım ortamı oluşturulamadığı için şu ana kadar herhangi bir tahsis yapılmış değil.
Peki mevcut termal tesislerin durumu ne? Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turizm belgeli ve belediye belgeli termal tesis sayısı sadece 100. Bu tesislerin toplam yatak kapasitesi ise yaklaşık 30 bin.
Söz konusu tesislerin 65’i turizm işletme ve yatırım belgeli, 35’i de belediye belgeli olarak faaliyet gösteriyor. Belediye belgeli tesislerin yatak kapasitesi 6 bin 174. Bu tesislerden her yıl yararlanan yerli turist sayısının 600 bin, yabancı turist sayısının da 50 bin civarında olduğu belirtiliyor.

750 KAYNAK TURİZME UYGUN

İşletme açısından fakir olan Türkiye, termal kaynaklar açısından dünya çapında zenginliğe sahip. Sıcaklıkları 20 ila 100 derece, debileri ise 2-500 litre/saniye arasında olan 1.500’den fazla kaynağımız var. Kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından ilk yedi ülke arasında yer alıyoruz. Avrupa’da ise kaynak potansiyeli açısından lideriz.
Elbette tüm jeotermal kaynaklar termal turizm için uygun değil. Sıcaklığı 40 derece civarında olan kaynaklar termal turizmde kullanılabiliyor. Türkiye’deki 1.500 kaynaktan yarısının bu niteliğe sahip olduğu biliniyor.
Termal turizme için öncelikli şart, uygun bir jeotermal kaynaktan yararlanmak. Yatırımcıların çoğu mevcut jeotermal kuyularından su almayı tercih ediyor. Ancak isteyenler kuyu ruhsatı alarak kendi suyunu sağlayabilir. Jeotermal kaynakların işletilmesi 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’yla düzenlenmiş durumda. 2007 yılında çıkarılan bu kanuna göre jeotermal sahaların ruhsat işleri ve denetimleri şu üç kamu kurumu arasında paylaşılmış: İdare (İl Özel İdareleri), Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)...
Jeotermal Kaynaklar Yasası’na göre MİGEM ruhsatlara ilişkin sicilleri tutarken, esas sorumluluk İl Özel İdareleri’nde. Genelde idarenin talebi üzerine MTA da denetim görevi yükleniyor.

TERMAL KUYU ALABİLİRSİNİZ

Türkiye’deki özel ve tüzel kişiler jeotermal sahalarda ruhsat sahibi olabiliyor, ruhsatlarını devredebiliyor. Arama ruhsatlarının süresi üç yıl. Ruhsat sahibinin talebi üzerine arama ruhsatı bir yıl daha uzatılabiliyor. İşletme ruhsatlarının süresi ise 30 yıl. Burada da ruhsat sahibinin talebi üzerine 10'ar yıllık süre uzatımı yapılabiliyor.
Arama ruhsatı almak isteyen yatırımcı önce idareye başvuruyor; İdare de bu başvuruyu MİGEM'e gönderiyor. MİGEM’in de oluru alındıktan sonra arama ruhsatı veriliyor. Arama ve işletme ruhsat dönemlerinde ruhsat sahibi, teminat ve harçları ödemek, yıllık faaliyet raporları vermek zorunda. Kurulacak tesis işletmeye alınmadan önce “kaynak koruma alanı etüdü” yaptırılıyor. Sonra bu etüde idare üzerinden MTA'nın onay vermesi gerekiyor. Kaynak koruma alanı etüdü olmayan işletmelere faaliyet izni verilmiyor.
Sondaj aşaması ve sonrasındaki yatırım biraz maliyetli. Sondajın metresi 700-750 dolar. Buna göre, 300 metrelik bir kuyu açmak için 225 bin doları gözden çıkarmak gerekiyor. Yatırımcılar bu maliyetlere katlanmamak için mevcut sahalardan suyu temin ediyor. Kullandıkları suyun parasını da il özel idarelerine ödüyorlar. Suyu tesise kadar götürecek yatırımı ise yatırımcının kendisi yapıyor. Örneğin, Ankara Kızılcahamam’daki Çam Hotel Termal’e kaplıca suyu 500 metre mesafeden geliyor. Yatırımcı, ağırlıklı olarak boruların döşenmesi için olmak üzere 500 bin TL’lik ek yatırım yapmış.

TEŞVİKLERDEN YARARLANIN

Sağlık ve termal turizmine yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sunduğu teşviklerden yararlanabiliyor. Bakanlık, termal turizmi geliştirmek ve desteklemek için planlamalar yapıyor, arazi tahsis ediyor. Bunların yanı sıra yerel yönetimlere kaynak aktarıyor. Bu kaynaklarla jeotermal etütlerin hazırlanmasını sağlıyor. Sondaj açılması, jeotermal suyun dağıtım şebekesinin hazırlanılması gibi konularda mali ve teknik destekte bulunuyor.
Bakanlık, yatırımcılara özel turizm alanları tahsis edebiliyor. Tahsise çıkan alanlar ve bu alanlardaki gelişmeler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet adresinden (kulturturizm.gov.tr) takip edilebilir.
İşletmecilik yapacakların bakanlıktan bu taşınmazları talep etmesi gerekiyor. Eğer birden fazla yatırımcı aynı taşınmazı talep ederse, müzakere sonucunda sosyal ve teknik altyapıya en yüksek katılım bedelini veren yatırımcıya tahsis ediliyor. Yatırımcının üst hakkını aldığı alanda bakanlığın öngördüğü sürelerde yatırımını yapması gerekiyor.
Ancak termal turizme yatırım yapan birçok işletme sahibinin şimdilik bu teşviklerden yararlanmak istememesi dikkatimizi çekti. Yatırımcılar, teşviklerin prosedürlerinin uzun olduğunu, bunun da iş ve yatırım planlarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Bu yüzden de genelde özkaynaklarıyla yatırım yapmayı tercih ediyorlar.

KADERLERİ DEĞİŞİYOR

Aslında termal turizme yatırım yapan girişimciler kendi finansman modelini bulmuş durumda. Bunun adı da devre tatil ve devremülk sistemi... Türkiye devremülk sistemine yabancı değil. 1980’lerin sonundan itibaren bu sistem kullanılıyor. Yapılan tesislerden belirli dönemler için tapu karşılığında ömür boyu kullanım hakkı veren devremülk sistemi, termal turizmle adeta diriliş dönemini yaşıyor. Devre tatil sisteminde ise sözleşme karşılığında, belirli yıllar için sisteme üye olanlara tesiste belirlenen bölümler için kullanım hakkı veriliyor.
Türkiye’de halen devre tatil ve devremülk sistemiyle pazarlanan 50’ye yakın termal tesis var. Özellikle bazı ilçeler, termal turizmle adeta yeniden doğuyor. Termal yatırımlarla adından son yıllarda sıkça söz ettirenlerden biri de Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi... Halen bu bölgede 26 termal tesis bulunuyor. Bu tesislerin yatak kapasitesi 2 bine ulaşmış durumda. Gazlıgöl yakınlarındaki Yaylabağ’da 20 tesis inşa halinde. Bunlardan 4’ü 5 yıldızlı termal tesis olacak. Yeni yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Gazlıgöl’deki tesislerin yatak kapasitesinin 4 bin 500’e çıkması bekleniyor. Yine Afyonkarahisar’e bağlı Gecek kasabası da termal yatırımlardan nasibine düşeni bolca alıyor. Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre beldesinde de uluslararası standartlara sahip birçok tesis yapılıyor. Bu bölgelerdeki tesislerin çoğu devre tatil ve devremülk sistemiyle pazarlanıyor.
Evet, devre tatil ve devremülk sistemi aslında bir pazarlama yöntemi. İşin özü de pazarlama ekibinde düğümleniyor. Bu işin özel olarak pazarlamasını yapan şirketler kurulmuş durumda. Ya da bazı şahıslar kendi pazarlama ekibini oluşturarak bazı tesislerin acente ya da bayiliğini alıyorlar. Bunların temel amacı, tesise tanıtım için insan getirmek ve bunların içinden bazılarını sisteme üye yapabilmek.
Ancak dışarıdan çalışan bazı pazarlama ekiplerinin etik olmayan tutumları ve gerçekleşmeyen vaatleri sisteme güveni biraz azaltmış durumda. Bundan yalnızca sisteme üye olanlar değil yatırımcılar da mağdur. Bu nedenle yatırımcıların kendi şirketleri içinde pazarlama ekiplerini oluşturmaları dikkatimizi çekti. Hatta daha yatırımın başında pazarlamacı şirketle davalık olan yatırımcılar bile var. Bunlardan biri de Yozgat Boğazlıyan’da ilk termal yatırımı yapan Özkarataş Group...
Kartaş Termal adıyla yapılan yatırımı önce Pade Turizm pazarlamaya başlamış. Ancak sonrasında yatırımcı grupla arası açılmış. Özkarataş Group Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karataş, “Bu sistemde aracı kullananlar hüsrana uğruyor. Yalan dolanla iş yapıldığında sistem bir yerde kopuyor. Bizi Pade Turizm’le Dedeman Otelleri tanıştırmıştı. Otelin işletmesini onlara verecektik ama artık onlarla devam etmeyi düşünmüyoruz” diyor.

PAZARLAMA ŞİRKETLERİNİN PAYI

Pazarlama şirketlerine devremülk ve devre tatil satışlarından yüzde 13 ile 22 arasında pay veriliyor. Kapı kapı dolaşıp veya telefonla insanları “tanıtım turları”na gelmeye ikna eden pazarlama ekibi, bu aşamadaki masrafları kendi karşılıyor. Genelde günübirlik ya da bir gece konaklamalı yapılan tanıtım turlarına potansiyel müşteriler otobüslerle götürülüyor. Otobüste ve tesiste ikramlar yapılıyor. Ulaşım ve ikram ücretlerini ise genelde yatırımcı firma karşılıyor. Bu yolla daha çok 55-60 yaş üzeri insanlara satış hedefleniyor.
Son zamanlarda özellikle emlakçılar, devremülk ve devre tatil pazarlamasında yoğun olarak sorumluluk üstleniyor. Bitanya Termal Sakarya Bölge Sorumlusu Emre Şengeç, aslında iki arkadaşıyla birlikte Kuzuluk’ta emlakçılık yapıyor. Kendisi aynı zamanda Ben Bitanya Termal Otel’e bağlı çalışıyor. 12 kişilik bir bayi ekibi oluşturan Şengeç, maaş artı prim sistemiyle çalıştığını anlatıyor.
Lise mezunu olan 29 yaşındaki Şengeç, bu işte gelecek görüyor ve “Ekibimi bu işte kalıcı olmak isteyenlerden oluşturdum. Bu iş bittince onlarla birlikte başka bir tesisin pazarlamasında yer alabiliriz” diyor.

1960’LARDA BAŞLADI

Devremülk ve devre tatil uygulaması 1960'larda Fransız Alplerinde "Artık oda kiralamayın, oteldeki odanızı çok daha ucuza satın alın” sloganıyla başladı. Bu sistemi asıl ateşleyense RCI sistemi oldu. 1974 yılında RCI (Resort Condominiums International) kuruldu.
RCI, devre sahiplerine haftalarını başka zamanlarda başka tesislerde, başka ülkelerde kullanma imkanı sunuyor. Ardından aynı amaçla Interval International kuruldu. Halen 90 ülkede 5 milyonu aşkın devre tatil ve devremülk sahibi aile olduğu belirtiliyor. Türkiye'de de 200 bin kişinin bu sistemlerle tatilini değerlendirdiği tahmin ediliyor. Kayıtlara göre, RCI gibi değişim sistemlerini kullanan 25 bin Türk ailesi var.
Peki devre tatil ile devremülk arasındaki fark ne? Genelde yatırımcı arazinin sahibi değilse tesisi devre tatil sistemiyle pazarlamayı tercih ediyor. Devre tatilde 5 ile 49 yıl gibi değişen sürelerde tesisin belirlenen bir bölümünü kullanım hakkı veriliyor. Bu kullanım hakkı bir sözleşmeyle elde ediliyor.
Devremülkte ise tesisten tapu veriliyor. Aynen bir apartmandan daire alır gibi, tesiste seçtiğiniz daireyi ömür boyu belirli dönemlerde kullanma hakkı elde ediyorsunuz. Bu dönem 7 ile 15 gün arasında değişiyor ve daha tapunuzu alırken belirleniyor. Yani istediğiniz zaman tesise gelemiyorsunuz.
Tesislerin bakımı, temizliği yatırımcı firma tarafından yapılıyor. Bu nedenle sisteme girenlerden 100 ila 450 TL arasında değişen oranlarda yıllık aidat alınıyor. Ayrıca kullanılan dairelerin eşyaları genelde iki yılda bir kez değiştiriliyor.
İşte devremülk ve devre tatil sistemiyle pazarlanan belli başlı termal tesisleri, yeni yatırımlar, planlanan projeler...

AFYONHİSAR / GAZLIGÖL

İki tesis birden kuruyor

Hilal Termal Turistik İşletmeler, Afyonhisar’ın Gazlıgöl mevkiinde iki tesis birden kuruyor. Bunlardan Hilal Termal iki etaptan oluşuyor. Tamamı 480 adet 83 metrekarelik 1+1 daireden oluşan tesisin birinci etabındaki 288 daire hizmete girmiş durumda. Kalan 192 dairenin ise inşaatı sürüyor.
Bu tesise 1 kilometre mesafede inşa edilen Akkuş Termal’de ise toplam 450 daire olacak. Her iki otelin de tüm sosyal üniteleriyle birlikte 2014 sonunda hizmete girmesi planlıyor. Büyüklüklerine göre 3 farklı dairenin bulunduğu Akkuş Termal’de 354 adet 70 metrekarelik 1+1, 30 adet 110 metrekarelik 2+1, 12 adet 170 metrekarelik 3+1 vip daire seçenekleri bulunuyor. 1+1’lerin fiyatı 15 bin 750 TL. Peşin ödemelerde bu rakam 12 bin 750 TL’ye iniyor. 110 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı ise 19 bin 800 TL. Peşin ödeme durumunda bu rakam 17 bin TL’ye geriliyor. Yılda 10 gün veya 7 gün kullanılmak suretiyle hisseli devremülk sistemiyle pazarlanan dairelerde hak sahipleri her yıl bir ay atlamalı olacak şekilde konaklayabilecek.
Hilal Termal Turistik İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Sadık Yılmaz, Körfez ülkeleriyle Avrupa’da yaşayan gurbetçilerden de talep geldiğini belirtiyor. Yılmaz, dairelerin pazarlanması amacıyla hemen her ilde ofislerinin bulunduğunu, bu ofislerde prim usulüyle çalışan yaklaşık 500 satış danışmanlarının olduğunu belirtiyor.
Telefon: 0272 2736185
Web: hilaltermal.com.tr

Gündeminde yeni yatırım var
Afyonkarahisar’ın Gazlıgöl bölgesinde bulunan Aydın Termal Tatil, devremülk sistemiyle pazarlanıyor. 296 adet 1+1 ve 2+1 dairenin bulunduğu tatil köyünde 160 adet de villa var. 10 gün konaklamalı olacak şekilde dairelerin peşin fiyatı 7 bin 800 TL’den başlayıp konumlarına göre 10 bin 450 TL’ye kadar çıkıyor. Afyon şehir merkezine 10 dakika mesafede bulunan tesiste, müstakil stüdyo daire ve villaların tamamının kendine ait termal yüzme havuzu var. Ayrıca süpermarket, açık ve kapalı yüzme havuzları, aquapark, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, spa, konferans ve toplantı salonu gibi sosyal bölümler bulunuyor. Tesiste kullanılan kükürtlü suyun sıcaklığı 37-38 derece.
Aydın Termal Tatil Köyü, Duha Turizm Termal Otel İşletmeleri’ne ait. Termal turizm işletmeciliğinde büyümeyi planlayan şirketin iki tesis daha kurmayı planladığını belirtelim. Samsun ve Uşak’ta kurulacak bu tesisler için şu anda fizibilite çalışmaları yapılıyor.
Telefon: 0272 273 66 66
Web: aydintermal.com.tr

Her yıl farklı dönemde tatil
Afyonkarahisar’ın Gazlıgöl bölgesinde yer alan bir başka termal tatil köyü de Kırkpınar Termal Tatil Köyü... Tesisin sahibi olan ve 1994 yılında kurulan Kırkpınar Termal isimli şirketin geçmişi pansiyon işletmeciliğine dayanıyor. Firmanın patronu Abdullah Kırkpınar, 2000 yılında iki ayrı kooperatif kurarak inşa ettiği daireleri 2003 yılında sahiplerine teslim etmiş. Ardından turizm alanında büyümeye karar verip 2009 yılında Kırkpınar Termal Tatil Köyü’nün yapımına başlamış. Birinci etabının 2010 sonunda devreye girdiği tesiste 94 metrekarelik 220 stüdyo daire bulunuyor. Devre mülk sistemiyle 10 gün konaklanacak şekilde satılan dairelerin fiyatı 13 bin 500 TL. Daireler Amerikan mutfak, yatak odası, havuzlu banyo, Türk hamamından oluşuyor. Tatil dönemleri her yıl bir ay kaydırılarak tüm üyelerin farklı dönemlerde tatil yapmalarına olanak sağlanıyor. Tüm ünitelerin yerden ısıtmalı olduğu tatil köyünde aquapark, kadın erkek yüzme havuzları, kış havuzu, kür merkezi, Türk hamamı, fizik tedavi merkezi, süpermarket, çocuk oyun odaları, cep sineması, tenis kortu, futbol, voleybol ve basketbol sahası, yürüyüş ve bisiklet parkuruyla çeşitli eğlence salonları bulunuyor.
Telefon: 0272 213 84 99
Web: kirkpinartermal.com

--------------------------------

AFYON - ÖMER-GECEK

Termal turizm kompleksi belgesi var

Ankara merkezli Sayez A.Ş. tarafından Afyonkarahisar’ın yeni gelişmekte olan Ömer-Gecek bölgesinde 2008 yılında yapımına başlanan Salutaris Termal Turizm Kompleksi, Turizm Bakanlığı’ndan “termal turizm kompleksi” belgesi almış. 150 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen ve toplamda 2 bin 236 yatak kapasiteli olacak kompleksin 2013 sonunda faaliyete açılması hedefleniyor.
Sayez Turizm İcra Kurulu Başkanı Ekrem Yüce, 1+1 ve 2+1 dairelerin aslında hizmete hazır olduğunu, ancak bakanlığın isteği üzerine kompleksi tüm üniteleriyle birlikte faaliyete açacaklarını belirtiyor. Yüce, “Kompleksimiz bünyesinde bin yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel, apart daireler, kongre ve sergi salonu, kür merkeziyle restoran, yüzme havuzu gibi çeşitli sosyal tesisler yer alacak. Yaklaşık 100 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz” diyor.
Salutaris’te 1 hafta konaklanacak şekilde 1+1 studio dairelerin peşin fiyatı 8 bin 800, 2+1 süit dairelerin peşin fiyatı ise 11 bin 850 TL. İsteyenler vade farkı ödeyerek 32 ay taksitle de satın alabiliyor. Salutaris’teki apart bölümlerinin büyük kısmı yerli tatilcilere pazarlanmış. 5 yıldızlı otelin önemli bir bölümü ise RCI değişim sistemiyle yabancı turistlere ayrılacak.
Ekrem Yüce, termal turizm kompleksi belgesi sayesinde RCI’ın Salutaris’i daha hizmete açılmadan “Gold” üyesi yaptığını vurguluyor. Yani Salutaris’ten devremülk satın alanlar 140 ülkedeki yaklaşık 6 bin otelden dilediklerinde çok uygun fiyata tatil yapma imkanına sahip olacak. Yüce’nin verdiği bilgilere göre Salutaris’e Finlandiya, İsveç, Norveç gibi Kuzey Avrupa ve Arap ülkelerinden ciddi talepler gelmeye başlamış.
Ekrem Yüce, turizmin başka alanları için de yatırım planları yapıyor. Hatta şimdiden girişimlere başlamış. Yüce, yine Salutaris markası altında termal, kayak ve deniz turizmini içine alacak bir zincir oluşturmayı planlıyor. Bunun için İzmir’in Seferihisar ilçesiyle Bolu’da yer arıyor.
Telefon: 0312 2316936
Web: salutaris.com.tr

------------------------

AFYON - MERKEZ

Reis’in gözü Seferihisar’da

Reis Şirketler Grubu, 80 yıllık bir şirket. Temeli mermer ocağı işletmeciliğine dayanıyor. Başta Afyon ve Antalya olmak üzere bugüne kadar birçok yörede mermer ocağı işletmiş. Daha sonra tekstil sektörüne yatırım yapan firma, Reis İplik ismiyle Afyonkarahisar’da fabrika kurmuş. Aile şirketi olan grubun başında Sahip Uysal var. Thermalife, Reis Mermer, Reis İnşaat ve Reis Tekstil isimli 4 şirketi bulunan grup, son dönemlerde termal turizme odaklanmış durumda.
Reis, Afyonkarahisar merkezde kendisine ait 5 yıldızlı Thermalife Oteli’nin yanında 370 daireden oluşan devremülkler de kuruyor. Stüdyo, 1+1 ve 2+1 olmak üzere üç farklı daire seçeneğinin bulunduğu devremülklerde 10 gün konaklamalı olacak şekilde fiyatlar 3 yıl vadeli olarak 10 bin TL’den başlayıp 22 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Reis Şirketler Grubu Genel Müdürü Tahir Özbayat, daireleri üyelerine 30 Mayıs 2013’te teslim edeceklerini belirtiyor. Thermalife devremülklerinde yılda toplam 12 bin 580 dönem bulunuyor. Özbayat’ın verdiği bilgiye göre bunun yüzde 30’u satılmış durumda. Şirket, bu satışları İzmir, İstanbul ve Antalya’daki temsilcilikleri kanalıyla gerçekleştiriyor.
Grubun termal turizmde büyümeyi planladığını belirten Özbayat, devremülk konusunda ikinci bir yatırımı İzmir Seferihisar’da gerçekleştirmeyi düşündüklerini söylüyor. Özbayat, bu yatırımın şu anda proje aşamasında olduğunu belirtiyor.
Telefon: 0232 465 25 99
Web: thermalife.org

ANKARA - AYAŞ, BALIKESİR - GÜRE

160 milyon euro’luk iki yatırım

Türkiye’ye uluslararası standartlarda termal tesis kazandırmak üzere yola çıkan yatırımcılardan biri de Ankara merkezli Doğan Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan... Aynı zamanda Türkiye Jeotermal Enerji Vakfı Başkanı olan Doğan, Balıkesir Edremit’e bağlı Güre beldesinde Hattuşa Astyra Thermal Resort&Spa kompleksini yapıyor. 60 milyon euro’ya mal olacak komplekste devre tatil, otel ve kür merkezi bulunuyor. Tesiste 500 daire, 25 bin devre tatil dönemi olarak pazarlanıyor. Devre tatillerin yüzde 45’i satılmış durumda. Dairelerin büyüklükleri 60 metrekare (1+1), 80 metrekare (2+1) ve suit oda 40 metrekare. 49 yıllık devre tatillerin fiyatı 10 bin 30 bin TL arasında değişiyor.
Mehmet Ali Doğan, ikinci yatırımını ise Ankara Ayaş’ta yapıyor. Çağa beldesindeki Hitit Ayaş Termal Otel ve Sağlık Merkezi, devremülk yöntemiyle pazarlanıyor. Farklı büyüklüklerde 2 bin dairenin bulunacağı merkezde hastane de yapılacak. 50 bin devremülkün olacağı tesisin ilk etabı eylül ayında tamamlanacak. Devremülklerin fiyatı 15 ila 30 bin TL arasında değişiyor. 2013’te yatırımı tamamlanmayı planladıklarını söyleyen Mehmet Ali Doğan, “Ankara Ayaş’ta 100 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz. Mineral zenginliği açısından en önemli jeotermal kaynaklardan biri burada bulunuyor” diyor.
İki tesis için de önce pazarlama şirketleriyle çalışılmış. Ancak ardından grup 300 kişilik kendi pazarlama ekibini kurmuş. Doğan, bunun nedenini şöyle anlatıyor:
“Pazarlama şirketleri çok fazla pazarlama odaklı. Bu yüzden bazı sıkıntılar yaşadık ve onlarla yollarımızı ayırdık. Şimdi kendi kontrolümüzdeki 150’şer kişilik iki ekiple iki tesisimizi pazarlıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Bizzat kendim bu konuyla ilgileniyorum. Üyelerimizin olduğu tüm illerde tek tek onlarla yemekli toplantılar düzenliyoruz. Bizzat ben de bu toplantılara katılıyorum. 18 Ocak’ta İzmit’ten bu toplantılara başladık ve halen devam ediyoruz.”
Telefon: 0266 384 44 00, 0312 473 17 90
Web: hattusa.com.tr, hititayastermal.com.tr

ANKARA - KIZILCAHAMAM

Kendine has bir sistem yarattı

Kaplıcalarıyla ünlü Ankara Kızılcahamam, yeni bir termal yatırım için gün sayıyor. Bu yatırımı, Kızılcamam Soğuklu Milli Parkı içinde 57 dönümlük orman arazisinin tahsisini 30 yıllığına alan Oğultürk Group yapıyor. Faruk Özden Oğultürk’ün kurduğu grubun Ankara Ulus’ta Oğultürk adıyla bir şehir oteli de bulunuyor.
Soğuklu Milli Parkı’nda kurulacak Çam Hotel Thermal Resort&SPA, 248 odalı, 550 yataklı ve 5 yıldızlı olacak. Tesis, 25 dönümlük kapalı alan üzerinde kuruluyor. Modern bir mimari anlayışla yapılan tesis, 30 milyon dolara mal olacak.
Çam Hotel Thermal Resort&SPA, pazarlama sistemini “ön ödemeli tatil paketi” adıyla tanıtıyor. Bu sistemin dünyada başka bir örneği olmadığını vurgulayan Çam Hotel Thermal Genel Müdürü Orhan Dağdelen, “Sisteme girenlere ‘Şu dönemi satın alırsınız’ demiyoruz. Yani bizde tarih yok. İnsanlar tatillerini istedikleri tarihte yapabiliyor” diyor.
Çam Hotel Thermal Resort&SPA’nın 250 odası olacak. Bunlardan maksimum 100’ü ön ödemeli tatil paketi olarak satılacak. Diğerlerinde normal otel rezervasyonuyla kalınabilecek. Tesiste 20 köşe süit, 5 engelli odası, 190 standart oda, 3 delüks süit bulunacak. Köşe süitler 60, standart odalarsa 30 metrekare. Bu odalardan 5 ve 10 yıllığına 7 gece 8 gün satın almak mümkün. Dört dönem halinde pazarlanan tesiste fiyatlar 6 bin 650 iye 14 bin TL arasında değişiyor.
Normalde devre tatillerde 1 yılda maksimum bu sürede kalmak mümkün. 5 yıllık dönemi 1 yıl içinde yani 35 gün olarak kullanmak da mümkün olacak. Orhan Dağdelen, sunacakları diğer avantajları da şöyle anlatıyor:
“Otelimizde tam pansiyon sistemi uygulanacak. Biz aslında yüzde 70 avantajlı tatil paketi satıyoruz. İnsanlara ‘Bir valiz yeter’ diyoruz. Sistemimize giren ilk 500 misafirimizin bir ayrıcalığı olacak. Onlara vereceğimiz Çam Club kartımızla yılın 365 günü önceden rezervasyon yaptırmak kaydıyla otelin hamam, termal havuzlar, basketbol sahası gibi mekanlarından ücretsiz yararlanabilecekler.”
Telefon: 0312 736 70 03
Web: camhotel.com.tr

15 günlük şahıs tapusu veriyor

Kızılcahamam’daki Akasya Termal Otel, Ankara merkezli Çağ Grup’a ait. Prof. Dr. Kadir Hansungurlu’nun sahibi olduğu grubun ağırlıklı olarak sağlık sektöründe yatırımları var. Ankara’daki Çağ Hastaneleri de bu gruba ait.

Otelin birinci etabında A, B ve C olmak üzere 3 tip devremülk bulunuyor. 2 bin 880 üyesi bulunan bu etapta satışlar bitmiş durumunda. Grup, şu anda otelin hemen yanında ikinci etabı inşa ediyor. 16 katlı yeni etap 4 bin 800 üyeden oluşacak. B, C ve D tipi 1+1 ve 2+1 dairelerin bulunacağı ve 2013 sonunda teslim edilecek bu bölümde üyelere 15 günlük şahıs devremülk tapusu veriliyor. İkinci etaptaki daire fiyatları 25 bin ila 36 bin TL arasında değişiyor. Ancak kampanya doğrultusunda şu sıralar çok daha ucuza tapu sahibi olmak mümkün.
“Akıllı bina” şeklinde inşa edilen ikinci etapta birçok termal tesisten farklı olarak tuz mağarası var. Bunun yanında kür merkezi, termal havuzlar, orman içi yürüyüş alanları, hayvanat bahçesi, spor ve konferans salonları gibi sosyal üniteler bulunuyor.
Telefon: 0312 441 01 99
Web: caggrup.com.tr

AYDIN - KUŞADASI, YALOVA

600 satış elemanı var
Termal turizm işletmeciliğinde iddialı olan şirketlerden biri de KRD Group... Yaklaşık 20 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteren şirket, özellikle termal tesis işletmeciliği, devremülk ve devre tatil alanlarında hizmet veriyor. Halen Kuşadası, Kütahya-Emet ve Bodrum’da olmak üzere şu anda 3 tesisi var. Kütahya-Sındırgı ve Yalova’da da yatırıma başlamış durumda. Her iki tesisin de ilk etaplarının 2 yıl içinde açılması planlanıyor.
KRD’nin Bodrum’da oteli var. Kuşadası ve Emet’te ise otelin yanı sıra devremülkleri de bulunuyor. Bir hafta konaklamalı bu devremülklerin fiyatı 6 bin TL’den başlıyor. Şirket, bu devremülklerin satışını Türkiye’nin çeşitli yörelerindeki acenteler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu şekilde özellikle yoğun sezon döneminde KRD’ye hizmet veren yaklaşık 600 satış elemanı var.
KRD Group Genel Müdürü Hayrettin Arıcı, yeni açacakları tesisleri de yine devremülk şeklinde pazarlayacaklarını söylüyor. Arıcı, pazarlama sistemini değiştirmeye yönelik birtakım çalışmalar yaptıklarını, agresif pazarlama yerine daha butik tarzı satış yapacak bir kadro oluşturmayı düşündüklerini belirtiyor. Termal turizmin gelişmeye başlamasıyla birlikte devremülk sisteminin yeniden ilgi gördüğünü düşünen Arıcı, talepte birkaç yıl içinde çok ciddi sıçrama bekliyor:
“Geçmişte yapılan bazı yanlışlıklardan dolayı bu sistemin imajı bozuldu. Ancak Turizm Bakanlığı bu konuya ciddi olarak el atmış durumda. Sektör olarak bakanlığa biz de görüşlerimizi bildirdik. Şu anda devremülk ve devre tatil sistemiyle ilgili mevzuatlar karışık. Hangi sisteme nasıl bir tapu düzenlemesi yapılacağı net olarak belirlenecek.”
Telefon: 0216 386 91 61
Web: groupkrd.com


BALIKESİR - ALTINOLUK, BİGADİÇ

İki yatırım birden yapıyorlar

Balıkesir Bigadiç’teki Hera Termal’in ilk bölümü olan Hera 1, 2007 yılında kapılarını açtı. 7 blok olarak inşa edilen tesisin her bloğunda 32 daire var. Tesis, dairelerini devremülk olarak pazarlıyor. 24 dönem, 15’er günlük devreler halinde satılıyor. İlk bölümde bugüne kadar 5 bin 300 devremülk satıldı. Söz konusu dairelerin büyüklüğü 55 ila 75 metrekare arasında değişiyor.
Hera 2 adı verilen ikiz bölümün inşası ise devam ediyor. Halen satışı süren devremülklerin fiyatı 9 bin TL’den başlayıp 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Dairelerin teslimi Ocak 2013’ten itibaren başlayacak.
Gelelim tesisin yatırımcılarına... Hera Termal, Çetinkayalar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonlu işadamı Nural Çetinkaya ve Aydınlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın’ın ortaklığıyla kuruldu. Ortakların ikinci projeleri ise Balıkesir Altınoluk’ta Heramis adıyla devam ediyor. Bu termal tesis de devremülk yöntemiyle pazarlanacak ve haziran ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak. 700 daireden oluşan Heramis Termal Tatil Köyü'nde 1+1 50 ve 2+1 70 metrekarelik iki tip daire bulunuyor. Kazdağları eteklerindeki tesisin doğal bir sağlık merkezi olma iddiası var. Kullanılan suyun içinde lityum, fosfor, selenyum gibi minerallerin bolca bulunduğu ve fizik tedaviye iyi geldiği belirtiliyor. 15’er günlük dönemler için fiyatlar 20 bin 100 ile 43 bin 800 TL arasında değişiyor.
Telefon: 0312 426 06 61, 266 388 48 88
Web: heramis.com.tr, heratermal.com.tr

BALIKESİR / GÜRE

90 kişilik pazarlama ekibi kurdu

İstanbul Gaziosmanpaşa, İzmit Körfez, Balıkesir Altınoluk’ta villa, otel inşaatları yapan müteahhit Mehmet Duralı da termal turizmdeki büyüme potansiyelini keşfedenler arasında... 6 yıl önce Balıkesir Edremit’e konut yapmak için gelen Duralı, şimdi de bu ilçeye bağlı Güre beldesinde İdapark Thermal Palace tesislerini kuruyor. 16 dönüm alana sahip ve yatırım tutarı 10 milyon dolar olan tesisin en önemli özelliği hem denize yakın olması hem de termal özelliğinin bulunması. Ayrıca dünyanın en çok oksijen bulunan ikinci bölgesi olan Kaz Dağları’na yaslanması da diğer bir çekim nedeni olarak gösteriliyor.
Bu yılın temmuz ayında açılacak tesiste, 5 yıldızlı otel, 55 metrekarelik 1+1, 80 metrekarelik 2+1 daireler bulunuyor. Osmanlı sarayı konseptinde yapılan 102 daire, 14’er günlük devre tatil sistemiyle pazarlanıyor. Bu yolla 5 bin 500 devre tatil satışı planlanıyor. Şimdiden yüzde 20’lik bölümünün satıldığı belirtiliyor. Tesiste devre tatil sözleşme süresi 35 yıllık. Kış dönemi fiyatları 10 bin, yaz dönemi fiyatları ise 15 bin TL’den başlıyor.
İdapark, 90 kişilik kendi bünyesindeki pazarlama ekibi tarafından pazarlanıyor. Duralılar İnşaat ve Duralılar Pazarlama Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duralı, “Bu işte kendi ekibinizin olması daha sağlıklı. Acenteler bazen yatırımcının bilgisi dışında taahhütte bulunabiliyor. Bu da sonrasında sıkıntı oluşturuyor” diyor.
İdapark, yaz döneminde pazarlama ekibine 20 kişi daha eklemeyi planlıyor. Pazarlama ekibinde görev alacakların lise ya da üniversite mezunu olması, konuşma kültürünün olması, akıllı ve inandırıcılığının olması önemli görülüyor. Yalan söylememek de olmasa olmaz vasıflardan. İdapark pazarlama ekibine satıştan yüzde 9 prim veriyor. Her ekip ortalama 20 kişiden oluşuyor. Bu sistem doğrultusunda telefonla davet edip misafir getirenler yüzde 1 prime hak kazanıyor. Masada tanıtım yapanlar yüzde 2, satışı yapan satış müdürü ise yüzde 3 prim alıyor. En az üç masaya bir satış müdürü düşüyor. Bütün ekibi eğiten satış koordinatörü ise her satıştan yüzde 2 prim kazanıyor.
İdapark Thermal Palace pazarlama ekibi önce İstanbul’daki Holiday Inn otellerinde haftalık tanıtım toplantıları yapıyor. Tesisi görmek isteyenleri ise hafta sonları Güre’ye götürüp bir gece konaklatıyorlar.
İdapark Thermal, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 40 yıllık kiralanan arazi üzerinde kuruluyor. Bu yüzden devre tatil sistemiyle pazarlanıyor. Mehmet Duralı, yatırımcı firma düzgünse devre tatil ya da devremülk sisteminin fark etmeyeceği görüşünde.
Telefon: 0266 385 01 38
Web: idaparktermal.com

ÇANAKKALE - BİGA

Doğtaş’ın sahipleri de bu işe girdi

Çanakkale Biga’daki Kırkgeçit Termal Otel, son bir yıldır devre tatil sistemiyle pazarlanıyor. Bu 3 yıldızlı termal oteli aslında Çanakkale İl Özel İdaresi yapmış. Yaklaşık 10 yıl önce, Doğtaş Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın öncülüğünde Çanakkaleli işadamları burayı İl Özel İdaresi’nden almış. Yüzde 15 hisseyle otelin büyük ortağı konumunda olan Doğan, “Otelimizi devre tatil sistemiyle pazarlamaya başladık. Bu işin Türkiye’de çok gelişeceğini düşünüyoruz” diyor.
Kırkgeçit Termal Otel, 10 dönüm arazi üzerinde kurulu. 2 bin yıllık şifalı kaplıca sularından yararlanan otel, 44 villa tipi yapıdan oluşuyor. Bu villalarda 20 standart, 24 de süit oda var. Ortaklar 2 milyon TL’lik yatırımla oteli tamamen yenilemişler. İlave bir havuz yapmışlar. Halen 500 bin TL’lik ek yatırımla bir de fizik tedavi merkezi kurmayı planlıyorlar.
Kırkgeçit Termal Otel; 5, 10 ve 15 yıllığına birer haftalık dönemlerle devre tatil şeklinde pazarlanıyor. Devre tatil ücretleri 3 bin ila 6 bin TL arasında değişiyor. Üstelik 12 ay taksit de yapılıyor. Normalde tüm devrelerin satılması için 2 bin 200 üyeye ihtiyaç var. Halen 400 devre satılmış durumda. Aslında Kırkgeçit’i de başta bir pazarlama şirketi pazarlıyormuş. Ancak yeterli verim alınamayınca yollar ayrılmış. Şimdi oteli kendi ekibi pazarlıyor. 20 kişiden oluşan üç ayrı ekip görev yapıyor. Davut Doğan, pazarlama yöntemlerini şöyle anlatıyor:
“Bu alanda pazarlama yapacak kurumsal şirket yok. Biz de bu yüzden kendi pazarlama ekibimizi oluşturduk. Bölgedeki öğrencileri part-time olarak tanıtımda çalıştırıyoruz. Ayrıca ‘Kırkgeçit’ten kırk hediye’ sloganıyla bir kampanya düzenledik. Devre tatil alan müşterilerimizden birine bu kampanya çerçevesinde otomobil hediye ettik. Bu sisteme güven biraz sarsıldığı için Doğtaş yönetiminin, Çanakkale Ticaret Sanayi Odası’nın da ortak olduğu bir güvenilir tesis olarak lanse ediyoruz. Avukatlarımızla birlikte tüketiciyi de koruyan özel bir sözleşme oluşturduk.”
Doğan, bu ilk deneyimde başarılı olurlarsa ileride bir otel zinciri oluşturabileceklerini de sözlerine ekliyor.
Telefon: 0286 394 80 08
Web: kirkgecittermalotel.com  

SAKARYA / KUZULUK

Ankaralı girişimcilerin yatırımı

Her yıl termal turizmde 120 bin yerli turist çeken Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk beldesinde yeni bir termal tesis yapılıyor. 1.500 daireden oluşan İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri kadar büyük olmayan bu tesis, bölgedeki potansiyelden yararlanmak istiyor.
Bitanya Termal Tatil Köyü’nün yatırımcıları Ankaralı iki girişimci: Semih Dangır ile Erkan Gürses... Norm Elektronik’in sahibi olan Semih Dangır’ın Avea abone merkezleri var. Erkan Gürses ise Çankaya Media’nın sahibi... Kuzulukta 12 dönüm arazi alan ortaklar, kısa bir süre önce ilk kazmayı vurmuşlar. 3 bloktan oluşan tesislerde 63 metrekarelik 58 adet 1+1 ve 58 metrekarelik 18 adet 2+1 daire olacak. 10’ar günlük dönemler şeklinde pazarlanan tesisteki devremülklerin yüzde 17’si satılmış. Satışlarda 24 aya kadar vade yapılıyor. Peşin fiyatlarsa 8 bin ile 11 bin TL arasında değişiyor.
Semih Dangır, 10 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesisteki dairelerin 2013 yılının ikinci yarısında teslim edileceğini söylüyor. Ardından da tesis bünyesinde verilecek hizmetlerle ilgili şu bilgileri veriyor:
“Tesisimizde Türk hamamı, Fin hamamı, fitnes salonu gibi sosyal donatılar da yer alacak. 1 saatlik seanslar halinde günlük 300 kişiyi ağırlayabilecek fizik tedavi merkezleri olacak. Bu fizik tedavi merkezinin işletmesini hastanelere, tesisin özel işletme ve yönetimini de profesyonel bir şirkete vereceğiz.”
Halen Bitanya’nın pazarlamasını da dışarıdan şirketler yapıyor. Bunların bir kısmı emlak zinciri RE/MAX’in bölgedeki bayileri. Ancak asıl pazarlama ekibinin kurulmasını girişimci Cemil Çetin sağlamış. Çetin, Bursa, İstanbul, Ankara, Sakarya, Çankırı, Kırıkkale gibi illerde kendi bayilerini oluşturmuş. Tesise günübirlik turlar düzenliyor. Dangır, “Bu işin pazarlamasını profesyonel olarak yapan, oturmuş şirketler yok. Biz de bu yüzden işi güvendiğimiz bir girişimciye verdik. Havalar müsait olduğunda hafta sonu 500 kişi ağırlıyoruz. Bazen insanlar eşleriyle, bazen de 4 kişilik aile olarak bu turlara katılıyor” diyor.
Telefon: 0264 473 83 00
Web: bitanyatermal.com.tr

SAKARYA / TARAKLI

Mümkünlü’ye 200 milyon dolarlık yatırım

TTNET’in reklamlarıyla ünlenen ve artık pek çok insan tarafından “Mümkünlü” olarak bilinen Taraklı da ilk 5 yıldızlı termal tesisi için gün sayıyor. Sakaryalı işadamları Ahmet Genç ve Süleyman Tunç’un ortaklığıyla kurulan Taraklı Termal Turizm, aynı adla kuracağı termal tesislerin temelini 2011 yılının temmuz ayında atmıştı. 88 dönümlük arazi üzerinde kurulan Taraklı Termal’in ilk etabı 2014 yılının haziran ayında tamamlanacak. İkinci etapsa takip eden bir yıl sonra yapılıp teslim edilecek.
İlk etapta Osmanlı bedesten mimarisi örnek alınarak bir Osmanlı Çarşısı oluşturuluyor. Ayrıca açık ve kapalı havuzlar, alışveriş merkezi, fizik tedavi rehabilitasyon merkezleri ile 28 bloktaki dairelerin yapımı tamamlanacak.
Taraklı Termal, toplamda 59 blokta bin 160 daireden oluşacak. 68 (1+1), 83 (2+1) ve 117 (dubleks) metrekare şeklinde planlanan daireler, 15’er günlük devrelerde dört farklı dönem için pazarlanıyor. Fiyatlarsa 9 bin ile 30 bin TL arasında değişiyor.
Taraklı Termal Finans ve Muhasebe Sorumlusu Fatih Genç, 200 milyon dolarlık bir yatırım planladıklarını söylüyor. Halen tesisinin fiziki inşaatının yüzde 15’inin bittiğini vurgulayan Genç, “Tesislerimizi Yükselen Gayrimenkul ile Form Mümkünlü Termal Turizm adlı iki ana bayimiz ve şirketimiz bünyesindeki 13 kişilik pazarlama kadrosuyla pazarlıyoruz. İzmit, Düzce, Adapazarı gibi şehirde bayilerimiz var. Ankara’ya da bayilik vermek istiyoruz. Biz bayilerle çalışmaktan memnunuz. Müşteriyi sıkboğaz etmiyoruz. Devremülk aldıktan sonra 10 gün içinde vazgeçme hakkına sahipler” diyor.
Taraklı Termal, 47 derece ve saniyede 130 litre debisi olan termal sudan yararlanıyor. 2.5 kilometre mesafedeki kaynaktan gelen suyun sıcaklığı ancak 1 derece düşüyor. Termal suyun romatizma, cilt hastalıkları, kronik bel ağrısı gibi sıkıntılara iyi geldiği belirtiliyor. Taraklı Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni yatırımcı firmayla Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi birlikte işletecekler. Tesis, SGK ve anlaşmalı özel sağlık sigorta mensuplarına ücretsiz sağlık hizmeti vermeyi vaat ediyor.
Bu arada yatırımcıların, Taraklı Termal’ın etrafındaki yaklaşık 300 dönümlük ormanlık alanı kiralamak için de girişimlerde bulunduğunu belirtelim.
Telefon: 0216 279 79 79
Web: taraklitermal.com.tr

YOZGAT / BOĞAZLIYAN

Karataş ailesi öncülük yapıyor

Yozgat da termal turizm kaynaklarını değerlendiremeyen illerimizden. Bölgede genel olarak günübirlik tesisler hizmet veriyor. Modern bir termal tesis kurmak üzere harekete geçen Yozgatlı Karataş ailesi, bu konuda öncülük yapmaya hazırlanıyor.
Yozgat’ta un fabrikası bulunan, market ve akaryakıt işletmeciliği yapan Özkarataş Group, ilk termal yatırımını Kartaş Termal Otel adıyla Boğazlıyan’da yapacak. Hatta tesisin 50 dairelik apart bloğu faaliyete geçti bile. Günübirlik tesisin inşaatı devam ediyor. 95 dönüm üzerinde kurulan tesiste 5 yıldızlı termal otel, kapalı ve açık yüzme havuzları, alışveriş merkezi ve 49 yataklı rehabilitasyon merkezi olacak. Tesisin sadece 206 daireli apart bölümü devre tatil olarak pazarlanacak. Apartlardaki dairelerin büyüklüğü 35-65 metrekare, 5 yıldan 20 yıla kadar süren devre tatillerin fiyatı ise 2 bin 500 ile 10 bin TL arasında değişiyor.
Kartaş Termal Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karataş, 60 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını ve tesisi 5 yılda tamamlayacaklarını söylüyor. Tesis bünyesinde kurulacak 49 yataklı rehabilitasyon merkezi için Alman Hastaneleri’nin kurucusu Azmi Ofluoğlu’yla anlaştıklarını belirten Karataş, tesise yurtiçi ve yurtdışından hasta getireceklerinin de altını çiziyor.
Özkarataş Group, Kartaş Termal Otel’in pazarlamasını kendi kuracağı ekiple yapmaya hazırlanıyor. Daha önce bir süre Pade Turizm adlı pazarlama şirketiyle çalışılmış. Ancak Karataş, sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini söylüyor. Bölgelerinde termal turizmin hızla gelişeceğine inanan Karataş, potansiyelle ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor:
“Boğazlıyan’da Cavlak termal suyu vardır ve asırlardır akıp gider. Oysa Boğazlıyan Kayseri’ye 80, Kapadokya’ya 60 kilometre mesafede bulunuyor. Oralarda termal tesis yok. Kapadokya, Ürgüp, Göreme gibi yerler sit alanı olduğu için otel yatırımlarında sıkıntı yaşanıyor. Bizse hem kış, hem termal hem de kültür turizmine aynı anda hizmet verebilecek bir lokasyonda bulunuyoruz. Bu potansiyeli görüp yatırım yaptık.”
Telefon: 354 645 37 05 - 06
Web: kartastermal.com


Mehmet Ali DOĞAN / Devretatil ve Devremülk Yatırımcıları Derneği Başkanı

“Sektörün disipline olması gerekiyor”

Türkiye’de devre tatil ve devremülk konsepti gelişiyor ama sektörün de disipline olması gerekiyor. Bu nedenle kısa bir süre önce “Devretatil ve Devremülk Yatırımcıları Derneği”ni kurduk. Amacımız bu sektördeki iyi ve kötüleri; sektöre zarar ve katkı verenleri ayırabilmek.
Bizim tespitimize göre Türkiye’de çeşitli yöntemlerle pazarlanan 35 tesis var. Bunlardan bir kısmına üyelik için davet gönderdik ve eksiklerini tamamlamaları için süre verdik. Kısa bir süre sonra iyiler ve kötüler ayrışacak. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’yla birlikte sonbaharda bir sempozyum düzenleyeceğiz. Orada sektörümüzün ihtiyacı olan hukuki altyapının nasıl yenileneceği de gündeme gelecek. Halen Tüketici Yasası’nda devremülk ve devre tatille ilgili yönetmelikler var ama yetersiz.
Uluslararası standartlarda termal tesisimiz de yok denecek kadar az. Uluslararası standartlara göre, termal tesislerde kişi başına üç 3 metrekare kulanım alanına sahip havuz ve 4 litre su olması gerekiyor.

İsteyen 10 gün içinde satıştan cayabilir

Tüketici dernekleri, sık sık devre tatil ve devremülk nedeniyle oluşabilecek mağduriyetler konusunda uyarılar yapıyor. En çok uyarı da bu tür tesislere düzenlenen ücretsiz seyahatler konusunda yapılıyor. Bu bedava seyahatin altında da tesiste imzalanan sözleşmelerde “cayma hakkı”nın kullanılamaması yatıyor. Buna rağmen sözleşme imzalayan tüketicinin tüketici derneklerine başvurması mümkün. Böylece aldatıcı, yanıltıcı ve tüketici iradesini sakatlayan, psikolojik baskı altında imzalatılan bu sözleşmelerden kurtulunabiliyor.

Tüketici Yasası doğrultusunda çıkarılan “Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 6’ncı maddesine göre, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren 10 gün içinde tüketici, hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin “cayma hakkı”nı kullanarak sözleşmeden dönebiliyor. Yine aynı yönetmeliğin 7’nci maddesine göre sağlayıcının, tüketiciden aldığı senet ve peşinatı 10 gün içinde iade etme zorunluluğu bulunuyor.
Tüketici Yasası'nın 6’ıncı maddesi de devre tatillerle ilgili hazırlanan sözleşmelerin standart olmasını öngörüyor. Ayrıca tüketicinin içeriğine etki edememesi ve müzakere etmeden imzalamak durumunda bırakılmasına karşı tüketiciyi koruyor. Bu tür sözleşmeler “haksız şart” kapsamında değerlendiriliyor. Sözleşme nerede imzalanırsa imzalansın tüketici, tüketici sorunları il hakem heyeti veya tüketici mahkemesine başvurarak sorunun çözümünü talep edebiliyor.

Termal turizme verilen destekler

Termal turizme yatırım yapacaklar genel olarak tüm turizm alanlarına verilen teşviklerden faydalanabiliyor. 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’yla sağlanan diğer teşviklerse şöyle sıralanıyor:
* Kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi (Madde 8)
* Turizm kredilerinin öncelikle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde yapılacak yatırımlara tahsisi (Madde 14)
* Orman Fonu’na katkının taksitlendirilmesi (Madde 15)
* Elektrik, havagazı ve su ücretlerinde indirim (Madde 16)
* Haberleşme kolaylıkları yani telefon taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsiste öncelik (Madde 17)
* Yabancı personel ve sanatkâr çalıştırılması (Madde 18)

Para Dergisi

Player yükleniyor...
AYRICALIKLI ÜYELİK
Patronlarla ilgili güncel, ekonomi, finans konularından haberdar olmak ister misin?
E-Mailin ile Ayrıcalıklı Üye Ol, ilk Sen haberdar ol
Adınız, Soyadınız:
E-posta adresiniz:
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

Son Dakika… Cumhuriyet Gazetesi davasında karar açıklandı
MEDYA
Son Dakika… Cumhuriyet Gazetesi davasında karar açıklandı
Geminin çarptığı tarihi yalı çöküyor
EKONOMİ
Geminin çarptığı tarihi yalı çöküyor
Murat Ülker: Başbakan Yıldırım bir problem var mı diye sordu...
PATRONLAR
Murat Ülker: Başbakan Yıldırım bir problem var mı diye sordu...
Kayaşehir'e metro geliyor
EKONOMİ
Kayaşehir'e metro geliyor
Davutoğlu Gül’ü terk etti: “Siyaseten sizinle değilim”
GÜNDEM
Davutoğlu Gül’ü terk etti: “Siyaseten sizinle değilim”
Fenerbahçe'ye şok! 3 maç seyircisiz oynama cezası
SPOR
Fenerbahçe'ye şok! 3 maç seyircisiz oynama cezası
TV8'in patronu Acun Ilıcalı da yapılandırmaya gitmek istiyor
MEDYA
TV8'in patronu Acun Ilıcalı da yapılandırmaya gitmek istiyor
Uçak bilet fiyatları fırladı
EKONOMİ
Uçak bilet fiyatları fırladı
Seçimde görev alana 306 TL
EKONOMİ
Seçimde görev alana 306 TL
Dev kucaklaşma... Haziran'da sürpriz var...
EKONOMİ
Dev kucaklaşma... Haziran'da sürpriz var...
Ana Sayfa Patronlar Ekonomi Finans Gündem Dünya Spor Medya Tekstil İşte Başaranlar Aktüel
KünyeHakkımızda KünyeKünye İletişimİletişim ReklamReklam FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri